دانلود پایان نامه  : جزاي اسلامي 3750 تومان

دانلود پایان نامه : جزاي اسلامي

دانلود پایان نامه  : جزاي اسلامي   مقدمه: در حقوق جزاي اسلامي اصول بسيار مهمي ديده ميشود كه نه تنها در آن ايام بلكه در شرايط فعلي هم اهميت خود را حفظ نموده اند. يكي از اين اصول بسيار مهم و [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله : راهکارهاي تقويت اتحاد ملي وانسجام اسلامي 5000 تومان

دانلود مقاله : راهکارهاي تقويت اتحاد ملي وانسجام اسلامي

راهکارهاي تقويت اتحاد ملي وانسجام اسلامي مقدمه: اتحاد ملي يک مساله داخلي است وانسجام اسلامي يک مساله خارجي وهرکدام نيازمند راهکارهاي متفاوت (وحتي گاه متناقض) مي باشند. چرا که يک راهکار ممکن است [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان 3000 تومان

دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

رشته تحصیلی : دبیری زبان انگلیسی – کارشناسی ناپیوسته دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و زبانهای خارجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان مفاهیم [...]

مشاهده و خرید