دانلود مقاله : گلکاری 5000 تومان

دانلود مقاله : گلکاری

گلکاری گیاهان و گلها خاموشترین و زیباترین شاهکار خلقت و یکی از بهترین هدایای الهی به انسان است که سرشار از طراحی برتر خداوند توانا، مواد مغذی و عناصر درمانی گوناکونی بوده و تماشای گل و گیاه در هر [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق : تولید روغن نباتی 3300 تومان

دانلود تحقیق : تولید روغن نباتی

تکنولوژی روغن مقدمه : روغنها :چربیها یکی ازعوامل تشکیل دهنده حیات حیوانی وگیاهی می باشند .دربدن حیوانات دریایی وخشکی مقداری چربی به عنوان ذخیره انرژی وجود دارد ودرهردانه وهسته گیاه مقدار چربی [...]

مشاهده و خرید