دانلود پایان نامه پزشکی : درمان سریع در مطب

دانلود پایان نامه پزشکی : درمان سریع در مطب

تعداد صفحات: 378

فرمت فایل: ورد

دسته بندی:

قیمت: 7000 تومان

تعداد نمایش: 450 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 29 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7000 تومان – خرید

دانلود پایان نامه پزشکی : درمان سریع در مطب

378ص

 

زیر نظر

دکتر مسعود ملکی متخصص بیماری های پوست                         دکتر هومن مسنن مظفری متخصص بیماری های داخلی

دکتر مرضیه لطفعلی زاده متخصص بیماری های زنان               دکتر مرتضی سعیدی متخصص بیماری های مغز و اعصاب

دکتر کامیار توکلی طبسی متخصص بیماری های ارولوژی        دکتر سید علی جعفری متخصص بیماری های کودکان

دکتر حمیدرضا نادری متخصص بیماری های عفونی                  دکتر احمدرضا طاهری متخصص بیماری های پوست

اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

دکتر عباس شجاعی متخصص بیماری های گوش و حلق و بینی        دکتر ملیحه نیک اندیش متخصص بیماری های چشم

 

فهرست

 

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

بخش اول : پوست

 

اگزما………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

درماتيت تماسي تحريكي………………………………………………………………………………………………………… 18

درماتيت تماسي حساسيتي ………………………………………………………………………………………………………. 19

درماتيت به دنبال تماس با نور – كهير آفتابي……………………………………………………………………………… 20

درماتيت عفوني ……………………………………………………………………………………………………………………. 21

اگزما به دنبال تروما……………………………………………………………………………………………………………… 22

درماتيت آتوپيك …………………………………………………………………………………………………………………. 23

درماتيت كهنه بچه ……………………………………………………………………………………………………………… 25

كلاهك گهواره اي …………………………………………………………………………………………………………….. 27

درماتيت سبورئيك سر شيرخواران……………………………………………………………………………………………. 28

ليكن سيمپلكس مزمن…………………………………………………………………………………………………………. 29

ملاسما – ماسك حاملگي ……………………………………………………………………………………………………… 30

درماتيت آفتابي مزمن……………………………………………………………………………………………………………. 31

كراتوز آفتابي …………………………………………………………………………………………………………………….. 32

درماتيت اطراف دهان …………………………………………………………………………………………………………. 33

عرق جوش ………………………………………………………………………………………………………………………… 34

پیيريازيس آلبا……………………………………………………………………………………………………………………… 35

تيرگي پوست ……………………………………………………………………………………………………………………… 36

كك و مك ………………………………………………………………………………………………………………………… 37

كهير………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

خارش پوست ……………………………………………………………………………………………………………………… 39

تعريق زياد………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

آكنه روزاسه ……………………………………………………………………………………………………………………… 43

ويتيليگو – پيسي…………………………………………………………………………………………………………………. 45

ليكن پلان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

سوريازيس …………………………………………………………………………………………………………………………… 50

خونريزي زير ناخن ………………………………………………………………………………………………………………….. 51

فرو رفتن ناخن در بافت نرم ……………………………………………………………………………………………………. 52

ميخچه و پينه ……………………………………………………………………………………………………………………… 53

گرانولوم پيوژنيك ……………………………………………………………………………………………………………… 54

طاسي – آلوپسي …………………………………………………………………………………………………………………. 55

پیيريازيس روزه…………………………………………………………………………………………………………………….. 56

اريتم  مولتي فوم ………………………………………………………………………………………………………………… 57

اريتما ندوزوم ……………………………………………………………………………………………………………………… 58

بيماري ارف………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

مولوسكوم ………………………………………………………………………………………………………………………… 60

هرپس…………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

آبله مرغان …………………………………………………………………………………………………………………………. 63

زونا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

اگزما هرپتيكوم ………………………………………………………………………………………………………………… 65

زگيل …………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

زرد زخم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 69

