دانلود پایان نامه : كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل

دانلود پایان نامه : كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل

تعداد صفحات: 91

فرمت فایل: ورد

دسته بندی: - -

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 485 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 جولای 2016

به روز رسانی در: 29 جولای 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

 

پايان نامه كارشناسي رشته مهندسي برق – الكترونيك

موضوع :

كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول

مفاهيم مربوط به شبكه ها و اجزاي آنها

مقدمه

 

 

1

1 تاريخچه شبكه 1
1-1 مدل هاي شبكه 3
1-1-1 مدل شبكه مبتني بر سرويس دهنده 4
1-1-2 مدل سرويس دهنده/ سرويس گيرنده 4
1-2 ريخت شناسي شبكه 4
1-2-1 توپولوژي حلقوي 5
1-2-2 توپولوژي اتوبوس 5
1-2-3 توپولوژي توري 5
1-2-4 توپولوژي درختي 6
1-2-5 توپولوژي تركيبي 6
1-3 پروتكل هاي شبكه 6
1-4 مدل OSI(Open System Interconnection) 8
1-5 مفاهيم مربوط به ارسال سيگنال و پهناي باند 9
1-6 عملكرد يك شبكه Packet – swiching 10
فصل دوم

شبكه هاي بي سيم با نگاهي به Wi-Fi-Bluetooths

مقدمه 11
2-1مشخصات و خصوصيات WLAN 12
2-2 همبندي هاي 11، 802 12
2-2-1 همبندي IBSS 12
2-2-2 همبندي زير ساختار در دوگونه ESS و BSS 13
2-3 لايه فيزيكي 15
2-3-1 دسترسي به رسانه 15
2-3-1-1 روزنه هاي پنهان 16
2-3-2 پل ارتباطي 17
2-4 خدمات توزيع 17
2-5 ويژگي هاي سيگنال طيف گسترده 18
2-5-1 سيگنال هاي طيف گسترده با جهش فركانس 18
2-5-1-1 تكنيك FHSS(PN-Code: persuade Noise Code) 19
2-5-1-2 تغيير فركانس سيگنال هاي تسهيم شده به شكل شبه تصادفي 19
2-5-2 سيگنال هاي طيف گسترده با توالي مستقيم 19
2-5-2-1 مدولاسيون باز 20
2-5-2-2 كدهاي باركر 20
2-5-3 استفاده مجدد از فركانس 20
2-5-3-1 سه كانال فركانسي F1,F2,F3 20
2-5-3-2 طراحي شبكه سلولي 20
2-5-4 پديده ي چند مسيري 21
2-6-1 مقايسه مدل هاي 11، 802 21
2-6-1-1 استاندارد 11، b802 21
2-6-1-1-1 اثرات فاصله 22
2-6-1-1-2 پل مابين شبكه اي 22
2-6-2 استاندارد 11،a802 23
2-6-2-1 افزايش باند 24
2-6-2-2 طيف فركانس تميزتر 24
2-6-2-3 كانال هاي غيرپوشا 25
2-6-2-4 همكاري wi-fi 25
2-6-3 80211g يك استاندارد جديد 25
2-7 معرفي شبكه هاي بلوتوس 26
2-7-1 مولفه هاي امنيتي در بلوتوس 28
فصل سوم

