دانلود پروژه کارشناسی : اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان

دانلود پروژه کارشناسی : اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان

تعداد صفحات: 250

فرمت فایل: word

دسته بندی: - - -

قیمت: 7500 تومان

تعداد نمایش: 560 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 9 مارس 2016

به روز رسانی در: 9 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7500 تومان – خرید

گروه مهندسي معدن(استخراج)

 

پروژه دوره كارشناسي

 

عنوان:

اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان

فهرست                                                                                                                                صفحه

چکيده                                                                                                                                                                 1

مقدمه                                                                                                                                                                 2

فصل اول، منشأ،خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا                                                                                     3

1-1- اهميت اقتصادي طلا                                                                                                                             4

1-1-1- ملاحظات استراتژيک                                                                                                                      4

2-1-1- کيمياگري جديد                                                                                                                              5

3-1-1- طلاي آزمايشگاهي                                                                                                                        5

2-1- تاريخچه                                                                                                                                                  9

3-1- كاني شناسي طلا                                                                                                                                   9

1-3-1- كاني هاي اصلي طلا                                                                                                                      10

2-3-1- كاني هاي فرعي طلا                                                                                                                     12

3-3-1- اکسيدهاي طلا                                                                                                                              13

4-1- خواص فيزيكي                                                                                                                                    13

1-4-1- خواص فيزيكي طلا                                                                                                                       13

5-1-خواص شيميايي                                                                                                                                    15

1-5-1- خواص شيميايي طلا                                                                                                                      15

6-1- ذخاير طلا و همراهان آن                                                                                                                  16

6-1-1-آنتيمونيت                                                                                                                                        16

2-6-1- ليمونيت (کانه آهن قهوه اي)                                                                                                   16

3-6-1- کاني هرزه سنگ طلا                                                                                                 17

7-1- منشا طلا                                                                                                                                                19

1-7-1- چگونگي پيدايش پلاسر طلا                                                                                                          20

2-7-1- كانسارهاي ماسيو سولفيد                                                                                                             22

3-7-1- كانسارهاي مس پورفيري طلا دار                                                                                              22

4-7-1- چگونگي تشكيل كانسارهاي طلاي اپي ترمال                                                                          24

5-7-1-انواع كانسارهاي طلاي اپي ترمال                                                                                             25

8-1- كانسارهاي طلا                                                                                                                                   26

 1-8-1- كانسارهاي طلاي پركامبرين                                                                                                      27

2-8-1- عيار و ميزان ذخيره كانسارهاي طلاي پركامبرين                                                                    29

3-8-1- كانسارهاي طلاي فانروزوئيك                                                                                                    29

4-8-1- عيار و ميزان ذخيره كانسارهاي طلاي فانروزوئيك                                                               30

ث

9-1- ژئو شيمي طلا                                                                                                                                      30

فصل دوم،فعاليتهای اکتشافی و استخراجی در بعضی نقاط کشور                                                          34

1-2- حوزه فلززايي طلا – پلي متال ترود – چاه شيرين                                                                        35

2-2- حوزه فلززايي طلاي مزوترمال مهاباد – مريوان                                                                          35

3-2- حوزه فلززايي طلا – آرسنيك – جيوه – آنتيموان قروه – تكاب                                                35

4-2- حوزه فلززايي مس، طلا، سرب و روي انارك – خور                                                                   36

5-2- حوزه فلززايي كاشمر – تربت حيدريه                                                                                           36

6-2- حوزه فلز زايي كرمان – زريگان                                                                                                     36

7-2- حوزه فلززايي طلا، ‌تنگستن، پلي متال بينالود                                                                              37

8-2- حوزه فلززايي كروميت، مس توده اي و منگنزبيرجند – خاش                                                  37

9-2- حوزه فلززايي مس و طلاي ده سلم – خوسف                                                                                38

10-2- حوزه فلززايي طلا، آنتيموان، پلي متال خاش – زاهدان                                                          38

11-2- كارهاي اكتشافي قبلي انجام شده در منطقه موته                                                                        41