اكتيما ………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

سلوليت و باد سرخ ………………………………………………………………………………………………………………… 71

فوليكوليت ………………………………………………………………………………………………………………………… 72

فوليكوليت كاذب ………………………………………………………………………………………………………………. 73

فرونكل – دمل……………………………………………………………………………………………………………………. 74

كفگيرك ………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

پارونيشيا…………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

آكنه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

اريتراسما…………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

تريكومايكوزيس  آگزيلاريس………………………………………………………………………………………………… 80

پيتيريازيس ورسيكالر – تينه آورسيكالر…………………………………………………………………………………….. 81

شوره سر ……………………………………………………………………………………………………………………………. 82

كچلي سر …………………………………………………………………………………………………………………………… 83

قارچ تنه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

كچلي كشاله ران ………………………………………………………………………………………………………………… 85

قارچ پا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

قارچ ريش…………………………………………………………………………………………………………………………… 87

قارچ صورت ………………………………………………………………………………………………………………………… 88

كچلي دست ………………………………………………………………………………………………………………………… 89

كچلي ناخن ………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

كانديداي دهاني- برفك دهان ……………………………………………………………………………………………….. 91

گال –  جرب ………………………………………………………………………………………………………………………… 92

شپش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

سالك………………………………………………………………………………………………………………………………… 95

 

 

بخش دوم : ارولوژي

 

پيلونفريت حاد …………………………………………………………………………………………………………………….. 99

سيستيت حاد ………………………………………………………………………………………………………………………… 101

اورتريت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 103

اپيديديمواركيت حاد ……………………………………………………………………………………………………………. 104

شانكروئيد …………………………………………………………………………………………………………………………. 105

گرانولوما اينگوينال ……………………………………………………………………………………………………………. 105

لنفوگرانولوم ونوروم…………………………………………………………………………………………………………… 105

سيفليس اوليه …………………………………………………………………………………………………………………….. 105

پروستاتيت حاد باكتريال………………………………………………………………………………………………………… 106

پروستاتيت نان باكتريال و پروستاديني………………………………………………………………………………………. 107

عفونت ادراري اطفال …………………………………………………………………………………………………………… 108

رنال كوليك – سنگ ادراري……………………………………………………………………………………………………. 109

هيپرپلازي خوش خيم پروستات ……………………………………………………………………………………………….. 112

ناتواني جنسي………………………………………………………………………………………………………………………. 113

انزال زود رس ………………………………………………………………………………………………………………………. 114

درد مزمن بيضه …………………………………………………………………………………………………………………… 115

بي اختياري ادرار…………………………………………………………………………………………………………………….. 116

ريفلاكس مثانه به حالب………………………………………………………………………………………………………… 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش سوم : گوش و حلق و بيني

 

عفونت گوش خارجي ……………………………………………………………………………………………………………. 121

عفونت گوش مياني ……………………………………………………………………………………………………………. 122

سينوزيت حاد ……………………………………………………………………………………………………………………… 123

آبسه دنداني ………………………………………………………………………………………………………………………. 124

درد گوش …………………………………………………………………………………………………………………………. 125

واكس فشرده گوش …………………………………………………………………………………………………………. 126

جسم خارجي گوش …………………………………………………………………………………………………………….. 127

سرگيجه …………………………………………………………………………………………………………………………… 128

رينيت حساسيتي…………………………………………………………………………………………………………………… 129

خونريزي از بيني ……………………………………………………………………………………………………………………. 130

بوي بد دهان ………………………………………………………………………………………………………………………. 131

آفت دهان ………………………………………………………………………………………………………………………… 132

سكسكه ………………………………………………………………………………………………………………………… 133

بخش چهارم : مغز و اعصاب

 

