دانلود پایان نامه : آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری و مسائل آن 4400 تومان

دانلود پایان نامه : آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری و مسائل آن

دانلود پایان نامه : آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری و مسائل آن  سرفصل: تعاریف و مفاهیم: تعریف و مفهموم حمل و نقل، حمل و نقل و نقش آن در توسعه، تاریخچه برنامه ریزی حمل و نقل در [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور 3600 تومان

دانلود پایان نامه : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور

دانلود پایان نامه : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور   چکیده : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز با طول بیش از km 25 برای تامین بخشی از آب شهر شیراز [...]

مشاهده و خرید
دانلودپایان نامه : گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین 8500 تومان

دانلودپایان نامه : گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

دانلودپایان نامه : گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین   فصل اول: مقدمه و معرفی          با بررسی نظام های اصلی حمل و نقل و مقایسه آن ها، اهمیت پرداختن به [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : مطالعه و بررسی روشهای جاری در راه‌آهن ایران جهت تعمیر و نگهداری 5700 تومان

دانلود پایان نامه : مطالعه و بررسی روشهای جاری در راه‌آهن ایران جهت تعمیر و نگهداری

دانلود پایان نامه : مطالعه و بررسی روشهای جاری در راه‌آهن ایران جهت تعمیر و نگهداری   چکیده ۱ فصل اول. ۳ ۱- ۱- مقدمه. ۴ ۱-۱-۱- ضرورت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن. ۵ ۱-۲- شناخت اجزاء خط.. ۷ [...]

مشاهده و خرید