دانلود مقاله : گلکاری 5000 تومان

دانلود مقاله : گلکاری

گلکاری گياهان و گلها خاموشترين و زيباترين شاهكار خلقت و يكي از بهترين هداياي الهي به انسان است كه سرشار از طراحي برتر خداوند توانا، مواد مغذي و عناصر درماني گوناكوني بوده و تماشاي گل و گياه در هر [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق : تولید روغن نباتی 3300 تومان

دانلود تحقیق : تولید روغن نباتی

تكنولوژي روغن مقدمه : روغنها :چربيها يكي ازعوامل تشكيل دهنده حيات حيواني وگياهي مي باشند .دربدن حيوانات دريايي وخشكي مقداري چربي به عنوان ذخيره انرژي وجود دارد ودرهردانه وهسته گياه مقدار چربي [...]

مشاهده و خرید