دانلود مقاله : توسعه توریسم 4100 تومان

دانلود مقاله : توسعه توریسم

دانلود مقاله : توسعه توریسم فصل اول  طرح تحقیق   ۱-۱- مقدمه انباشت سرمایه و سرعت نوآوری تکنولوژیکی ، به خصوص در بستری از گذار از شیوه ی تولید فوردیستی به پسافوردیستی در عصر پسامدرن در زیر [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله : بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین 2500 تومان

دانلود مقاله : بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین

دانلود مقاله : بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین   چکیده: هدف از این پژوهش ، بررسی تاخیر در پروازها و نقش آن برسطح رضایتمندی مسافر به عنوان یک مشتری است. در این [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : عوامل مؤثر در ترغیب دانش ‏آموزان به نماز با تأکید بر عوامل درون مدرسه ‏ای 2400 تومان

دانلود پایان نامه : عوامل مؤثر در ترغیب دانش ‏آموزان به نماز با تأکید بر عوامل درون مدرسه ‏ای

دانلود پایان نامه : عوامل مؤثر در ترغیب دانش ‏آموزان به نماز با تأکید بر عوامل درون مدرسه ‏ای   مقدمه: با توجه به اینکه نوجوانان امروز در جامعه و آموزش و پرورش اسلامی رشد و پرورش یافته‏اند، [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله : بررسی مشکلات املایی نوشتاری در دانش آموزان 1700 تومان

دانلود مقاله : بررسی مشکلات املایی نوشتاری در دانش آموزان

دانلود مقاله : بررسی مشکلات املایی نوشتاری در دانش آموزان   فهرست مطالب عنوان                                                                                                         صفحه   [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله : رابطه ی فقر و خشونت 2700 تومان

دانلود مقاله : رابطه ی فقر و خشونت

دانلود مقاله : رابطه ی فقر و خشونت   فهرست مطالب عنوان                                                                                                                       صفحه فصل اول [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله : رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ در جامعه 2200 تومان

دانلود مقاله : رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ در جامعه

دانلود مقاله : رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ در جامعه مقدمه بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه [...]

مشاهده و خرید