دانلود پایان نامه : ct ترانس جريان

دانلود پایان نامه : ct ترانس جريان

تعداد صفحات: 60

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 445 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 می 2016

به روز رسانی در: 13 می 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : ct ترانس جريان  

 

مقدمه

     براي اندازه گيري جريان هاي نيروگاههاي برق و سيستمهاي فرعي معمولا از CT القايي با هسته و سيم پيچ استفاده ميكنند .

       براي اندازه گيري ولتاژ از ترانسفورمر هاي ولتاژ خازني نوع تقسيم ولتاژ PD استفاده ميكنند .

      بنابراين تجهيزات برقي بسوي ولتاژ ها و ظرفيتها ي بالا و ماشينها به سمت حجم زيادتر و سيستمهاي حفاظت و كنترل در جهت عملكرد بالا توسعه مي يابند .

      تقاضاها براي كارايي و تراكم زياد و دقت بالا براي سنسورها يا ترانسفورمر هاي نوري براي آشكار سازي جريانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزايش مييابد .

از طرفي پيشرفت اخير تكنولوژي نوري بسيار چشمگير بوده بطوري كه انتظار ميرود به وسيله پيشرفت تكنولوژي براي اندازه گيري جريانها و ولتاژهاي بالا با تكنولوژي جديد براورده شود . به عبارت ديگر پيشرفت CT-PD نوري تقاضاها را بر اورده ميكند .

      اصول CT نوري بر اساس اندازه گيري ميدان مغناطيسي ايجاد شده توسط جرياني كه طبق اثر فارادي در مدولاسيون و دمدولاسيون نوري پديد آمده است استوار مي باشد .

       بنابراين قوانين فوق الذكر براي اندازه گيري جريان DC  نيز صدق مي كند .

      درنتيجه CT  هاي فشرده و سبك وزن بدون اشباع مغناطيسي مي تواند طراحي شوند . اگر جنس المان هاي حسگر فرومغناطيس نباشد .

      بنابراين مزاياي استفاده از نور براي انتقال سيگنال در ايزولاسيون الكتريكي و كنترل نويز القايي الكترومغناطيسي مي باشد .

       اگر CT  نوري با همان مشخصات توسعه يابد ، هنگام به پايان رسيدن ، با يك ساختار سبك وزن و فشرده قادر خواهند بود ، رنج هاي ديناميكي را گسترش دهند .

      مباني PD  نوري بر اساس اندازه گيري ولتاژ كاربردي در مدولاسيون و دمدولاسيون نوري طبق قانون پاسكال است .

      در صورت كاهش اندازه المان حسگر امپدانس ورودي در المانهاي حسگر مي تواند افزايش پيدا كند . اين مسله طراحي يك سيستم اندازه گيري ولتاژ كوچكتر از PT  معمولي به وسيله تركيب PD  نوري با خازن مقسم ولتاژ را به دنبال دارد .

       بنابراين PD  نوري تحت تاثير نويز قرار نمي گيرد و همچنين باند فركانسي مجاز تا حد دلخواه گسترش مي يابد . از اين ديدگاه شركت برق . الكتريك توشيبا و توكيو – كوژلكس و A.B.B  و … براي توسعه PD , CT  هاي نوري كاربردي براي اهداف حفاظت و كنترل آغاز به تحقيقات كردند و دراين راه اهميت احتمالات و قوانين كاربردي ناديده گرفته شد و ترانسفورمرهاي GIS 300 KV  و تجهيزات 163 KV  ايزولاسيون هوا به عنوان تجهيزات عملي تست انتخاب شدند .

 

فصل دوم :

 

 

مزاياي CT  نوري :

      اندازه گيري جريان نقش مهمي را در سيستمهاي قدرت الكترونيك در قسمت حفاظت و كنترل ايفا مي كند اخيراً باافزايش ولتاژ خطوط نيرو توجه قابل ملاحظه اي به ترانسفورماتورهاي جريان نوري داده مي شود . زيرا CT  نوري مزاياي زيادي بر ترانسفورماتورهاي جريان متداول با هسته آهن و سيم پيچ مسي دارد .