امنيت در شبكه با نگرشي به شبكه بي سيم

مقدمه 29
3-1 امنيت شبكه 30
3-1-1 اهميت امنيت شبكه 30
3-1-2سابقه امنيت شبكه 30
3-2 جرايم رايانه اي و اينترنتي 31
3-2-1 پيدايش جرايم رايانه اي 32
3-2-2 قضيه ي رويس 32
3-2-3 تعريف جرايم رايانه اي 33
3-2-4 طبقه بندي جرائم رايانه اي 33
3-2-4-1 طبقه بندي OECDB 34
3-2-4-2 طبقه بندي شوراي اروپا 34
3-2-4-3 طبقه بندي اينترپول 35
3-2-4-4 طبقه بندي در كنوانسيون جرايم سايبرنتيك 37
3-2-5 شش نشانه از خرابكاري 37
3-3 منشا ضعف امنيتي در شبكه هاي بيسيم و خطرات معمول 38
3-3-1 امنيت پروتكل WEP 39
3-3-2 قابليت ها و ابعاد امنيتي استاندارد 802.11 39
3-3-2-1 Authentication 40
3-3-2-2 Confidentiality 40
3-3-2-3 Integrity 40
3-3-3 خدمات ايستگاهي 40
3-3-3-1 هويت سنجي 40
3-3-3-1-1 Authentication بدون رمزنگاري 42
3-3-3-1-2 Authentication با رمزنگاري RC4 42
3-3-3-2 اختفا اطلاعات 43
3-3-3-3 حفظ صحت اطلاعات (Integrity) 44
3-3-4 ضعف هاي اوليه ي امنيتي WEP 45
3-3-4-1 استفاده از كليدهاي ثابت WEP 45
3-3-4-2 استفاده از CRC رمز نشده 46
3-4 مولفه هاي امنيتي در بلوتوث 47
3-4-1 خطرات امنيتي 47
3-4-2 مقابله با خطرات 48
3-4-2-1 اقدامات مديريتي 48
3-4-2-2 پيكربندي درست شبكه 48
3-4-2-3 نظارت هاي اضافي بر شبكه 49
3-5 Honeypot تدبيري نو براي مقابله با خرابكاران 49
3-5-1 تعريف Honeypot 49
3-5-2 تحوه ي تشخيص حمله و شروع عملكرد Honeypot 49
3-5-3 مزاياي Honeypot 49
3-5-4 تقسيم بندي Honeypot از نظر كاربرد 50
3-5-4-1 production Honeypot 50
3-5-4-1-1 prevention 51
3-5-4-1-2 Detection (كشف يا شناسايي) 51
3-5-4-1-3 Response (پاسخ) 51
3-5-4-2 Research Honeypot 52
3-5-5 تقسيم بندي Honey pot از نظر تعامل با كاربر 52
3-5-5-1 Low Interaction Honeypot 52
3-5-5-2 Medium Interaction Honeypot 53
3-5-5-3 High Interaction Honey pot 53
3-5-5-3-1 مزاياي استفاده‌ازHigh Interaction Honey pot 54
3-5-5-3-2 معايب‌استفاده‌از High Interaction Honey pot 54
فصل چهارم

مفهوم GPRS با رويكرد IT

4-1 ويژگي هاي GPRS 55
4-1-1 مواد لازم براي استفاده از GPRS 56
4-1-2 ويژگي هاي سيستم سوئيچينگ پكتي 56
4-1-3 كاربردهاي GPRS 58
4-1-4 اطلاعات مبتني و قابل مشاهده 58
4-1-4-1 تصاوير ثابت 59
4-1-4-2 تصاوير متحرك 59
4-1-5 مرورگر 59
4-1-5-1 پوشه هاي اشتراكي يا كارهاي گروهي 59
4-1-5-2 ايميل يا پست الكترونيكي 59
4-1-6 MMS 60
4-1-7 رتبه كاربرد محيط 60
4-1-8 كارايي GPRS 60
4-2 مفهوم GSM 61
4-2-1 توانايي GSM 62
4-2-2 شبكه GSM 62
4-2-3 شبكه GSM 62
4-2-3-1 سيستم سوئيچينگ 62
4-2-3-2 سيستم ايستگاه پايه 62
4-2-4 سيستم پشتيباني و عملياتي 62
فصل پنجم
بررسي و مطالعه شبكه SMS و معرفي ابزاري براي كنترل توسط SMS
5-1 مطالعه نسل هاي مختلف موبايل 63
5-1-1 مزايا و معايب MTS 63
5-1-2 سيستم هاي سلولي و آنالوگ 64
5-1-3 مشكلات سيستم هاي 1V 65
5-1-4 سيستم هاي نسل دوم 2V 65
5-1-5 سيستم هاي نسل 2.5V 65
5-2 معرفي شبكه SMS  و چگونگي انتقال SMS 66
5-2-1 تاريخچه ساختار سرويس پيغام كوتاه 66
5-2-2 فوائد سرويس پيغام كوتاه 66
5-2-2-1 Shart message Entities 67
5-2-2-2 سرويس مركزي پيغام كوتاه (sms c) 67
5-2-2-3 Home Locatin Rigis – ثبات موقعيت دائم 68
5-2-2-4 ثبات موقعيت دائم (HLR) 68
5-2-2-5 مركز سوئيچ موبايل 68
5-2-2-6 بازديد كننده (VLR) 68
5-2-2-7 محل اصل سيستم 68
5-2-2-8) محل موبايل (MS) 68
5-2-3 اجزايي توزيع(مخابره) 69
5-2-3-1 اجزاي خدمات 70
5-2-3-2 خدمات مشتركين 70
5-2-3-3 خدمات اطلاعاتي موبايل 72
5-2-3-4 مديريت و توجه به مشتري 72
5-2-4 مثال موبايل هايي كه پيام كوتاه به آنها رسيده 72
5-2-5 مثال موبايلي كه پيام كوتاه ارسال نموده است 73
5-2-6 ارائه مداري براي كنترل ابزار به كمك SMS در تلفن همراه 75
نتيجه گيري 78
پيوست 80
منابع 85

