دانلود پایان نامه : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور 3600 تومان

دانلود پایان نامه : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور

دانلود پایان نامه : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور   چکیده : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز با طول بیش از km 25 برای تامین بخشی از آب شهر شیراز [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : آبهای زیرزمینی 4000 تومان

دانلود پایان نامه : آبهای زیرزمینی

آبهای زیرزمین فهرست مقدمه تاريخچه جريان آبهاي زيرين 1-3. مقدمه 2-3. تقسيمات اصلي جريان آبهاي زيرين 3-3. تشكيلات زمين شناسي و جريان آبهاي زيرين – واژ‌ه‌ها 1-3-3. آبخيز 2-3-3. زمين بي آب 4-3. تركيب [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : تحلیل تراوش در سد خاکی با پی نفوذپذیر و پرده آببند 6500 تومان

دانلود پایان نامه : تحلیل تراوش در سد خاکی با پی نفوذپذیر و پرده آببند

دانلود پایان نامه : تحلیل تراوش در سد خاکی با پی نفوذپذیر و پرده آببند   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی و مهندسی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”  مهندسي [...]

مشاهده و خرید