      براي مثال تراسفورماتورهاي جريان نوري optical  curret  transform  بر خلاف ترانسفورماتورهاي جريان معمولي فاقد روغن مي باشند و لذا در مواقعي كه خطاي داخلي باعث بروز جرقه ( flashover )  ميگردد منفجر نخواهد شد بعلاوه آنها مشخصات الكترومغناطيسي بمراتب بهتري را براي كنترل الكترونيكي پست تأمين مي نمايند .

      همچنين CT  نوري ، اثرات اشباع وايزوله الكتريكي خوب و نيز اندازه و وزن كم آن در بكارگيري بيشتر آن در وارد كردن PD , CT  نوري به سيستم قدرت الكتريكي با ولتاژ بالا و يا در يك swichegear  ايزوله گازي ( GIS )  يك تحول جديد را باعث مي شود .

      اين مزايا و ساير برتريها شركت A.B.B را وادار ساخت تا از اواسط4 دهه 1980 برنامه هاي مربوط به ترانسفورماتورهاي جريان نوري را توسعه دهد دراين مدت چندين ترانسفورماتور جران نوري مراحل تست محلي ( field . test )  را با موفقيت روي سيستم هاي قدرت 380 كيلو ولت تا 552 كيلو ولت ( CT  نوري ) المان گذاري گرديد . همچنين نمونه 110 كيلو ولت آن نيز قبلاً بطور آزمايشي در سرويس قرار گرفته بود . آزمايشات نشان مي دهد كه ترانسفورماتورهاي جريان نوري نيازهاي كلاس 0.5  را تأمين نموده و پاسخ ديناميكي كه به نمايش ميگذارند با ترانسفورماتورهاي جريان معمولي قابل مقايسه است نياز سيستمهاي حفاظت ديجيتالي و تجهيزات الكترونيكي امروز بيشتر از چند ولت آمپر نمي باشد . با بهره گيري از اين مزيت شركت A.B.B سيستمهاي ابتو الكترونيك را كه ولت آمپرخروجي كمتري دارند توسعه داده شده و جايگزيني آنها را با ترانسفورماتورهاي اندازه گيري معمولي با جريان اينترفيس A  1 درنظر مي توان گرفت . ترانسفورماتورهاي جريان نوري چندين مزيت عمده نسبت به ترانسفورماتورهاي جريان معمولي دارند .

  • تست محلي ( fild test )

       انجام  تست د رمحيطي كه قسمتي از يك شبكه واقعي بوده و امكانات تجهيزات تقريباً مشابه آزمايشگاههاي رسمي ( fabora tories )  در آن محيط براي انجام آزمايشات فراهم گرديده است . و بطورنسبي از طراحي ساده تري برخوردارند كه اساساً از انفجار جلوگيري مي نمايد .

       بنابراين امكان بروز خطر به نيروي انساني و يا يجاد خسارت به ديگر تجهيزات پست دراثر انفجار مقره ( porcelain )  وجود نداشته و احتمال ايجاد آلودگي دراثر نشت روغن نيز از بين رفته است .

       پاسخ فركانسي اين ترانسفورماتورهاي جريان بدون رزونانس است و داراي مشخصه پايين گذرا low pass  مي باشد . اين خاصيت سازگاري الكترومغناطيسي EMG  ترانسورماتورهاي جريان را بهبود مي بخشد . و تأثير آنها را روي كنترلهاي الكترونيكي درپستها كاهش مي دهد در فركانسهاي اينتر فيس بالا ( كه مثلاً در اثر عملكرد قطع كننده ها به وجود مي آيد ) مسائل ناشي از پاسخ كاپاسيتيو ترانسفورماتورهاي جريان معمولي ( اندوكتيو ) ديگر وجود ندارد . بنابراين در رابطه با اضافه ولتاژهاي گذرا قطعات الكترونيكي به ميزان كمتري در معرض آسيب ديدگي مي باشند .