1-11-2-  تعداد كانسارو مقدار ذخاير شناسايي شده                                                                            41

 2-11-2-  قسمت هاي مختلف كارخانه استحصال طلا                                                                         42

12-2- كانسار ارغش                                                                                                                                    42

1-12-2- زمين شناسي                                                                                                                               43

2-12-2- مطالعات قبلي انجام شده                                                                                                       46

3-12-2- مطالعات صورت گرفته                                                                                                             47

4-12-2- واحدهاي زمين شناسي کانسار شماره 3                                                                               47

5-12-2- کانسار شماره 3 به شش زون تقسيم بندي شده است                                                            48

6-12-2-  كانسار 4 ارغش                                                                                                                        49

7-12-2- كليه كارهاي انجام شده                                                                                                            50

13-2- کانسار طرقبه                                                                                                                                    51

14-2- كانسار طلاي كرويان(سقز)                                                                                                            52

1-14-2-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                                  52

2-14-2- زمين شناسي                                                                                                                              53

3-14-2- فعاليتهاي اكتشافي انجام شده                                                                                                53

15-2- منطقه زرمهر                                                                                                                                     56

1-15-2-زمين شناسي                                                                                                                                56

2-15-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                 58

16-2- منطقه داشکسن                                                                                                                                 59

1-16-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                     59

ج

2-16-2-زمين شناسي                                                                                                                                60

3-16-2- عمليات اكتشافي انجام شده                                                                                                    62

4-16-2- پی‌گيري نمونه‌برداري سنگي                                                                                                  66

17-2- طلاي آستانه                                                                                                                                    68

1-17-2-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                  68

2-17-2- زمين شناسي                                                                                                            69

3-17-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                  71

18-2- منطقه کلاته تيمور                                                                                                                           72

1-18-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                  72

2-18-2-زمين شناسي                                                                                                            73

3-18-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                 73

4-18-2-  مطالعات پيش بيني شده براي آينده                                                                      74

19-2- کانسار طلاي گلوگاه                                                                                                                        75

1-19-2-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                                  75

2-19-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                 75

3-19-2- آثار فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                        76

4-19-2-  فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                77

5-19-2- فعاليت‌هاي صورت گرفته بعدي                                                                                              78   20-2- کانسار قزل اوزن                                                                                                                             81

1-20-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                    81

2-20-2-  فعاليتهاي اكتشافي انجام شده                                                                                              82

3-20-2- زمين شناسي                                                                                                                             83

4-20-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                84

5-20-2- نتايج بدست آمده از مطالعات دفتري و صحرايي                                                                84

6-20-2- اكتشافات تكميلي                                                                                                                      87

21-2- كانسار طلاي شرف آباد                                                                                                                  88

1-21-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                    88

2-21-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                  91

22-2-  کانسار طلاي يوسف لو- صفي خانلو- نقدوز                                                                            92

1-22-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                 96

2-22-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                   97

3-22-2- زمين شناسي                                                                                                                              97

4-22-2- مطالعات اکتشافي انجام شده                                                                                                  99

چ

5-22-2- شرح فعاليت‌هاي اكتشافي صورت گرفته                                                                               101

23-2-  کانسار زرين اردکان                                                                                                                   103

1-23-2-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                               103

24-2- کانسار نبي جان                                                                                                                             105

1-24-2-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                                105

2-24-2- زمين شناسي                                                                                                                             106

3-24-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                              108

25-2- منطقه سياه کلان                                                                                                                            109

1-25-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                   109

2-25-2- زمين شناسي                                                                                                                              110

26-2- کانسار سرچشمه                                                                                                                             113

1-26-2- موقعيت جغرافيايی                                                                                                                  113

27-2- طلا در كانسار مس قلعه زري                                                                                                       114

1-27-2-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                                114

2-27-2- زمين شناسي                                                                                                                             115

28-2- كانسار طلاي خاروانا                                                                                                                    116

1-28-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                 116

29-2- كانسار قلعه جوق                                                                                                                           117

