دانلود تحقیق : تعـدد جــرم 2000 تومان

دانلود تحقیق : تعـدد جــرم

دانلود تحقیق : تعـدد جــرم 13ص   تعدد جرم: هر گاه يك نوع جرم در دو يا چند زمان واقع شود تكرار جرم ناميده مي شود. ماده 52: هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده مؤثر كيفري [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : مغولستان 2000 تومان

دانلود پایان نامه : مغولستان

عنوان پروژه: مغولستان فهرست مقدمه. 1 تاریخ مغولستان. 3 سیاست و روابط خارجی.. 3 جغرافیا 4 ترابری.. 5 اقتصاد. 5 مردم. 6 فرهنگ… 7 مغولستان داخلی.. 8 مغول. 9 خاستگاه مغولان. 11 نژاد مغول. 11 [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي 2900 تومان

دانلود پایان نامه : تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي

دانلود پایان نامه : تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي   مقدمه با لازم الاجراء شدن قانون جديد كار،پرسشهاي گوناگوني مطرح مي شود و ياقابل طرح است كه برخي از آنها به مباني [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی 6800 تومان

دانلود پایان نامه : تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی

دانلود پایان نامه : تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی     فهرست مطالب [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : تعلیق اجرای مجازات 3400 تومان

دانلود پایان نامه : تعلیق اجرای مجازات

دانلود پایان نامه : تعلیق اجرای مجازات   فهرست مطالب   عنوان                                                                                       صفحه   مبحث اول – تعلیق مجازات گفتار اول – [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله : تعارض قوانين 3000 تومان

دانلود مقاله : تعارض قوانين

دانلود مقاله : تعارض قوانين   كليات تعارض قوانين مفهوم و عوامل پيدايش تعارض قوانين مسئلة تعارض قوانين هنگامي مطرح مي‌شود كه يك رابطة حقوق خصوصي به واسطة دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري ) 3500 تومان

دانلود پایان نامه : تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري )

دانلود پایان نامه : تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري )     فهرست مطالب فصل اول : كليات ضرورت اعمال كيفيت مخففه كيفيات مخففه قضائي با كيفيات مخففه قانوني تفاوت [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله : حقوق 2900 تومان

دانلود مقاله : حقوق

دانلود مقاله : حقوق   باب اوّل جرائم عليه تماميت جسماني برخي از جرائم عليه افراد موجب صدمه و ضرر جسماني يا بدنني مي شود و برخي ديگر موجب صدمه و ضرر روحي و اخلاقي و معنوي مي گردد. در عين حال [...]

مشاهده و خرید