2) امروزه CT  هاي نوري دو نوعند :

       يك CT  نوري حجم دار كه د رسنسورهاي شيشه اي حلقه اي شكل كاربرد دارد .

و يك CT  نوري كه در فيبر نوري بعنوان سنسور قرار دارد .

       در مورد فوق صرفه جويي د رهزينه و فضاي نصب و شكلي ساده كه داراي مزاياي از قبيل دقت بالاتر مي باشد مورد توجه قرار گرفته است . در  CT . GIS  نوري به دلايل هزينه كم و نصب راحت و كوچك بودن آن مطلوب مي باشد .

       سنسورجرياني با اندازه كوچك و شكل ساده در پستهاي GIS  بوسيله CT  نوري فراهم مي شود .

در اين CT  هاي با فيبر نوري ، آنچه مهم است محدود كردن جريان خطي،به منظور جلوگيري از كاهش حساسيت است .

تجربه ها ي جديد در باره كاربردهاي حفاظتي ترانس جريان وترانس ولتاژ نوري :

معرفي :

      در اين صفحه نتيجه نصب دو ترانسفور ماتور نوري جهت كاربردهاي حفاظتي د ردو شاخه مورد بررسي قرار گرفته است در هر دو مورد ترانسفور ماتور به رله هاي حفاظتي متصل است و بازبيني از اجراي اين طرح بيش از يك سال طول كشيده است.

       در اينجا به توصيف اهداف پروژه ، شكل سيستم و اتصال آن ميپردازيم آزمايش ميدان و مقايسه با ترانسفورماتورهاي قديمي تر و گزارشهاي سوئيچينگ و سپس به شرح شكل موجهاي ثبت شده ميپردازيم .

نتايج بدست آمده و چگونگي ارتباط آنها با اهداف پروژه را بررسي ميكنيم يك جريان الكتريكي آنالوگ و كم مقدار LEA اتصال بين ترانسفورماتور و رله را برقرار ميكند . كاربرد اين استاندارد براي استفاده عملي و كاربردي مورد بحث قرار خواهد گرفت نمونه هاي آزمايشي يك جريان الكتريكي ديجيتال را نشان نخواهد داد اخيرا در يك كنفرانس غربي كه در مورد رله هاي حفاظتي برگذار شده به توصيف اصول ترانس نوري و بعضي نتايج حاصله از مراحل آزمايشات اتصال كوتاه و ميزان دقت اندازه گيري در حال كار ميپردازد اين صفحه شامل اطلاعات جديد و نتايج بدست آمده از كاربرد هاي حفاظتي در حال انجام كار است.

.

.

فصل پنجم

مقايسهترانسهاي اندازه گيري نوري با ترانسهاي اندازه گيري معمولي

 

 

 مقدمه :

جبران ساز راكتيو :

         اين ترانسهاي عملگر و رله هاي مربوطه كه با جبران سازراكتيو به صورت موازي بودند. به پست  230 KV در انتقال اصلي و پستهاي فرعي متصل بودند ( در سيستم قدرت هيدرو BC  ) وضعيتي را كه ممكن است هيچكدام جذب نشود يا قدرت راكتيو توليد نكند . در كمك به رگولاسيون ولتاژ باس بار استفاده ميشود.

         بعد از اتصال تجهيزات اوليه كه در كمترين زمان وصل ميشوند . پيش از 700  اتصال سوئيچينگ گزارش خواهد شد . درسرتاسر يك سال آزمايش گزارشات سوئيچ از DFR  و رله مقايسه خواهند شد .          *            ارائه توانايي ترانس نوري در كاربردهاي حفاظتي در سرتاسر يك سيكل طولاني شاخه هاي مختلف.

        * شرح چگونگي مزاياي فن تكنولوژي جديد در كاربرد حفاظتي كه در حال حاضر خواهان زيادي دارد . مخصوصا كه ما تمايل در بكارگيري ترانس هاي كم انرژي در فركانسهاي خارج از فركانسهاي پايه قدرت  داشته ايم .

