دانلود پایان نامه ارشد ادبیات : غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی 5700 تومان

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات : غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات : غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی فهرست فصل اول مقدمه و روش تحقیق.. 1 1-1-کلیات… 2 1-2- فرضیه ها 2 1-3- روش کار. 2 1-4- سابقه [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق : زندگینامه ناصر خسرو 6000 تومان

دانلود تحقیق : زندگینامه ناصر خسرو

دانلود تحقیق : زندگینامه ناصر خسرو   ميان اثرهای در نثر ايجاد شده «سفرنامه» متفکر چه از روی موضوع و چه از نگاه کاربرد زبان تاجيکی دری و فارسی موقع جداگانه دارد. ا از سودمندی «سفرنامه» در [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه ارشد ادبیات : غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی 6000 تومان

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات : غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات : غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی   فهرست فصل اول مقدمه و روش تحقیق.. 1 1-1-کلیات… 2 1-2- فرضیه ها 2 1-3- روش کار. 2 1-4- [...]

مشاهده و خرید