فصل اول

مفاهيم مربوط به شبكه ها و اجزا آنها

مقدمه:

استفاده از شبكه هاي كامپيوتري در چندين سال اخير رشد فراواني كرده و سازمانها و موسسات اقدام به برپايي شبكه نموده اند. هر شبكه كامپيوتري بايد با توجه به شرايط و سياست هاي هر سازمان، طراحي و پياده سازي گردد. در واقع شبكه هاي كامپيوتري زير ساختهاي لازم را براي به اشتراك گذاشتن منابع در سازمان فراهم مي آورند؛ در صورتي كه اين زيرساختها به درستي طراحي نشوندع در طمان استفاده از شبكه مشكلات متفاوتي پيش امده و بايد هزينه‌هاي زيادي به منظور نگهداري شبكه و تطبيق ان با خواسته هاي مورد نظر صرف شود.

در زمان طراحي يك شبكه سوالات متعددي مطرح مي شود:

– براي طراحي يك شبكه بايد از كجا شروع كرد؟

– چه پارامترهايي را برايد در نظر گرفت؟

– هدف از برپاسازي شبكه چيست؟

– انتظار كاربران از شبكه چيست؟

– آيا شبكه موجود ارتقاء مي يابد و يا يك شبكه از ابتدا طراحي مي شود؟

– چه سرويس ها و خدماتي بر روي شبكه ارائه خواهد شد؟

به طور كلي قبل از طراحي فيزيكي يك شبكه كامپيوتري، ابتدا بيد خواسته ها شناسايي و تحمل شون، مثلا در يك كتابخانه چرا قصد ايجاد يك شبكه را داريم و اين شبكه بايد چه سرويس ها و خدماتي را ارائه نمايند؛ براي تامين سرويس ها و خدمات مورد نظر اكثريت كاربران، چه اقداماتي بايد انجام داد؛ مسائلي چون پروتكل مورد نظر براي استفاده از شبكه، سرعت شبكه و از همه مهمتر مسائل امنيتي شبكه، هر يك از اينها بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. سعي شده است پس از ارائه تعاريف اوليه، مطالبي پيرامون كاربردهاي عملي ان نيز ارائه شود تا در تصميم گيري بهتر ياري كند.

1- تاريخچه پيدايش شبكه

در سال 1957 نخستين ماهواره يعني اسپوتنيك توسط اتحاد جماهير شوروي سابق به فضا پرتاب شد. در همين دوران رقابت سختي از نظر تسليحاتي بين دو ابر قدرت آن زمان جريان داشت و دنيا در دوران جنگ سرد به سر مي برد. وزارت دفاع آمريكا در اكنش به اين اقدام رقيب نظامي خود، آژانس پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته يا آرپا (ARPA) را تاسيس كرد. يكي از پروژه هاي مهم اين آژانس تامين ارتباطات در زمان جنگ جهاني احتمالي تعريف شده بود. در همين سال ها در مراكز تحقيقاتي غير نظامي كه در امتداد دانشگاه ها بودند، تلاش براي اتصال كامپيوترها به كاربران سرويس مي دادند. در اثر اهميت يافتن اين موضوع آژانس آرپا (ARPA) منابع مالي پروژه اتصال دو كامپيوتر از راه دور به يكديگر را در دانشگاه MIT بر عهده گرفت. در اواخر سال 1960 اولين شبكه كامپيوتري بين چهار كامپيوتر كه دوتاي آنها در MIT ، يكي در دانشكده كاليفرنيا و ديگري در مركز تحقيقاتي استنفورد قرار داشتند، راه اندازي شد. اين شبكه آرپانت (ARPA net ) نامگذاري شد. در سال 1965 نخستين ارتباط راه دور بين دانشگاه MIT و يك مركز ديگر نيز بر قرار گرديد.

