دانلود پایان نامه : مغولستان 2000 تومان

دانلود پایان نامه : مغولستان

عنوان پروژه: مغولستان فهرست مقدمه. ۱ تاریخ مغولستان. ۳ سیاست و روابط خارجی.. ۳ جغرافیا ۴ ترابری.. ۵ اقتصاد. ۵ مردم. ۶ فرهنگ… ۷ مغولستان داخلی.. ۸ مغول. ۹ خاستگاه مغولان. ۱۱ نژاد مغول. ۱۱ [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی 2900 تومان

دانلود پایان نامه : تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

دانلود پایان نامه : تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی   مقدمه با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی 6800 تومان

دانلود پایان نامه : تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی

دانلود پایان نامه : تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی     فهرست مطالب [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : تعلیق اجرای مجازات 3400 تومان

دانلود پایان نامه : تعلیق اجرای مجازات

دانلود پایان نامه : تعلیق اجرای مجازات   فهرست مطالب   عنوان                                                                                       صفحه   مبحث اول – تعلیق مجازات گفتار اول – [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله : تعارض قوانین 3000 تومان

دانلود مقاله : تعارض قوانین

دانلود مقاله : تعارض قوانین   کلیات تعارض قوانین مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری ) 3500 تومان

دانلود پایان نامه : تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری )

دانلود پایان نامه : تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری )     فهرست مطالب فصل اول : کلیات ضرورت اعمال کیفیت مخففه کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله : حقوق 2900 تومان

دانلود مقاله : حقوق

دانلود مقاله : حقوق   باب اوّل جرائم علیه تمامیت جسمانی برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : پناهندگی 4200 تومان

دانلود پایان نامه : پناهندگی

دانلود پایان نامه : پناهندگی   فهرست مطالب   مقدمه. ۱ بخش اول نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران فصل اول.. ۳ تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی.. ۳ پناهندگی در اسلام. ۴ سنت پناهندگی تا [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : معامله 3200 تومان

دانلود پایان نامه : معامله

دانلود پایان نامه : معامله   چکیده مطالب : هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای 4000 تومان

دانلود پایان نامه : محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای

دانلود پایان نامه : محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای   فهرست مطالب صفحه عنوان   مقدمه   بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم   فصل اول – مفهوم و مبنا   [...]

مشاهده و خرید