صرع…………………………………………………………………………………………………………………………………. 137

سردرد تنشي……………………………………………………………………………………………………………………… 143

ميگرن …………………………………………………………………………………………………………………………….. 144

سردرد خوشه اي ………………………………………………………………………………………………………………… 145

پاركينسون ……………………………………………………………………………………………………………………….. 146

ترمور اوليه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 147

فلج بل ……………………………………………………………………………………………………………………………… 148

پيگيري بيمار مبتلا به سكته مغزي …………………………………………………………………………………………. 149

بخش پنجم : روان پزشكي

 

افسردگي اساسي ………………………………………………………………………………………………………………. 153

 

مانيا – اختلال دو قطبي تيپ (I)………………………………………………………………………………………………. 157

اختلال پانيك ………………………………………………………………………………………………………………………. 158

اختلال وسواسي جبري ……………………………………………………………………………………………………………. 160

اختلالات خواب………………………………………………………………………………………………………………………. 161

سندرم درد مزمن ……………………………………………………………………………………………………………….. 164

لكنت زبان …………………………………………………………………………………………………………………………. 165

ناخن جويدن ……………………………………………………………………………………………………………………….. 166

ترك سيگار ……………………………………………………………………………………………………………………….. 167

ترك اعتياد به مواد مخدر ……………………………………………………………………………………………………… 169

ترك مشروبات الكلي ………………………………………………………………………………………………………….. 172

سو مصرف مواد توهم زا …………………………………………………………………………………………………….. 174

سو مصرف  فن سيكليدين …………………………………………………………………………………………………… 175

بخش ششم : بيماريهاي چشم

 

قرمزي حاد چشم ………………………………………………………………………………………………………………… 179

كنژنكتيويت باكتريال ………………………………………………………………………………………………………….. 180

بلفاريت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 181

تراخم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 182

داكريو سيستيت حاد ………………………………………………………………………………………………………….. 183

عفونت حفره چشم ……………………………………………………………………………………………………………. 184

گل مژه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 185

شالازيون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 186

گلوكوم حاد (آب سياه ) ……………………………………………………………………………………………………… 187

يووئيت قدامي ……………………………………………………………………………………………………………………. 188

كراتيت ماورا بنفش ……………………………………………………………………………………………………………. 189

كنژنكتيويت آلرژيك ……………………………………………………………………………………………………………. 190

پينگوكولا ………………………………………………………………………………………………………………………….. 191

ناخنك ………………………………………………………………………………………………………………………………. 192

كوري ناگهاني ………………………………………………………………………………………………………………….. 193

بخش هفتم : عفوني

 

اپي گلوتيت حاد ………………………………………………………………………………………………………………….. 197

خروسك – حناق – كروپ – لارنگوتراكئوبرونشيت حاد…………………………………………………………….. 198

مونونوكلئوز عفوني…………………………………………………………………………………………………………….. 199

سرخك ………………………………………………………………………………………………………………………………. 200

سرخچه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 202

هاري………………………………………………………………………………………………………………………………… 203

اوريون ……………………………………………………………………………………………………………………………… 204

تب مالت – بروسلوز……………………………………………………………………………………………………………… 205

تب روده اي – سالمونلاتيفي…………………………………………………………………………………………………… 207

سالمونلوز غير تيفي……………………………………………………………………………………………………………… 208

شيگلوز …………………………………………………………………………………………………………………………….. 209

وبا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 210

تب راجعه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 211

لپتوسپيروز …………………………………………………………………………………………………………………………. 212

سل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 213

سياه زخم ………………………………………………………………………………………………………………………….. 218

ديفتري ……………………………………………………………………………………………………………………………… 219

سياه سرفه ………………………………………………………………………………………………………………………… 220

فارنژيت استرپتوكوكي – مخملك ………………………………………………………………………………………… 221

توكسوپلاسموز ………………………………………………………………………………………………………………… 222

مالاريا ……………………………………………………………………………………………………………………………… 223

اسهال آميبي – آنتاموباهيستوليتيكا ……………………………………………………………………………………. 225

ژيارديا ……………………………………………………………………………………………………………………………… 226

آسكاريس ………………………………………………………………………………………………………………………… 227

كرمك – آنتروبياز – انتروبيوس ورميكولاريس ……………………………………………………………………….. 228

كرم قلابدار……………………………………………………………………………………………………………………….. 229

گزش (گاز كرفتگي ) توسط حيوانات …………………………………………………………………………………… 230

بخش هشتم : زنان و مامايي

 