در سال 1970 شركت معتبر زيراكس، يك مركز تحقيقاتي در پالوآلتو تاسيس كرد. اين مركز در طول سالها مهمترين فناوري هاي مرتبط با كامپيوتر را معرفي كرده است و از اين نظر به يك مركز تحقيقاتي افسانه اي بدل گشته است. اين مركز تحقيقاتي كه پارك (PARC) نيز ناميده مي شود. به تحقيقات در زمينه شبكه هاي كامپيوتري پيوست، تا اين سال ها شبكه آرپانت به امور نظامي اختصاص داشت، اما در سال 1972 به عموم معرفي شد. در اين سال شبكه آرپانت مراكز كامپيوتري بسياري از دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي را به هم متصل كرده بود. در سال 1972 نخستين نامه الكترونيكي از طريق شبكه منتقل كرديد.

در اين سال ها حركتي غير انتفاعي به نام MERIT كه چندين دانشگاه بنيان گذار آن بودند، مشغول توسعه روش هاي اتصال كاربران ترمينال ها به كامپيوتر مركزي يا ميزبان بود. مهندسان پروژه MERIT در تلاش براي ايجاد ارتباط بين كامپيوترها، مجبور شدند تجهيزات لاز را خود طراحي كنند. آنان با طراحي تجهيزات واسطه براي ميني كامپيوتر OECPOP نخستين بستر اصلي يا Backbone شبكه هاي كامپيوتري را ساختند. تا سال‌ها نمونه هاي اصلاح شده اين كامپيوتر با نام PCP يا Primary Communications Processor نقش ميزبان را د رشبكه ها ايفا مي ركد. نخستين شبكه از اين نوع كه چندين ايالت را به هم متصل مي كرد Michnet نام داشت.

در سال 1973 موضوع رساله دكتراي آقاي باب مت كالف(Bob Metcalfe) درباره مفهوم اترنت در مركز پارك مورد آزمايش قرار گرفت. با تثبيت اترنت تعداد شبكه هاي كامپيوتري رو افزايش گذاشت.

روش اتصال كاربران به كامپيوتر ميزبان در آن زمان به اين صورت بود كه يك نرم افزار خاص بر روي كامپيوتر مركزي اجرا مي شد و ارتباط كاربران را بر قرار مي كرد. اما در سال 1976 نرم افزار جديدي به نام Hermes عرضه شد كه براي نخستين بار به كاربران اجازه مي داد تا از طريق يك ترمينال به صورت تعاملي مستقيما به سيستم MERIT متصل شوند. اين، نخستين باري بود كه كاربران مي توانستند در هنگام برقراري ارتباط از خود بپرسند: « كدام ميزبان؟».

از وقايع مهم تاريخچه شبكه هاي كامپيوتري، ابداع روش سوئيچينگ بسته‌اي يا Packet Switching است. قبل از معرفي شدن اين روش از سوچينگ مداري يا Circuit Switching براي تعيين مسير ارتباطي استفاده مي شد. اما در سال 1974 با پيدايش پروتكل ارتباطي TCP/IP از مفهوم Packet switching استفاده گسترده تري شد. اين پروتكل در سال 1982 جايگزين پروتكل NCP شد و به پروتكل استاندارد براي آرپانت تبديل گشت. در همين زمان يك شاخه فرعي بنام MIL net در آرپانت، همچنان از پروتكل قبلي پشتيباني مي كرد و به ارائه خدمات نظامي مي پرداخت. با اين تغيير و تحول، شبكه هاي زيادي به بخش تحقيقاتي اين شبكه متصل شدند و آرپانت به اينترنت تبديل گشت. در اين سال‌ها حجم ارتباطات شبكه اي افزايش يافت و مفهوم ترافيك شبكه مطرح شد.

