دانلود پایان نامه : تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری 4400 تومان

دانلود پایان نامه : تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری

دانلود پایان نامه : تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری   خلاصه در تحقیق حاضر ضمن بهره گیری از مطالعات جانشین پروری انجام شده در داخل کشور که با مراجعه به اسناد [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : ایمنی و ایزو 6500 تومان

دانلود پایان نامه : ایمنی و ایزو

دانلود پایان نامه : ایمنی و ایزو فهرست مطالب: فصل اول:       ایمنی و ایزو تاریخچه ایمنی و حفاظت شخصی ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی احتراق طبقه بندی آتش عوامل ایجاد کننده آتش طریقه خاموش کردن [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله : پیشنهاد فنی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات 2000 تومان

دانلود مقاله : پیشنهاد فنی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات

دانلود مقاله : پیشنهاد فنی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقدمه در عصر حاضر صنایع، واحدهای تولیدی و خدماتی،‌ مراکز پزشکی و بیمارستانها به در اختیار داشتن یک سیستم مدون و مجهز نگهداری و [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستانها 2500 تومان

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستانها

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستانها   چکیده در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین ابعاد هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : تولید ناب 6000 تومان

دانلود پایان نامه : تولید ناب

دانلود پایان نامه : تولید ناب چکیده: ۴ مقدمــه. ۵ ۱- تولید دستی (مبتنی بر حرفه و هنر): ۵ ۲- تولید انبوه: ۵ ۳- تولید ناب: ۶ دلایل تاکید بر تولید ناب به عنوان یک راهبرد موفق.. ۶ سیستم ناب در سازمان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ، تکنیک «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه» 7900 تومان

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ، تکنیک «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»

دانشــــگــاه تهـــــران دانشکده مدیریت   پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی   عنوان تحقیق ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ، [...]

مشاهده و خرید