دانلود پایان نامه : آشنايي و شناخت نكات و امور مرتبط با مهندسي ترابري و مسائل آن 4400 تومان

دانلود پایان نامه : آشنايي و شناخت نكات و امور مرتبط با مهندسي ترابري و مسائل آن

دانلود پایان نامه : آشنايي و شناخت نكات و امور مرتبط با مهندسي ترابري و مسائل آن  سرفصل: تعاريف و مفاهيم: تعريف و مفهموم حمل و نقل، حمل و نقل و نقش آن در توسعه، تاريخچه برنامه ريزي حمل و نقل در [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور 3600 تومان

دانلود پایان نامه : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور

دانلود پایان نامه : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور   چکیده : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز با طول بیش از km 25 برای تامین بخشی از آب شهر شیراز [...]

مشاهده و خرید
دانلودپایان نامه : گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین 8500 تومان

دانلودپایان نامه : گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

دانلودپایان نامه : گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین   فصل اول: مقدمه و معرفي          با بررسي نظام هاي اصلي حمل و نقل و مقايسه آن ها، اهميت پرداختن به [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : مطالعه و بررسي روشهاي جاري در راه‌آهن ايران جهت تعمير و نگهداري 5700 تومان

دانلود پایان نامه : مطالعه و بررسي روشهاي جاري در راه‌آهن ايران جهت تعمير و نگهداري

دانلود پایان نامه : مطالعه و بررسي روشهاي جاري در راه‌آهن ايران جهت تعمير و نگهداري   چکیده 1 فصل اول. 3 1- 1- مقدمه. 4 1-1-1- ضرورت تعمير و نگهداري خطوط راه آهن. 5 1-2- شناخت اجزاء خط.. 7 [...]

مشاهده و خرید