دانلود پایان نامه : تجزيه و تحليل الزامات اجرايي نظام جانشين پروري مدیریتی در شهرداري 4400 تومان

دانلود پایان نامه : تجزيه و تحليل الزامات اجرايي نظام جانشين پروري مدیریتی در شهرداري

دانلود پایان نامه : تجزيه و تحليل الزامات اجرايي نظام جانشين پروري مدیریتی در شهرداري   خلاصه در تحقيق حاضر ضمن بهره گيري از مطالعات جانشين پروري انجام شده در داخل كشور كه با مراجعه به اسناد [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : ایمنی و ایزو 6500 تومان

دانلود پایان نامه : ایمنی و ایزو

دانلود پایان نامه : ایمنی و ایزو فهرست مطالب: فصل اول:       ایمنی و ایزو تاریخچه ایمنی و حفاظت شخصی ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی احتراق طبقه بندی آتش عوامل ایجاد کننده آتش طریقه خاموش کردن [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله : پيشنهاد فني سيستم مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات 2000 تومان

دانلود مقاله : پيشنهاد فني سيستم مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات

دانلود مقاله : پيشنهاد فني سيستم مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات مقدمه در عصر حاضر صنايع، واحدهاي توليدي و خدماتي،‌ مراكز پزشكي و بيمارستانها به در اختيار داشتن يك سيستم مدون و مجهز نگهداري و [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستانها 2500 تومان

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستانها

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستانها   چکیده در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین ابعاد هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : تولید ناب 6000 تومان

دانلود پایان نامه : تولید ناب

دانلود پایان نامه : تولید ناب چکیده: 4 مقدمــه. 5 1- تولید دستی (مبتنی بر حرفه و هنر): 5 2- تولید انبوه: 5 3- تولید ناب: 6 دلایل تاکید بر تولید ناب به عنوان یک راهبرد موفق.. 6 سیستم ناب در سازمان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل «منشور عملكرد» ، تكنيك «شبه تحليل پوششي داده ها» و «برنامه ريزي چند هدفه» 7900 تومان

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل «منشور عملكرد» ، تكنيك «شبه تحليل پوششي داده ها» و «برنامه ريزي چند هدفه»

دانشــــگــاه تهـــــران دانشكده مديريت   پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت صنعتي   عنوان تحقيق ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل «منشور عملكرد» ، [...]

مشاهده و خرید