دانلود پایان نامه : بررسي روشهاي  تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري 5300 تومان

دانلود پایان نامه : بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري

دانلود پایان نامه : بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري فصل اول 1 مقدمه 2 بيان مسئله 2 فرضيه 2 اهداف 2 تعاريف ، اصلاحا‌ت وواژه‌ها 3 فصل دوم ادبيات و پيشينه تحقيق 4 مقدمه 5 معرفي [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله : توسعه توریسم 4100 تومان

دانلود مقاله : توسعه توریسم

دانلود مقاله : توسعه توریسم فصل اول  طرح تحقيق   1-1- مقدمه انباشت سرمايه و سرعت نوآوري تکنولوژيکي ، به خصوص در بستري از گذار از شيوه ي توليد فورديستي به پسافورديستي در عصر پسامدرن در زير [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان 4200 تومان

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان  مزاح يا شوخ طبعي.. 6 آشنايي با متون روانشناسي دربارة مزاح.. 7 سلامت روان يا سلامت روانشناختي.. 10 بيان مسئله تحقيق.. 12 اهميت و [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی ( عزت نفس، خودباوری ، موضع کنترل) و پیشرفت تحصیلی 5700 تومان

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی ( عزت نفس، خودباوری ، موضع کنترل) و پیشرفت تحصیلی

چکیده پژوهش حاضر با موضوع ارتباط عوامل شخصيتي با پيشرفت تحصيلي است اين تحقيق در 5 فصل تهيه شده است كه فصل اول كليات تحقيق و فصل دوم ادبيات تحقيق ، فصل سوم روش تحقيقي ، فصل چهارم امار، فصل پنجم [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق : بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان قطع پنجم ابتدايي 3900 تومان

دانلود تحقیق : بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان قطع پنجم ابتدايي

دانلود تحقیق : بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان قطع پنجم ابتدايي    فصل اول كليات تحقيق 1 مقدمه 2 بيان مسئله 3 اهداف تحقيق 3 اهميت و ضرورت تحقيق 3 فرضيه تحقيق 4 واژه ها و [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : بررسي تأثير سبكهاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان 3800 تومان

دانلود پایان نامه : بررسي تأثير سبكهاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان

دانلود پایان نامه : بررسي تأثير سبكهاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان    فصل اول کلیات تحقیق 1 مقدمه 2 بيان مسئله 4 ضرورت و اهميت تحقيق 4 فصل دوم پيشينه تحقيق 6 پيشينه تحقيق 7 تعريف [...]

مشاهده و خرید