1-29-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                 117

2-29-2- زمين شناسي                                                                                                                            117

3-29-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                              117

30-2- کانسار ضياءکوه (سياهکل)                                                                                                           118

1-30-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                  118

2-30-2- زمين شناسي                                                                                                                             119

فصل سوم، توليدات طلا در برخی معادن دنيا و نقش آن در اقتصاد جهان                                           120

1-3- طلا در جهان                                                                                                                                      121

1-1-3- ماه جولاي                                                                                                                                    121

2-1-3- ماه آپريل                                                                                                                                    122

3-1-3- ماه آگوست                                                                                                                                 124

4-1-3- ماه فوريه                                                                                                                                     125

5-1-3- ماه ژانويه                                                                                                                                    126

6-1-3- ماه ژوئن                                                                                                                                     128

7-1-3- ماه مارس                                                                                                                                    129

ح

8-1-3- ماه مي                                                                                                                                         131

9-1-3- ماه سپتامبر                                                                                                                                  132

10-1-3- ماه اكتبر                                                                                                                                    134

فصل چهارم، مصارف طلا در دنيا واکتشاف ، استخراج و استحصال آن                         136

1-4- موارد مصرف طلا                                                                                                                             137

1-1-4- مصارف درماني طلا                                                                                                                   140

2-4- روش‌هاي اکتشافي طلا                                                                                                                   142

3-4- روش‌هاي مختلف نمونه برداري                                                                                                   144

1-3-4- نمونه برداري از بيرون‌زدگي هاي طبيعي                                                                           145

2-3-4- برداشت نمونه از راه هاي افقي زيرزميني                                                                           146

3-3-4- نمونه برداري از طريق چاهک                                                                                               147

4-3-4-  چاه‌هاي عمودي                                                                                                                     147

5-3-4- نمونه برداري سيستماتيک                                                                                                       147

4-4- تهيه‌ نمونه‌ متوسط معدن                                                                                                                148

1-4-4- تعيين زون اکسيده                                                                                                                    148

5-4- تعيين ذخيره معدن                                                                                                                          150

1-5-4- ذخيره قطعي                                                                                                                               150

2-5-4- ذخيره احتمالي                                                                                                                          150

3-5-4- ذخيره ممکن                                                                                                                              150

6-4- تعيين ذخيره دقيق هر معدن مورد اکتشاف                                                                                  150

1-6-4- حفر تونل‌هاي اکتشافي                                                                                                              151

2-6-4- حفرگمانه هاي اکتشافي مغزه گيري                                                                                       155

3-6-4- حفر ترانشه هاي اکتشافي                                                                                                        158

7-4- دستگاهي مورد استفاده در امر اکتشاف‌طلا از رسوبات آبرفتي                                                160

1-7-4- دستگاه يابنده طلا                                                                                                                      160

2-7-4- جعبه شن شويي                                                                                                                          161

8-4- استخراج معادن طلا                                                                                                                        162

1-8-4- روش استخراج روباز                                                                                                                 162

2-8-4- روش استخراج زيرزميني                                                                                                        163

9-4- چگونگي عمل طلاشويي                                                                                                                 165

1-9-4-  طلا شويي                                                                                                                                  166

2-9-4- لاروب                                                                                                                                          167

10-4- روش‌هاي كانه‌آرايي كانسنگ‌هاي طلا                                                                                       170

خ

1-10-4- روش آمالگاسيون يا ملقمه سازي                                                                                           170

2-10-4-اصول روش ملقمه‌سازي                                                                                                            170

3-10-4- روش‌هاي ثقلي                                                                                                                         171

11-4- جيگ                                                                                                                                                172

1-11-4-اصول حركت دانه ها در جيگ                                                                                                 172

12-4- مارپيچ همفري                                                                                                                               174

13-4- ميز لرزان                                                                                                                                       175

14-4- مخروط ريچارد                                                                                                                             176

15-4- ميز راندليز                                                                                                                                     176

16-4- جداكننده ثقلي نلسون                                                                                                                 177

17-4- اصول ليچينگ                                                                                                                                178