مسيريابي در اين شبكه به كمك آدرس هاي IP به صورت 32 بيتي انجام مي گرفته است. هشت بيت اول آدرس‌ها IP به صورت تخصيص‌داده‌شده بود كه به سرعت مشخص گشت تناسبي با نرخ رشد شبكه‌ها ندارد و بايد در آن تجديد نظر شود. مفهوم شبكه هاي LAN و شبكه هاي WAN در سال دهه 70 ميلادي از يكديگر تفكيك شدند.

در آدرس دهي 32 بيتي اوليه، بقيه24 بيت آدرس به ميزبان در شبكه اشاره مي كرد. در سال 1983 سيستم نامگذاري دامنه ها (Domain Name System) به وجود آمد و اولين سرويس دهنده نامگذاري (Name server) راه اندازي شد و استفاده از نام به جاي آدرس هاي عددي معرفي شد. در اين سال تعداد ميزبان هاي اينترنت از مرز ده هزار عدد فراتر رفته بود.

1-1 مدل هاي شبكه

در شبكه، يك كامپيوتر مي تواند هم سرويس دهنده و هم سرويس گيرنده باشد. يك سرويس دهنده (Server) كامپيوتري است كه فايل‌هاي اشتراكي و همچنين سيستم عامل شبكه كه مديريت عمليات شبكه را بعهده دارد را نگهداري مي كند.

براي آنكه سرويس گيرنده”Client” بتواند به سرويس دهنده دسترسي پيدا كند، ابتدا سرويس گيرنده بايد اطلاعات مورد نيازش را از سرويس دهنده تقاضا كند. سپس سرويس دهنده اطلاعات در خواست شده را به سرويس گيرنده ارسال خواهد كرد.

سه مدل از شبكه‌هايي كه مورد استفاده قرار مي‌گيرند، عبارتند از:

1- شبكه نظير به نظير”Peer-to-peer”

2- شبكه مبتني بر سرويس دهنده “Server-Based”

3- شبكه سرويس دهنده/ سرويس گيرنده “Client Server”

مدل شبكه نظير به نظير:

در اين شبكه ايستگاه ويژه‌اي جهت نگهداري فايل‌هاي اشتراكي و سيستم عامل شبكه وجود ندارد. هر ايستگاه مي‌تواند به منابع ساير ايستگاه‌ها در شبكه دسترسي پيدا كند. هر ايستگاه خاص مي‌تواند هم بعنوان Server وهم بعنوان Client عمل كند. در اين مدل هر كاربر‌خود مسئوليت مديريت‌و ارتقاء‌دادن‌ نرم‌افزارهاي ايستگاه خود را بعهده دارد. از آنجايي كه يك ايستگاه مركزي عمليات شبكه وجود ندارد، اين مدل براي شبكه‌اي با كمتر از 10 ايستگاه بكار مي رود.

1-1-1 مدل شبكه مبتني بر سرويس دهنده:

در اين مدل شبكه، يك كامپيوتر بعنوان سرويس دهنده كليه فايل‌ها و نرم افزارهاي اشتراكي نظير واژه پردازها، كامپايلرها، بانك‌هاي اطلاعاتي و سيستم عامل شبكه را در خود نگهداري مي‌كند. يك كاربر مي‌تواند به سرويس دهنده دسترسي پيدا كرده و فاسل‌هاي اشتراكي را از روي آن به ايستگاه خود منتقل كند.

1-1-2 مدل سرويس دهنده/ سرويس گيرنده:

در اين مدل يك ايستگاه در خواست انجام كارش را به سرويس دهنده ارائه مي‌دهد و سرويس دهنده پس از اجراي وظيفه محوله، نتايج حاصل را به ايستگاه درخواست كننده عودت مي‌دهد. در اين مدل حجم اطلاعات مبادله شده شبكه، در مقايسه با مدل مبتني بر سرويس دهنده كمتر است و اين مدل داراي كارايي بالاتري مي‌باشد.

هر شبكه اساسا از سه بخش ذيل تشكيل مي‌شود:

ابزارهايي كه به پيكربندي اصلي شبكه متصل مي‌شوند بعنوان مثال: كامپيوترها، چاپگرها، هاب‌ها “Hubs” سيم‌ها، كابل‌ها و ساير رسانه‌هايي كه براي اتصال ابزارهاي شبكه استفاده مي‌شوند.

