دانلود پایان نامه : پناهندگی

دانلود پایان نامه : پناهندگی

تعداد صفحات: 52

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 4200 تومان

تعداد نمایش: 377 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 آوریل 2016

به روز رسانی در: 14 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4200 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : پناهندگی

 

فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

بخش اول

نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران

فصل اول.. 3

تاريخچه و منابع حقوقي پناهندگي.. 3

پناهندگي در اسلام. 4

سنت پناهندگي تا زمان مشروطيت.. 4

منابع حقوقي پناهندگي.. 5

فصل دوم.. 6

اعطاي پناهندگي.. 6

علل پناهندگي.. 6

پناهندگان بدون تابعيت.. 7

تقاضاي پناهندگي.. 7

مرجع رسيدگي به تقاضاي پناهندگي.. 8

فصل سوم.. 9

ازدواج پناهندگان با ايرانيان.. 9

ازدواج مرد پناهنده با زن ايراني.. 9

ازدواج زن پناهنده با مرد ايراني.. 10

فصل چهارم.. 11

احوال شخصيه. 11

احوال شخصيه پناهندگان.. 11

احاله. 12

قواعد مربوط به حل تعارض قوانين.. 12

فصل پنجم.. 15

حق مراجعه به دادگاه‌ها 15

نحوه دادرسي در ايران.. 15

تاميني كه اتباع خارجي بايد بدهند. 16

معافيت پناهندگان از دادن تامين.. 17

ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم. 17

فصل ششم.. 18

اشتغال پناهندگان.. 18

شرايط صدور پروانه كار اتباع بيگانه. 19

اعتبار پروانه كار اتباع بيگانه. 20

ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات مربوط به پروانه كار. 20

پناهندگان شاغل در ادارات دولتي.. 21

شمول مقررات قانون كار نسبت به پناهندگان.. 21

فصل هفتم.. 23

تحصيل تابعيت.. 23

معافيت از شرط اقامت.. 23

درخواست تابعيت و نحوه اعطاي آن.. 24

تاثير تحصيل تابعيت ايران.. 25

فصل هشتم.. 26

فوت پناهنده. 26

فوت پناهنده در ايران.. 26

تركه پناهندگان.. 27

علت مهر و موم تركه. 28

تصفيه تركه. 28

بخش دوم

حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد

فصل اول.. 31

حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد. 31

پناهنده کیست؟. 31

فصل دوم.. 41

كنوانسیون 1951 پناهندگان.. 41

منابع و ماخذ: 50

مقدمه

بعد از جنگ بين‌المللي دوم مساله «پناهندگي» يكي از مسائل مهم اجتماعي و سياسي بين‌المللي شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تري به خود گرفت.

هر كس كه بنا به دلايل نژادي يا مذهبي يا مليتي يا عضويت در گروه‌هاي سياسي يا اجتماعي جان و يا حقوق بنيادين خود را در مخاطره بيند، حق دارد به كشور ديگري پناه برد و اين حق يعني پناهندگي جزء حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنيت جاني است، بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از اين رو زيستن در كشوري با ثبات سياسي بيشتر و استفاده از مزاياي رفاهي آن، روياي هر پناهنده‌اي است.

اما اينكه پس از تحقق روياي پناهندگي، چه بر سر پناهنده و يا خانواده او مي‌آيد و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌اي است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، ناني و آبي داده خواهد شد و سقفي براي خوابيدن و امكان ادامه تحصيل براي فرزندان خانواده، يعني همان اموري كه روزي روياي شيرين پناهنده بود، اما بهاي اين رويا بسيار گران است. استحاله فرهنگي و گم كردن هويت قومي و اجتماعي، به دور ريختن عادات و رسومي كه طي قرون محترم شمرده مي‌شد، وداع با خاكي كه ريشه در آن دارد … جزئي از اين بهاست.

پناهندگي براي كشورهاي پناهنده‌پذير نيز توليد مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني مي‌كند. تحمل هزينه‌هاي مالي، اختلال در بازار كار داخلي، درگيري‌هاي سياسي و … نيز بهايي است كه چنين كشورهايي مي‌پردازند.