          * نمايش اجراي يك نقطه موج سوئيچهاي كنترلي بريكرهاي KV 230

        *ارائه جريان و ولتاژ براي بانك خازني جهت تعيين جايي كه هيچ نوع سطح مهم از اعوجاج كامل هارموني براي بانكهاي خازني مهم و بسيار بزرگ وجود ندارد .

        بدست آوردن بعضي شكل موجها ي اتصال كوتاه در زمان آزمايش و آن اتصالاتي كه در تجهيزات ايستگاهي بدست مي آيد و نسبتا كمياب هستند در هر حال با بيش از 200 واحد خازن ذوب شده در بانك خازني خرابي هاي جزئي ميتوانند جزء وقايع كمياب باشند در اين موضوع پيش بيني شده بود كه يك خرابي يا چند خرابي در خازنهاي موازي در تجهيزات رخ داده شود و مي تواند گزارش شود . مطالعات با ارزش شامل عملكرد خود ترانس است.

         بوسيله نصب ترانس به سيستم حفاظتي با شدت مجاز واقع بينانه جهت كشف مكان خراجي در ترانس به عنوان يك آرزو تلقي ميشد ، ( كشف بوسيله عمل اجرايي خود ترانس) يك سيگنال ( شامل جزء ) ميتواند بوسيله رله قبل از اينكه عمل غير صحيح اتفاق بيفتد دريافت شود .

       تمايلات در پاسخ به فركانسها بود ، زيرا محدوديت هاي شناخته شده در CT  هاي معمولي با پاسخ فركانس پايين زماني در رله ها براي راكتورهاي موازي استفاده مي شده وجود داشته .

  • مطالعات با ارزش شامل عملكرد خود ترانس است به وسيله نصب ترانس به سيستم حفاظتي با شدت مجاز واقع بينانه بجهت كشف مكان خرابي در ترانس به عنوان يك آرزو تلقي مي شد ( كشف به وسيله عمل اجرائي خود ترانس) يك سيگنال ( شامل جزء ) مي تواند به وسيله رله قبل از اينكه عمل غير صحيح اتفاق بيفتد دريافت شود.

پروژه هاي فعال :

         تمايلات در پاسخ به فركانسها بود ، زيرا محدوديت هاي شناخته اي در C T هاي معمولي با پاسخ فركانس پايين كه زماني در رله ها براي راكتورهاي شنت موازي استفاده مي شد ، وجود داشته . مشكل با راكتورهاي  شنت  حفاظتي شروع مي شود. با زمين كردن اتصالات ، رله هاي over curren هنگام موازي كردن راكتورهاي القايي عمل مي كنند . جريان هجومي زمان تحريك راكتور شنت يك انحراف فاز گذرا با ثابت زماني طولاني دارد .(seconds) ضريب ثابت ملايم انحراف فاز در راكتورهاي بوشينگ مي تواند عامل ايجاد اشباع مغناطيسي شود. درجه اشباع در سه فاز متفاوت است. علت آن درجه هاي مختلف انحراف فاز در جريان هاي فاز است درجه هاي مختلف اشباع سه فاز CT ها معمولا موجب ايجاد پس ماند هاي جرياني در بعضي رله هاي متصل شده مي شود. اين پس ماند هاي جريان نشان دهنده عدم تساوي دقيق در جريانهاي راكتور ها نيستند . اختلاف فقط در سه فاز هاي CT است . در هر حال جريان هاي پس ماند مي توانند موجب اتصال به زمين رله هاي over current در زمان عملكرد شده و موجب افزايش انرژي راكتورهاي شنت شوند . BC Hydro به عنوان يك  شيوه مشخص توانايي حفاظت نا معين و حساس را روي راكتورهاي شنت جهت سهولت كاربردهاي انرژي دهنده شناخته شده را ندارد و به عنوان منع كننده تريپ هاي لحظه اي شناخته شده است.