18-4- كوپلاسيون يا غالگذاري                                                                                                               179

19-4- واحد نيمه صنعتي ( پايلوت)                                                                                                         180

1-19-4- ظرفيت پايلوت                                                                                                                          182

20-4- عوامل موثردرحلاليت طلا                                                                                                           186

1-20-4-اثر غلظت سيانور                                                                                                                       186

2-20-4- اثرPH محيط                                                                                                                           188

3-20-4-اثر حرارت محيط                                                                                                                    188

4-20-4- اثر اکسيژن                                                                                                                               189

5-20-4- اثر نور وسطح                                                                                                                           190

6-20-4-اثراندازه ي ذرات                                                                                                                     190

7-20-4-اثر مواد شيميايي استفاده شده در فلوتاسيون                                                                       191

21-4- عوامل مصرف کننده سيانور                                                                                                         191

1-21-4-کاني ها و ترکيبات مس                                                                                                             192

2-21-4- سولفورهاي آهن                                                                                                                     193

22-4- مشکلات سيانوراسيون سنگ هاي معدني پيچيده                                                                    193

1-22-4- کانسنگ هاي آنتيموان                                                                                                           194

2-22-4- کانسنگ آرسنوپيريت                                                                                                              194

3-22-4- کاني هاي تلور                                                                                                                        195

23-4- روش هاي بازيابي طلا                                                                                                                195

1-23-4-روش پودر روي                                                                                                                        195

2-23-4- روش استفاده از کربن فعال                                                                                                  196

3-23-4- جداکردن کمپلکس سيانور-طلا از کربن                                                                           197

د

4-23-4- جدا کردن طلا از محلول باردار                                                                                          197

5-23-4- کربن فعال                                                                                                                               197

6-23-4- روش ساخت کربن فعال شده                                                                                               198

24-4- روش هاي فرآوري کانسنگ هاي مقاوم طلا                                                                            198

1-24-4- تشويه                                                                                                                                         200

2-24-4- اکسيداسيون تحت فشار                                                                                                          201

3-24-4-اکسيداسيون بيولوژيکي                                                                                                         201

4-24-4- خردايش زياد                                                                                                                          201

25-4- روش اندازه گيري طلا                                                                                                                 202

1-25-4- روش اندازه گيري طلا به صورت جامد                                                                               202

2-25-4- روش اندازه گيري سيانور آزاد                                                                                            203

26-4- مسايل ايمني و زيست محيطي                                                                                                   203

1-26-4-  راهنماي شناسايي سيانيد                                                                                                     205

2-26-4- آزاد سازى مواد سمى                                                                                                            206

3-26-4- زهكشي اسيدي معادن                                                                                                          207

4-26-4- آبهاي مسموم                                                                                                                          208

5-26-4- ناتواني سدهاي پس ماند                                                                                                      208

6-26-4- آلودگي آب‌ها توسط جيوه                                                                                                   209

7-26-4- اثرات معادن طلا بر روي هوا                                                                                                209

27-4- گزارش‌هاي اثرهاي زيست محيطي                                                                                           210

1-27-4-ايالات متحده                                                                                                                             211

2-27-4- كانادا                                                                                                                                       212

3-27-4-انگلستان                                                                                                                                   212

28-4- احياء و آبادسازي                                                                                                                         212

فصل پنجم، موقعيت طلای ايران در مقايسه با جهان و بررسی ذخاير و تجارت جهانی طلا               214

1-5- عيار طلا                                                                                                                                             215

1-1-5- روش سنتي                                                                                                                                  216

2-1-5- روش تعيين با دستگاه اسپکتروفتومتر                                                                                      216

3-1-5- روش کوپلاسيون                                                                                                                        216

2-5- آزمايشگاه تجزيه و تعيين عيار طلا                                                                                               218

3-5- تست تکنولوژي سنگ معدني طلا دار                                                                                           219

4-5- نقش طلا در سيستم پولي                                                                                                                221

 5-5- بازارهاي طلا                                                                                                                                  222