خونريزي نامنظم و غير طبيعي رحمي بدليل عدم تخمك گذاري …………………………………………………. 233

سندرم پيش از قاعدگي ……………………………………………………………………………………………………… 235

قاعدگي دردناك ………………………………………………………………………………………………………………. 236

آمنوره …………………………………………………………………………………………………………………………….. 237

واژينيت ……………………………………………………………………………………………………………………………. 238

بيماري التهابي لگن …………………………………………………………………………………………………………….. 241

يائسگي …………………………………………………………………………………………………………………………… 242

درمان جايگزيني هورمونهاي زنانه ………………………………………………………………………………………. 243

ليوميوم رحمي ………………………………………………………………………………………………………………….. 244

كيست تخمداني ……………………………………………………………………………………………………………….. 245

مراقبتهاي دوران بارداري ……………………………………………………………………………………………………. 246

مراقبتهاي پس از زايمان …………………………………………………………………………………………………….. 253

بخش نهم : داخلي

 

برخورد  با اختلالات تيروئيد ……………………………………………………………………………………………………… 261

كم كاري تيروئيد – هيپوتيروئيديسم ……………………………………………………………………………………. 262

تيروتوكسيكوز – هيپرتيروئيديسم  ……………………………………………………………………………………… 266

تيروئيديت حاد چركي ………………………………………………………………………………………………………….. 269

تيروئيديت تحت حاد ……………………………………………………………………………………………………………… 270

گواتر ساده – گواتر غير توكسيك منتشر ……………………………………………………………………………… 271

گواتر مولتي ندولر غير توكسيك …………………………………………………………………………………………. 272

گواتر مولتي ندولر توكسيك ………………………………………………………………………………………………. 273

آدنوم توكسيك – ندول منفرد پركار…………………………………………………………………………………… 274

مرض قند – ديابت شيرين ……………………………………………………………………………………………………. 275

هيرسوتيسم …………………………………………………………………………………………………………………….. 282

پوكي استخوان – استئوپروز ………………………………………………………………………………………………… 283

هيپرليپيدمي – ديس ليپوپروتئينمي ……………………………………………………………………………………….. 284

لوپوس اريتماتوي سيستميك ………………………………………………………………………………………………. 287

آرتريت روماتوئيد ……………………………………………………………………………………………………………….. 288

اسكلروز سيستميك ……………………………………………………………………………………………………………. 290

استئوآرتريت – آرتروز …………………………………………………………………………………………………………… 291

اپيكونديايت داخلي و خارجي هومروس………………………………………………………………………………….. 293

نقرس (منوسديم اورات )…………………………………………………………………………………………………….. 294

فيبروميالژي………………………………………………………………………………………………………………………. 297

كم خوني (آنمي) فقر آهن ………………………………………………………………………………………………….. 298

كم خوني (آنمي ) مگالوبلاستيك ………………………………………………………………………………………….. 299

سرفه مزمن ……………………………………………………………………………………………………………………….. 300

آسم ………………………………………………………………………………………………………………………………… 302

پنوموني – ذات الريه – سينه پهلو …………………………………………………………………………………………. 304

سوء جذب…………………………………………………………………………………………………………………………… 306

ديسفاژي ………………………………………………………………………………………………………………………….. 307

سو هاضمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 308

كمبود ( كاهش وزن ) …………………………………………………………………………………………………………. 310

اسهال ………………………………………………………………………………………………………………………………. 311

برگشت معده اي مروي – ريفلاكس گاستروازوفاژيال ……………………………………………………………. 314