بهايي كه هر پناهنده و يا هر دولتي مي‌پردازد، بايد…

 

بخش اول

نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران


فصل اول

تاريخچه و منابع حقوقي پناهندگي

مفهوم پناهندگي كه عموماً با يك مكان يا محل جغرافيايي ملازمه دارد و در تاريخ بشري ريشه‌اي بس كهن و قديمي دارد، برخي آن را تقريباً به قدمت زندگي اجتماعي انسان مي‌دانند و معتقدند كه آدم و حوا نخستين پناهندگان تاريخ هستند، زيرا پس از اخراج از بهشت به زمين پناهنده شدند.

در يونان باستان، معابد محل امني حتي براي محكومين به مرگ به شمار مي‌آمد و اين امتياز از حقوق عمومي يونانيان سرچشمه مي‌گيرد. حق پناهندگي چنان ريشه‌‌هاي استواري در سنت اجتماعي داشت كه عليه نقض كنندكان آن مجازات‌هاي بسيار شديدي وضع شده بود.

سنت پناهندگي در رم باستان از منازعه قلمروهاي مختلف سرچشمه مي‌گرفت. بدين معنا كه حاكم يك سرزمين از اتباع سرزمين خصم و خصوصاً فراريان از سرزمين دشمن مي‌خواست به سرزمين او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگي كنند. معروف است كه رومولوس بنيانگذار امپراطوري رم در نزديكي پايتخت خود محلي را به عنوان مكان امن تعيين كرده بود تا كساني كه مايل هستدن به آنجا پناه برده و با او بيعت كنند. به اين گونه افراد حق شهروندي اعطا مي‌شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمين‌هاي آزاد شده نصيب مي‌بردند.

در ايران باستان نيز پناهندگي به رسميت شناخته شده بود. مثلاً در تاريخ دوره ساساني مي‌خوانيم كه پس از آن كه خسرو دوم ملقب به پرويز در جنگ با بهرام چوبين شكست خورد، بعد از عبور از دجله به بيزانس پناهنده شد و امپراطور بيزانس حاضر شد خسروپرويز را حمايت نمايد تا به تخت و تاج ايران برگردد، به اين شرط كه او در ازاي چنين همراهي ارمنستان را به دولت بيزانس واگذار كند.

در تورات آسماني يهود، پناهدگي به رسميت شناخته شده است. در سفر لاويان باب 19 چنين آمده است: غريبي در ميان شما ما واگزينيد، مثل مثل متوطن از شما باشد او را ميازاريد و…

 

فصل دوم

اعطاي پناهندگي

با اعطاي پناهندگي، شخص متقاضي تحت حمايت قرار گرفته و از مزاياي قانوني بهره‌مند مي‌شود. اعطاي پناهندگي موكول به درخواست است و شخص متقاضي بايد دلايل موجهي ارائه كند كه لزوماً اعطاي پناهندگي را به اثبات برساند.

هرچند كه دولت ايران با الحاق به كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل مربوط به آن، خود را متعهد و مكلف به اجراي مواد آن نموده است و عملاً نيز پناهندگان بي‌شماري را پذيرفته است، اما چون اعطاي پناهندگي از حق حاكميت دولت سرچشمه مي‌گيرد، لذا كسي قانوناً نمي‌تواند دولت ايران را مواخذه كند كه چرا به فرد يا افرادي كه حائز شرايط هستند، پناهندگي نداده است.

علل پناهندگي

ماده اول آيين‌نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 مقرر مي‌دارد: «مقصود از پناهنده، فردي است كه به علل سياسي، مذهبي، نژادي يا عضويت در گروه‌هاي خاص اجتماعي از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده‌اش كه تحت تكفل او مي‌باشند، به كشور ايران پناهده شوند.

در خصوص علت پناهندگي، در كنوانسيون…

 

فصل پنجم

حق مراجعه به دادگاه‌ها

هر پناهنده بايد بتواند آزادانه به محاكم قضايي مراجعه نمايد و از اين حيث نبايد فرقي بين او و اتباع كشور پذيرنده باشد. بند 2 از ماده 16 كنوانسيون مربوط به وضه پناهندگان چنين مقرر مي‌دارد:

«هر پناهنده در سرزمين دولت متعاهدي كه محل سكونت عادي او است در مورد دسترسي به دادگاه‌ها از جمله استفاده از معاضدت قضايي و معافيت از سپردن تضمين هزينه‌هاي دادرسي از همان رفتاري كه درباره اتباع دولت مزبور به عمل مي‌آيد، بهره‌مند خواهد شد.

