دانلود پایان نامه : مغولستان 2000 تومان

دانلود پایان نامه : مغولستان

عنوان پروژه: مغولستان فهرست مقدمه. 1 تاریخ مغولستان. 3 سیاست و روابط خارجی.. 3 جغرافیا 4 ترابری.. 5 اقتصاد. 5 مردم. 6 فرهنگ… 7 مغولستان داخلی.. 8 مغول. 9 خاستگاه مغولان. 11 نژاد مغول. 11 [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي 2900 تومان

دانلود پایان نامه : تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي

دانلود پایان نامه : تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي   مقدمه با لازم الاجراء شدن قانون جديد كار،پرسشهاي گوناگوني مطرح مي شود و ياقابل طرح است كه برخي از آنها به مباني [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی 6800 تومان

دانلود پایان نامه : تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی

دانلود پایان نامه : تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی     فهرست مطالب [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : تعلیق اجرای مجازات 3400 تومان

دانلود پایان نامه : تعلیق اجرای مجازات

دانلود پایان نامه : تعلیق اجرای مجازات   فهرست مطالب   عنوان                                                                                       صفحه   مبحث اول – تعلیق مجازات گفتار اول – [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله : تعارض قوانين 3000 تومان

دانلود مقاله : تعارض قوانين

دانلود مقاله : تعارض قوانين   كليات تعارض قوانين مفهوم و عوامل پيدايش تعارض قوانين مسئلة تعارض قوانين هنگامي مطرح مي‌شود كه يك رابطة حقوق خصوصي به واسطة دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري ) 3500 تومان

دانلود پایان نامه : تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري )

دانلود پایان نامه : تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري )     فهرست مطالب فصل اول : كليات ضرورت اعمال كيفيت مخففه كيفيات مخففه قضائي با كيفيات مخففه قانوني تفاوت [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله : حقوق 2900 تومان

دانلود مقاله : حقوق

دانلود مقاله : حقوق   باب اوّل جرائم عليه تماميت جسماني برخي از جرائم عليه افراد موجب صدمه و ضرر جسماني يا بدنني مي شود و برخي ديگر موجب صدمه و ضرر روحي و اخلاقي و معنوي مي گردد. در عين حال [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : پناهندگی 4200 تومان

دانلود پایان نامه : پناهندگی

دانلود پایان نامه : پناهندگی   فهرست مطالب   مقدمه. 1 بخش اول نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران فصل اول.. 3 تاريخچه و منابع حقوقي پناهندگي.. 3 پناهندگي در اسلام. 4 سنت پناهندگي تا [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : معامله 3200 تومان

دانلود پایان نامه : معامله

دانلود پایان نامه : معامله   چکیده مطالب : هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي 4000 تومان

دانلود پایان نامه : محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي

دانلود پایان نامه : محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي   فهرست مطالب صفحه عنوان   مقدمه   بخش اول: برنامه هاي ماهواره اي و آزادي پخش مستقيم   فصل اول – مفهوم و مبنا   [...]

مشاهده و خرید