ذ

6-5- تجارت جهاني طلا                                                                                                                          225

7-5- مقدمه اي در مورد توليد طلا                                                                                                        226

8-5- ارزيابي عوامل اقتصادي يك ذخيره طلا                                                                                     230

9-5- ذخاير ارز و طلای ايران                                                                                                                 231

10-5- ذخائر جهاني طلا                                                                                                                          232

11-5- كشورهاي اصلي توليد كننده طلا                                                                                               233

1-11-5- آفريقاي جنوبي                                                                                                                      233

2-11-5- آمريكا                                                                                                                                      234

3-11-5-استراليا                                                                                                                                      235

4-11-5- كانادا                                                                                                                                        235

5-11-5- روسيه                                                                                                                                        236 6-11-5- ازبكستان                                                                                                                                  236

 7-11-5- اندونزي                                                                                                                                  236

12-5- قيمت طلا                                                                                                                                       238

13-5- تغييرات قيمت طلا                                                                                                                         241

14-5- بازار مبادلات بين المللی طلا                                                                                                     243

15-5- امکان سنجی توليد طلا در ايران                                                                                               245

نتيجه گيری                                                                                                                                                   246

منابع و مأخذ                                                                                                                                                248

چکيده:

در اين پروزه سعی شده است به بررسی کليه مطالب مربوط به طلا اعم از  خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا در جهان،فعاليتهای اکتشافی و استخراجی انجام شده در برخی مناطق کشور،توليدات و نوسانات قيمت طلا در ايران وجهان،اقتصاد جهانی طلا،طريقه اکتشاف،استخراج و استحصال طلا،موقعيت طلای ايران در مقايسه با جهان،بررسی ذخاير و تجارت جهانی طلا و در نهايت امکان توليدطلا درايران پرداخته شده است.

از آنجا که کشور ما در خاورميانه از نظر ذخاير ارز و طلا در موقعيت بسيار ارزشمندی است اما با وجود اين در بسياری از مناطقی که وجود طلا در آنجا محرز شده است اما امکان استخراج و استحصال آن وجود ندارد.

زيرا عواملی اعم ازوجود شرايط نامناسب آب وهوائیدر محل،موقعيت جغرافيائی نا مناسب محل وجود ماده معدنی ،عدم وجود مکانيسم پيشرفته جهت استخراج درشرايط مختلف،پائين بودن عيار طلا،اقتصادی نبودن مراحل اکتشافی و در نهايت استخراجی و… امکان توليد طلا در ايران تنها به دو معدن منتهی می شود .

يکی طلای زرشوران است که از سال آينده باعيار 7.9توليد خواهد کرد که بسيار خوب است و ديگری طلای موته با عيار2.5 است که تنها از اين معدن است که طلا به صورت شمش تهيه می گردد.

البته در بعضی از نقاط کشور مانند شوش طلا از لجن های مس استحصال می شود

اميد است در آينده نزديک شرايط به گونه ای فراهم شود تا مناطقی که در آنجا طلا وجود دارد اما امکان استحصال آن نيست اين امکان،ممکن شده و چرخه اقتصادی کشور به کمک اين ماده معدنی ارزشمند و تعيين کننده در وضعيت کنونی کشور تحول نوينی ايجاد نمايد و علاوه بر نفت بتواند پشتوانه قدرتمند ديگری داشته باشد.

چرا که طلا  نقش تعيين کننده ای در اقتصاد ايفا می کند ومي‌توان طلا را به عنوان يك شاخص حساس نسبت به شرايط ملي و بين‌المللي معين از قبيل تورم و يا جنگ معرفي كرد.