1-2 ريخت شناسي شبكه“Net work Topology”

توپولوژي شبكه تشريح كننده نحوه اتصال كامپيوترها در يك شبكه به يكديگر است. پارامترهاي اصلي در طراحي يك شبكه، قابل اعتماد بودن و مقرون به صرفه بودن است. انواع توپولوژي‌ها در شبكه كامپيوتري عبارتند از :

1- توپولوژي ستاره‌اي“Star” :

در اين توپولوژي، كليه كامپيوترها به يك كنترل كننده مركزي با هاب متصل هستند. هرگاه كامپيوتري بخواهد با كامپيوتر ديگري تبادل اطلاعات نمايد، كامپيوتر منبع ابتدا بايد اطلاعات را به هاب ارسال نمايد. سپس از طريق هاب آن اطلاعات به كامپيوتر مقصد منتقل شود. اگر كامپيوتر شماره يك بخواهد اطلاعاتي را به كامپيوتر شمار 3 بفرستد، بايد اطلاعات را ابتدا به هاب ارسال كند، آنگاه هاب آن اطلاعات را به كامپيوتر شماره سه خواهد فرستاد. نقاط ضعف اين توپولوژي آن است كه عمليات كل شبكه به هاب وابسته است. اين بدان معناست كه اگر هاب از كار بيفتد، كل شبكه از كار خواهد افتاد. نقاط قوت توپولوژي ستاره عبارتند از:

  • نصب شبكه با اين توپولوژي ساده است.
  • توسعه شبكه با اين توپولوژي به راحتي انجام مي شود.
  • اگر يكي از خطوط متصل به هاب قطع شود، فقط يك كامپيوتر از شبكه خارج مي‌شود.

1-2-1 توپولوژي حلوقي “Ring” :

اين توپولوژي توسط شركت IBM اختراع شد و به همين دليل است كه اين توپولوژي بنام “IBM Tokenring” مشهور است.

در اين توپولوژي كليه كامپيوترها به گونه‌اي به يكديگر متصل هستند كه مجموعه آنها يك حلقه مي‌سازد. كامپيوتر مبدا اطلاعات را به كامپيوتري بعدي در حلقه ارسال نموده و آن كامپيوتر آدرس اطلاعات را براي خود كپي مي‌كند، آنگاه اطلاعات را به كامپيوتر بعدي در حلقه منتقل خواهد كرد و به همين ترتيب اين روند ادامه پيدا مي‌‌كند تا اطلاعات به كامپيوتر مبدا مي‌رسد. سپس كامپيوتر مبدا اين اطلاعات را از روي حلقه حذف مي‌كند. نقاط ضعف توپولوژي فوق عبارتند از:

  • اگر يك كامپيوتر از كار بيفتد، كل شبكه متوقف مي‌ شود.
  • به سخت افزار پيچيده نياز دارد”كارت شبكه آن گران قيمت است”.
  • براي اضافه كردن يك ايستگاه به شبكه بايد كل شبكه را متوقف كرد.

نقاط قوت توپولوژي فوق عبارتند از:

  • نصب شبكه با اين توپولوژي ساده است.
  • توسعه شبكه با اين توپولوژي به راحتي انجام مي‌شود.
  • در اين توپولوژي از كابل فيبر نوري مي‌توان استفاده كرد.

1-2-2 توپولوژي اتوبوسي “BUS” :

در يك شبكه خطي چندين كامپيوتر به يك كابل بنام اتوبوسي متصل مي‌شوند. در اين توپولوژي، رسانه انتقال بين كليه كامپيوترها مشترك است. يكي از مشهورترين قوانين نظارت بر خطوط ارتباطي در شبكه‌هاي محلي اترنت استو توپولوژي اتوبوس از متداولترين توپولوژي‌هايي است كه در شبكه محلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سادگي، كم هزينه بودن و توسعه آسان اين شبكه، از نقاط قوت توپولوژي اتوبوسي مي‌باشد. نقطه ضعف عمده اين شبكه آن است كه اگر كابل اصلي كه بعنوان پل ارتباطي بين كامپيوترهاي شبكه مي‌باشد قطع شود، كل شبكه از كار خواهد افتاد.

پاسخ دهید