دانلود پایان نامه : تاًثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح 4400 تومان

دانلود پایان نامه : تاًثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح

دانلود پایان نامه : تاًثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح   ظرفیت برشی پیش بینی شده از تیرهای بتن مسلح موجود یک موضوع مهمی است که لازم است به تفصیل بیشتری ذکر شود. [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری و مسائل آن 4400 تومان

دانلود پایان نامه : آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری و مسائل آن

دانلود پایان نامه : آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری و مسائل آن  سرفصل: تعاریف و مفاهیم: تعریف و مفهموم حمل و نقل، حمل و نقل و نقش آن در توسعه، تاریخچه برنامه ریزی حمل و نقل در [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : پارامتر های موثر در طراحی تونل قطعه شماره ۲ آزاد راه قزوین- رشت 4800 تومان

دانلود پایان نامه : پارامتر های موثر در طراحی تونل قطعه شماره ۲ آزاد راه قزوین- رشت

دانلود پایان نامه : پارامتر های موثر در طراحی تونل قطعه شماره ۲ آزاد راه قزوین- رشت   مطالعات زمین شناسی مهندسی مسیر ۱-۱-وضعیت توپوگرافی ۲-۱-چینه شناسی ۳-۱-سنگهای تشکیل دهنده ۴-۱-خصوصیت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه عمران : راهکارهای حل نیمه دقیق و شبیه سازی عددی در مورد رفتار جریان سیال 5800 تومان

دانلود پایان نامه عمران : راهکارهای حل نیمه دقیق و شبیه سازی عددی در مورد رفتار جریان سیال

دانلود پایان نامه عمران : راهکارهای حل نیمه دقیق و شبیه سازی عددی در مورد رفتار جریان سیال چکیده: هدف این پایان‌نامه تحقیق در مورد راهکارهای حل نیمه دقیق از یک طرف و شبیه سازی عددی در مورد رفتار [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : اندازه گیری 8000 تومان

دانلود پایان نامه : اندازه گیری

دانلود پایان نامه : اندازه گیری   چشم انداز تمامی مهندسین ( بدون توجه به اینکه در چه شاخه ای کار می کنند )پیوسته با مسائل اندازه گیری روبرو هستند . مسائلی نظیر اندازه گیری جرم ، نیرو ، دما ، [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : جوشکاری ترمیت 5200 تومان

دانلود پایان نامه : جوشکاری ترمیت

دانلود پایان نامه : جوشکاری ترمیت   فهرست مطالب فصل اول – آشنایی با صنعت مترو فصل دوم – معیار های جوشکاری ترمیت در AREA   فصل سوم – جوشکاری جرقه ای در مترو   شرکت راه آهن شهری تهران و [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور 3600 تومان

دانلود پایان نامه : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور

دانلود پایان نامه : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور   چکیده : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز با طول بیش از km 25 برای تامین بخشی از آب شهر شیراز [...]

مشاهده و خرید
دانلودپایان نامه : گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین 8500 تومان

دانلودپایان نامه : گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

دانلودپایان نامه : گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین   فصل اول: مقدمه و معرفی          با بررسی نظام های اصلی حمل و نقل و مقایسه آن ها، اهمیت پرداختن به [...]

مشاهده و خرید