دانلود پژوهش : پرخاشگری 3500 تومان

دانلود پژوهش : پرخاشگری

دانلود پژوهش : پرخاشگری ۲۸ص   مقدمه زمانی  باغ وحش شهر لوس آنجلس دو نمونه از خطرناکترین موجود دنیا رابه معرض نمایش گذاشته بود  این تنها موجودی بود که میتوانست زمین و همه ی حیوانات آن را [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق : بررسی میزان عزت نفس در دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی 3700 تومان

دانلود تحقیق : بررسی میزان عزت نفس در دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی

دانلود تحقیق : بررسی میزان عزت نفس در دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی چکیده هدف ما از این پژوهش مقایسه میزان عزت نفس بین دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی و دولتی و هم چنین متفاوت ساختن ۲ مفهوم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و وی‍‍‌‍ژگی های شخصیتی دبیران مدارس 3200 تومان

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و وی‍‍‌‍ژگی های شخصیتی دبیران مدارس

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و وی‍‍‌‍ژگی های شخصیتی دبیران مدارس مقدمه یکی از نقش های مهم مدیر در مدیریت سازمان تحت اداره خود رهبری اودر سازمان مذکور است.با بر عهده گرفتن [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : بررسی روشهای  تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری 5300 تومان

دانلود پایان نامه : بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری

دانلود پایان نامه : بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری فصل اول ۱ مقدمه ۲ بیان مسئله ۲ فرضیه ۲ اهداف ۲ تعاریف ، اصلاحا‌ت وواژه‌ها ۳ فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق ۴ مقدمه ۵ معرفی [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله : توسعه توریسم 4100 تومان

دانلود مقاله : توسعه توریسم

دانلود مقاله : توسعه توریسم فصل اول  طرح تحقیق   ۱-۱- مقدمه انباشت سرمایه و سرعت نوآوری تکنولوژیکی ، به خصوص در بستری از گذار از شیوه ی تولید فوردیستی به پسافوردیستی در عصر پسامدرن در زیر [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان 4200 تومان

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان  مزاح یا شوخ طبعی.. ۶ آشنایی با متون روانشناسی درباره مزاح.. ۷ سلامت روان یا سلامت روانشناختی.. ۱۰ بیان مسئله تحقیق.. ۱۲ اهمیت و [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی ( عزت نفس، خودباوری ، موضع کنترل) و پیشرفت تحصیلی 5200 تومان

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی ( عزت نفس، خودباوری ، موضع کنترل) و پیشرفت تحصیلی

چکیده پژوهش حاضر با موضوع ارتباط عوامل شخصیتی با پیشرفت تحصیلی است این تحقیق در ۵ فصل تهیه شده است که فصل اول کلیات تحقیق و فصل دوم ادبیات تحقیق ، فصل سوم روش تحقیقی ، فصل چهارم امار، فصل پنجم [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق : بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی کودکان قطع پنجم ابتدایی 3900 تومان

دانلود تحقیق : بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی کودکان قطع پنجم ابتدایی

دانلود تحقیق : بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی کودکان قطع پنجم ابتدایی    فصل اول کلیات تحقیق ۱ مقدمه ۲ بیان مسئله ۳ اهداف تحقیق ۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳ فرضیه تحقیق ۴ واژه ها و [...]

مشاهده و خرید