        بايدبه طرز عمل فركانسهاي كم و زياد CT هاي نوري كم انرژي توجه شود قبلا اين گمان فرض مي شد كه دستگاه حفاظتي زمين شده  و حساس نبايد به هنگام انرژي دادن از كار بيفتد . البته اگر هيچگونه پسماند جرياني وجود نداشت و آن بخاطر عملكرد هاي مختلف سه فاز بود.

        در وضعيت باز و معمولي مدار زير بر يكر جهت عمل روي يك نقطه موج در اتصالات كنترل شده است تفكيك كامل آنها نزديك جريان صفر طبيعي است . اين كنترل باز جهت كاهش جريان ضربه اي است كه بايد به طريق ديگر اتفاق بيفتد. اين جريانها ضربه اي از ولتاژ هاي بدست آمده گذرا مي تواند نتيجه شود از طريق كنتاكت بر يكر و بعد شرايط قطع كوتاه جريان كه مي تواند به كنتا كت هاي اصلي بر يكر ها آسيب برساند. جريان ضربه اي جهت استفاده در پاسخ فركانسي بالا در تراسهاي كم انرژي در نظر گرفته شده بود . همچنين جهت ارائه ولتاژ بهبود يافته و مشخص كردن جايي كه كنترل باز جريان ضربه اي و ولتاژ هاي اضافي زيان آور صورت گرفته بود شكل 1 يك دياگرام تك خطي از يك تاسيسات است . ترانس ها جريان و ولتاژ را دربا سبارهاي مشترك اندازه مي گيرند كه هر يك از راكتورهاي شنت يا خازنهاي شنت ممكن است به آن اتصال يابند . جريان هاي هجومي قدرت هاي راكتيو ناچيز راكتورهاي جزئي را محدود مي كنند . راكتورهاي شنت و خازنهاي موازي هر دو در يك زمان به باس متصل نشده اند. وابستگي به مكان باس نيازمند افزايش يا كاهش ولتاژ است هر يك از راكتورها و خازنهاي شكل  2B21  داخل  باس ، قبل از تحريك شدن به وسيله مدار بر يكر 2cB21 
سوئيچ  خواهند شد.

 
 
شكل 1 – 5 تاسيسات VCT نوري در سيستم بي سي هيدرو

 

         يك فيدر رله حفاظتي (F-PRO) با يك انرژي خروجي كم (51M)  به خروجي هاي CT و VT كم انرژي متصل شده است . يك رله مشابه براي ورودي ها انتخاب مي شود .  51MS)  وسيله ) با همان شدت مجاز به عنوان وسيله 51M متصل شده است.

          هر دو رله ديجيتال به عنوان يك دستگاه ترانس معمولي  قابل نگهداري اند و ورودي هاي آنالوگ را به وجود مي آورند وروديهاي آنالوگ و حالت دروني اجزاهاي اندازه گيري در زمان گزارش يك  واقعه باز گو شده است . هدف اين است كه مقايسه اي شود بين دو سيستم مختلف حفاظتي كه به نوع هاي مختلف ترانس جريان و ولتاژ اتصال پيدا كرده است اگر چه شدت مجاز در رله هاي 51M و 51MS  به اندازه اي است كه اگر آنها باس 2321 حفاظتي بودند . در حقيقت فرمان  تريپ خروجي ها به تريپ  صورت نگرفته . يك DFR به خروجي هاي اندازه گير معمولي و ترانس كم انرژي اتصال يافته بود.

  • توالي زماني صفر و منفي حفاظت over current
  • هدايت و حفاظت سيستم با قدرت واقعي:

         ترتيب هاي آني بايد جلوگيرنده عملي باشند كه ممكن است به طور عادي بر روي راكتورهايي حفاظتي كه در اين تاسيسات آماده  شده اتفاق بيفتد همانطور كه قبلا ياد آوري شد پروژه هاي انتخابي براي مشخص نمودن  اينست كه آيا در رله هاي گوناگون هنگامي كه به تاسيسات ترانس نوري وصل اند تفاوتي ديده مي شود يا نه .

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید