دانلود پایان نامه : رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي 5000 تومان

دانلود پایان نامه : رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي

دانلود پایان نامه : رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي 50ص فهرست مطالب عنوان                                                                                                         صفحه [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق : تورم 2300 تومان

دانلود تحقیق : تورم

دانلود تحقیق : تورم   مقدمه تورم يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه مي‌دانيد در ايران درصد تورم در سالهاي اخير بسيار زياد بوده است به طوري قيمت‌ها در هر سال بسيار افزايش يافته و [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله : پول شویی و ﭼﺎﺭﭼﻮﺏﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ مالی 3500 تومان

دانلود مقاله : پول شویی و ﭼﺎﺭﭼﻮﺏﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ مالی

دانلود مقاله : پول شویی به همراه فایل pdf  ﭼﺎﺭﭼﻮﺏﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ مالی   چکیده پول‏شویی عبارت است از تبدیل یا انتقال یک دارا‏یی، با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن دارا‏یی و یا کمک [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : فساد اداری 3900 تومان

دانلود پایان نامه : فساد اداری

بخش اول مقدمه در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با سه پديدة فساد، فقر، تبعيض و تصميم جلسة مورخ 9/5/1379 هيأت محترم وزيران درمورد بررسي و ارائه راه‌كارهاي مبارزه با اين معضلات و [...]

مشاهده و خرید