زخم (اولسر) پپتيك خوشخيم ……………………………………………………………………………………………….. 315

عفونت هليكو باكتر پيلوري…………………………………………………………………………………………………. 316

سندرم روده تحريك پذير……………………………………………………………………………………………………… 317

هپاتيت حاد ويروسي ……………………………………………………………………………………………………………. 319

هپاتيت مزمن …………………………………………………………………………………………………………………… 323

پر فشاري خون …………………………………………………………………………………………………………………. 324

بخش دهم : بيماريهاي اختصاصي كودكان

 

كوليك شيرخواران …………………………………………………………………………………………………………… 333

اختلال رشد ………………………………………………………………………………………………………………………. 334

تب در شير خواران ……………………………………………………………………………………………………………… 335

مشكلات مادرزادي قلب …………………………………………………………………………………………………….. 336

مراقبت از بند ناف ……………………………………………………………………………………………………………… 337

 

 

 

 

 

 

بخش يازدهم : واكسيناسيون

 

واكسيناسيون …………………………………………………………………………………………………………………… 341

 

بخش دوازدهم : نمودارها و جداول رشد و تكامل كودكان

 

نمودارها و جداول رشد و تكامل كودكان  …………………………………………………………………………… 349

بخش سیزدهم : سوختگی

 

سوختگي …………………………………………………………………………………………………………………………. 365

ایندکس و مراجع

 

ایندکس فارسی ………………………………………………………………………………………………………………… 368

ایندکس انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………….. 378

References……………………………………………………………………………………………………………. 379

 

 پوست

 

اگزما

 

نكته : دربعضي موارد توسط پزشكان اگزما مترادف با درماتيت در نظر گرفته مي شود ولي بايد دقت كرد كه تمام انواع اگزماها نوعي درماتيت هستند ولي هر درماتيتي اگزما نيست .

تقسيم بندي اگزما :

 • اگزما اگزوژن
 • درماتيت تماسي تحريكي (Irritant Contact Dermatits)
 • درماتيت تماسي حساسيتي(Allergic Contact Dermatits)
 • درماتيت به علت حساسيت به نور
 • درماتيت عفوني
 • Dermatophytide
 • اگزماي به دنبال تروما
 • اگزما آندوژن
 • Atopic Dermatits
 • Seborrhoeic Dermatits
 • Asteatotic Eczema
 • Discoid Eczema
 • Lichen simplex chronicus
 • Pityriasis Alba
 • Hand Eczema
 • و…
 • با توجه به تفاوت هاي درماني، هر يك از موارد فوق در ادامه بصورت مباحث جداگانه بحث شده اند.

 

 

درماتيت تماسي تحريكي

Irritant Dermatits

 

1- تذكرات به بيمار :

 • پرهيز از عامل ايجاد تحريك
 • كمپرس وشستن محل با آب خنك ( درمرحله حاد ) 4 تا 6 مرتبه در روز و به مدت 3 روز كه معمولا كافي است .

2- درمان :                                                               

                                                                    IR    

Adult : Tab Hydroxyzin Hcl 25-100 mg / day  

( در صورت خارش خفيف25 mg  قبل از خواب كافي است .)

Children: Syr Hydroxyzin HCL 2mg / Kg / 24 h / in 3 div doses

 

                             Cap cephalexin 250 – 500 mg / Q6h           

                               or               

        در صورت بروزعفونت            Tab Erythromycine 400 mg / Q6h       

3- نكات درماني :

 • درمرحله حاد درماتيت تحريكي استفاده از كورتيكواستروئيد موضعي تاثيري ندارد ولي در موارد بسيار شديد مي توان از كورتون خوراكي و به صورت زير استفاده نمود :

IR  

Tab prednisolone 20-30 mg / Bid 1.