نحوه دادرسي در ايران

مطابق ماده اول آيين دادرسي مدني، رسيدگي به كليه دعاوي مدني، در دادگاه‌هاي دادگستري به عمل مي‌آيد، مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. دادگاه‌هاي دادگستري مكلفند به دعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده و حكم دهند و در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه‌هاي دادگستري بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم، رسيدگي و حكم صادر نمايند.

شروع به رسيدگي در محاكم دادگستري محتاج به تقديم دادخواست است. دادخواست بايد به زبان فارسي و در روي برگ‌هاي چاپي مخصوص نوشته شود. در موارد فوري و اضطراري ممكن است، دادخواست تلگرافي باشد.

در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:

 1. نام و نام خانوادگي و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعي و وكيل او، در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
 2. نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و شغل مدعي عليه.
 3. تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته مالي نباشد.
 4. تعهدات يا جهات ديگري كه به موجب آن مدعي خود را مستحق مطالبه مي‌داند، به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.
 5. آنچه را كه مدعي از دادگاه درخواست دارد.

ذكر تمام ادله و وسايلي كه مدعي براي اثبات ادعاي خود…

 

آیا افرادی که از جنگ فرار کرد‌ه‌اند یا به علت شرایط ناشی از جنگ مانند قحطی و خشونت‌های قومی از منطقه سکونت خود گریخته‌اند پناهنده محسوب می‌شوند؟

    کنوانسیون 1951 ژنو که مرجع اصلی قوانین بین‌المللی مربوط به پناهندگان است مستقیما اشاره‌ای به غیرنظامیان فراری از درگیریها نکرده است. با این حال، در سالهای اخیر حرکت‌های بزرگ پناهندگی در اثر جنگهای داخلی، و خشونت‌های قومی و قبیله‌ای مذهبی بوده است.

    به هر حال، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد افرادی را که به این علل فرار کرده‌اند و دولت آنها نمی‌خواهد یا قادر نیست تا از آنها حمایت بعمل آورد را پناهنده می‌داند. اسناد منطقه‌ای همانند کنوانسیون … آفریقا و اعلامیه کارتاژینا در آمریکای لاتین مؤید این نظر می‌‌باشند.

    برخی کشورها، بخصوص در اروپای غاربی، با این نظریه مخالف بوده و اظهار می‌دارند به غیرنظامیانی که از جنگها یا اذیت و آزار توسط نیروهای غیردولتی ـ نظیر پارتیزانها و افراد شورشی ـ گریخته‌اند نمی‌بایست وضعیت رسمی پناهندگی اعطا نمود. با این وجود، از نظر کمیساریا علت آزار و اذیت نباید باعث گمراهی در تعیین وضعیت پناهنده باشد بلکه استحقاق برخورداری از حمایت بین‌المللی فردی که از حمایت کشورش محروم است را می‌بایست در این مورد در نظر گرفت.

چه مرجعی به آوارگان داخلی کمک می‌کند؟

    آوارگان داخلی به همان عللی که پناهندگان فرار کرده‌اند از منازل خود فرار می‌کنند ولی در محدوده کشور خود باقی مانده و به همین علت کماکان تحت قوانین داخلی کشورشان قرار دارند. گرچه کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد هیچ وظیفة بخصوصی در مورد آوارگان داخلی ندارد، لیکن در بحرانهای مختلف به چندین میلیون آوارة داخلی، و نه تمامی حدوداً 20 تا 25 میلیون آوارة داخلی در سراسر جهان، کمک کرده است.

    این عملیات با درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد یا مجمع عمومی و با رضایت کشور درگیر بوده و بحرانهای اخیر در خاورمیانه، بالکان، آفریقا و افغانستان را شامل می‌شوند.