مقدمه :

منابع معدني نقش زير بنايي در فرايند توسعه اقتصاد كشور دارند و در اين ميان طلا به عنوان يك منبع ثروت با كاربرد ويژه در صنعت و پشتوانه سيستم پولي پاره‌اي از كشورهاي جهان، از اهميت خاصي برخوردار است. تفاوت طلا با ساير عناصر در رابطه تاريخي آن با پول نهفته است. بر اين اساس در چند سال اخير منابع هنگفتي در زمينه اكتشاف طلا سرمايه گذاري شده است.
اطلاعات درمورد ذخاير طلا در كشورمان بسيار پراكنده بوده و به لحاظ نداشتن يك سيستم بانك اطلاعاتي قوي، گردآوري، نگهداري و پردازش اين اطلاعات به خوبي صورت نگرفته است. هدف از انجام اين پروژه جمع آوري اطلاعات مربوط به طلا (اكتشاف، استخراج، … )، ساماندهي اين اطلاعات در قالب يك بانك اطلاعاتي و در نهايت ارايه اطلاعات به شكل پروژه و CD خواهد بود. .در مرحله بعد اطلاعات مورد نياز و مراكز اطلاعاتي شناسايي شد و با توجه به الويت‌بندي صورت گرفته و حجم عظيم اطلاعات در سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشوراطلاعات موجود در اين ارگان گردآوري گرديد، در ادامه جمع‌آوري اطلاعات موجود در وزارت صنايع و معادن و دانشگاههاي سطح تهران صورت پذيرفت. طبقه‌بندي اطلاعات جمع‌آوري شده به چهار دسته معدن، كانسار، نشانه هاي معدني و آنومالي( كه شرح مربوط به هر كدام در ذيل آورده شده ) انجام شد كه حاصل آن معرفي 2 معدن (طلاي موته و مس و طلاي سرچشمه )، 36 كانسار، 79 نشانه معدني، و 288 آنومالي معدني تا كنون مي‌باشد.

1-معدن: تمركز اقتصادي مواد معدني كه يا در گذشته استخراج شده‌است و يا اكنون در حال استخراج براي عرضه و فروش مي‌باشد.
2-كانسار: تمركز اقتصادي مواد معدني كه لزوما يك تمركز اقتصادي است اما هنوز استخراج نگرديده است.
3-نشانه معدني: ويژگي زمين‌شناسي يا … كه به حضور يك نهشته معدني در يك ناحيه اشاره دارد.
4-آنومالي معدني: نواحي بي‌هنجار كه مطالعات زمين‌شناسي، اكتشافي و… انجام‌گرفته در آنها از ” نشانه معدني” كمتر بوده اما در آينده با تكميل مطالعات مي‌تواند به‌عنوان يك نشانه معدني معرفي گردد.

فصل اول

منشأ،خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا

1-1- اهميت اقتصادي طلا:
طلا از گذشته‌هاي بسيار دور، به‌دليل جلاي زيبا، مقاومت بالا در مقابل اكسيداسيون و ديگر عوامل شيميايي، شكل‌پذيري خوب و كميابي، در طول تاريخ مورد توجه بشر بوده و داراي اهميت ويژه‌اي مي‌باشد.
طلا به عنوان مهمترين استاندارد پولي جهان مطرح بوده و بيشترين مورد مصرف آن، در ساخت سكه و شمش طلا به عنوان ذخاير پولي بين‌المللي است. اين فلز به علت زيبايي و مقاومت، به صورت زيورآلات و كارهاي هنري نيز استفاده مي‌شود. اين فلز همچنين در ساخت لوازم الكترونيكي دقيق مورد استفاده است به‌طوري‌كه در آينده رده اول مصرف طلا را به خود اختصاص خواهد داد.
فلز طلا به عنوان يك سرمايه ملي و پشتوانه اقتصادي كشور مطرح مي‌باشد، بنابراين اطلاع رساني در مورد آمار قيمت، توليد، ذخيره و … اين فلز گران‌بها در ايران در مقايسه با ديگر كشورها، براي برنامه‌ريزي بهتر در جهت استخراج و استفاده از آن مفيد و حتي ضروري مي‌باشد.
1-1-1- ملاحظات استراتژيک:
طلا از ديدگاه اقتصادي مي تواند استراتژيک تلقي شود، زيرا خود پشتوانه مالي بوده و در بازارهاي جهاني نقش ارزنده اي را ايفا مي کند.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

 

پاسخ دهید