                           For 5 days ð then would be Tappered 

 

 • استفاده از نرم كننده هاي پوست مانند وازلين و اوسرين مفيد است.

 

درماتيت تماسي حساسيتي

Allergic contact Dermatits

 

1- تذكرات به بيمار :

 • دوري از عامل ايجاد حساسيت
 • كمپرس خنك و مرطوب در مرحله حاد (Qid for 3 days)

2- درمان :           IR

               تا رفع علائم ointment Triamcinolone  TDS / : حساسيت خفيف 1.

                        Tab prednisolone 30-60 mg / day: حساسيت شديد     

                                   for 5 days ð then would be tappered

  Tab Hydroxyzine 25-100 mg / day      :در صورت خارش شديد 2.

Cap cephalexin or Tab Erythromycine / for 7 days:در صورت بروز عفونت 3.  

3- نكات درماني :

 • اصولا استفاده از آنتي هيستامينها خيلي مفيد نمي باشند و مصرف آنها فقط جهت كنترل خارش شديد مي باشد .
 • استفاده از نرم كننده هاي پوست و يا همراهي نرم كننده ها با مواد كراتوليتيك (مثلا اوره %10-5 دراوسرين) درفواصل مصرف كورتون موضعي مفيد است .
 • در برخي مطالعات نشان داده شده كه نور آفتاب، PUVA، مصرف آسپرين و حتيXRAY ،‌ واكنشهاي آلرژيك تماسي را كاهش مي دهند .

 

 

درماتيت به دنبال تماس با نور- كهير آفتابي

Solar Dermatits

 

1- تذكرات  به بيمار :

 • پوست بدن در برابر آفتاب پوشيده باشد (بهتر است از لباس با الياف طبيعي استفاده شود).
 • استفاده از كلاه نقاب دار و دستكش نخي بسيار مفيد است .
 • هنگاميكه ضرورت وجود ندارد از آفتاب پرهيز شود.

 

2- درمان :                           

                                                                           IR

 1. Ointment Hydrocortisone 1% TDS / for 5 days
 2. Cream Antisolar ( spf ≥ 15 )

 

3- نكات ايمني :

 • استفاده از كورتون سيستميك ، PUVA و سيتوتوكسيك ها در برخي از مطالعات مفيد گزارش شده ولي مصرف آنها توصيه نمي شود.

 

 Infectious Dermatits

1- نكات مقدماتي :

 • تعريف : به اگزمايي اطلاق مي شود كه به علت ميكروارگانيسم ها و يا فراورده هاي آنها ايجاد شده و تا زمانيكه اين ميكروارگانيسم از بين نرود، اگزما نيز وجود دارد .
 • درماتيت عفوني با اگزماي عفوني شده كه در آن يكي از انواع اگزما دچار عفونت ثانويه باكتريال شده است متفاوت بوده و درمان آنها نيز متفاوت است .

2- درمان :  

                                                       IR                                                              

                      Local  Antibiotic : خفيف .1

                       بر اساس ژرم عامل ايجاد عفونت

 Systemic Antibiotic : شديد 2. 

3- نكته درماني :

 • عامل مساعد كننده و زمينه ايجاد عفونت در بيمار بايد از بين برده شود.
 • واكنش هاي مشابهي در عفونت هاي قارچي نيز مشاهده مي شود كه به Dermatophytide معروف بوده و درمان آن نيزدرمان عفونت قارچي است.

 

 

اگزما به دنبال تروما

  Post Traumatic Eczema

1-  نكته مقدماتي :

 • اين حالت به اگزمايي گفته مي شود كه به دنبال اعمال جراحي، تشكيل اسكار (scar) ، استاز به دنبال برداشتن وريد صافن و… ايجاد مي شود.

2- درمان :                                                  

               IR                                                                                      

Ointment Hydrocortisone TDS / for  5-7  days

 

و…

 

 

پاسخ دهید