آیا هر پناهنده باید به صورت انفرادی تعیین وضعیت شود؟

          به طور طبیعی، افراد متقاضی پناهندگی می‌بایست بصورت انفرادی ثابت کنند که ترس آنها از آزار و اذیت بر پایه و اساس درستی استوار است. با این حال، در مواقع هجوم‌های دسته جمعی مانند آنچه در کوزوو یا منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا رخ داد، ممکن است تعیین وضعیت پناهندگان بصورت انفرادی میسر نباشد. در چنین شرایطی، مخصوصاً در مواقعی که افراد غیرنظامی…

 

فصل دوم

كنوانسیون 1951 پناهندگان

    روند توسعه مجموعه قوانین بین‌المللی، کنوانسیونها و رهنمودهایی که پناهندگان را تحت حمایت بین‌المللی قرار دهد در اوایل قرن بیستم و زیر نظر سازمان ملل که در آن زمان اتحادیه ملل نامیده می‌شد آغاز گردید. ثمره این تلاشها در 28 ژوئیه 1951 هنگامی که به بار نشست که یک کنفرانس ویژه سازمان ملل متحد، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان را تصویب نمود.

    این کنوانسیون، این که چه کسی پناهنده می‌باشد و نوع حمایت بین‌المللی قانونی و سایر کمکها و حقوق اجتماعی را که آن فرد باید از دول متعاهد کنوانسیون دریافت کند را به وضوح بیان می‌کند. همچنین مسئولیتهای پناهنده را نسبت به کشور میزبان توضیح داده و وضعیت افراد در گروههای خاص مانند جنایتکاران جنگی که نمی‌توانند از وضعیت پناهندگی برخوردار شوند را بیان می‌کند.

    چندین ماه قبل از تصویب کنوانسیون، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که به تازگی شکل گرفته بود کار خود را در اول ژانویه 1951 شروع کرده بود. در طی دهه‌های بعد، کنوانسیون مزبور پایه و اساس تلاشهای این کارگزاری ملل متحد در حمایت بین‌المللی بیش از 50 میلیون پناهنده بوده است.

    این سند اولیه محدود ه محافظت بین‌المللی عمدتاً از پناهندگان اروپائی پس از جنگ دوم جهانی بود ولی به مرور زمان که مشکلات بی‌خانمانی جنبه جهانی پیدا کرد پروتکل سال 1967 دامنه پوشش کنوانسیون را توسعه داد. سند اولیه همچنین الهام‌بخش اسناد منطقه‌ای دیگری از قبیل کنوانسیون پناهندگان سال 1969 آفریقا و بیانیه کارتاهنا سال 1984 آمریکای لاتین گردید.

    در کل 145 کشور جهان كه عضویت یک یا هر دو سند سازمان ملل متحد درآمده‌اند. (به صفحه آخر مراجعه شود). با این حال تغییر الگوی مهاجرت جهانی و افزایش سریع تعداد افراد در حال جابجایی درسالهای اخیر، اعتبار کنوانسیون 1951 به ویژه در اروپا که به نوعی زادگاه اولیه این کنوانسیون محسوب می‌شود زیر سؤال رفته است.

          کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در حال حاضر به بیش از 20 میلیون نفر کمک می‌کند و کنوانسیون که قابلیت انعطاف‌پذیری و تطبیق بسیار خوب…

 

منابع و ماخذ:

 • دكتر الماسي، نجادعلي؛ حقوق بين‌الملل خصوصي، نشر ميزان.
 • دكتر نصيري، محمد؛ حقوق بين‌الملل خصوصي، جلد اول و دوم، نشر آگاه.
 • دكتر ضيائي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين‌الملل عمومي، انتشارات گنج دانش.
 • دكتر موسي‌زاده، رضا؛ حقوق معاهدات بين‌المللي، نشر ميزان.
 • دكتر ضيائي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق معاهدات، انتشارات گنج دانش.
 • والاس، ربه‌كا؛ حقوق بين‌المللي، انتشارات شهر دانش.
 • دكتر سلجوقي، محمود؛ حقوق بين‌الملل خصوصي (تابعيت، تعارض قوانين)، نشر ميزان.
 • عبادي، شيرين؛ نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران، انتشارات گنج دانش.
 • مارلي آكي رون، كيت جاسترام؛ حمايت از پناهندگان، انتشارات كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان؛
 • حمايت از پناهنده؛ انتشارات كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان.
 • كنوانسيون 1951؛ انتشارات كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان.

قوانين:

 1. قانون اساس؛
 2. قانون مدني؛
 3. قانون امور حسبي؛
 4. قانون مجازات اسلامي؛
 5. قانون آيين دادرسي مدني؛
 6. قانون آيين دادرسي كيفري؛
 7. قانون كار.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید