دانلود پایان نامه : قاچاق و عناصر آن

دانلود پایان نامه : قاچاق و عناصر آن

تعداد صفحات: 74

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 4300 تومان

تعداد نمایش: 362 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 مارس 2016

به روز رسانی در: 17 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4300 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : قاچاق و عناصر آن

 

چکیده

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش…

 

فهرست

عنوان                                                                                                                         صفحه

بخش اول – کلیات 10
فصل اول: تعاریف 10
مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق 10
بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق 10
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی 11
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق 11
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی 12
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی 13
فصل دوم: انواع قاچاق 14
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف 14
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق 15
گفتار اول: قاچاق ارز 15
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری 17
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات 19
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات 21
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر 23
گفتار ششم: قاچاق اشخاص 24
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق 26
مبحث اول: عناصر عمومی 26
مبحث دوم: عنصر مادی 27
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی 28
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم 29
گفتار سوم: جرم تام 29
بحث سوم: عنصر معنوی 31
بخش دوم 32
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق 33
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور 35
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا 35
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا 36
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی 37
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر 38
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه 39
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور 39
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت 40
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی 42
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت 42
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان 43
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق 43
گفتار اول: تهاجم فرهنگی 44
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی 45
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده 46
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار 47
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن 48
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن 48
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق 52
بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده 56
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق 56
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی 56
گفتار اول: سازمانهای شاکی 57
مبحث دوم: مراجع قضایی 58
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی) 59
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی 60
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه 62
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه 62
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف 64
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف 66
گفتار دوم: حق الکشف مأموران 68
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق 68

بخش اول – کلیات

فصل اول تعاریف

مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق

قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است  قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:

1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.

مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

بند الف از ماده (11) قانون فوق «قاچاق» را چنین…

 

قاچاق کالا ی گمرکی و تجاری

سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با قاچاق وظایف بسیار مهمی برعهده دارد. کلمه «گمرک» از نظر ریشه لاتین این لغت از واژه (Comercium) اخذ شده است که به معنی تجارت و مبادله کالا می باشد. واژه گمرک در ایران از زبان ترکی عثمانی اخذ شده است و این قوم واژه مزبور را پس از تسلط عثمانی به شبه جزیره بالکان از یونانی ها گرفته اند. احتمالاً این عبارت برای اولین بار در قرارداد 1159 که بین سلطان محمود خان اول و نادرشاه افشار منعقد گردیده و در بخش تجارت آن بکار گرفته شده به زبان فارسی راه پیدا کرده است. این واژه دارای دو مفهوم است: در مفهوم اول به عنوان حقوق گمرکی یا حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود، در مفهوم دوم به سازمان یا یک تشکیلات اداری اطلاق می شود که مسئولیت اجرای مقررات …

 

مبحث سوم: عنصر معنوی

عنصر معنئی فعل و انفعال ذهنی مرتکب جرم است. یعنی اینکه بزهکار از نظر روانی برای ارتکاب جرم انجام شده قصد مجرمانه داشته باشد. پس مجرم باید بداند که خلاف قانون رفتار می کند و اینکه بدون وجود یک عنصر خارجی عمل مجرمانه انجام می دهد و عنصر مادی و معنوی باید همزمان با هم تحقق یابند و معمولاً منجر به صدمه یا خسارتی شوند. مثلاً وقتی تا جری یکصد کارتن پانزده طاقه ای پارچه تترون و ابریشمی را یکهزار طاقه تترون اظهار می کند و از اظهار طاقه ابریشمی خودداری می کند. با توجه به اینکه در داخل هر کارتن پنج طاقه پارچه ابریشمی قرار دارد که اظهار نشده، این حالت، حکایت از سوء نیت اظهارکننده داشته و به دلیل سوء نیت و زیان مالی به خزانه دولت تحقق جرم قاچاق محرز شود. اما اگر این عمل به علت بی احتیاطی…

 

بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده

فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق

نظر به اینکه رسیدگی به جرم قاچاق جزء صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه انقلاب است مگر این که در محل حوزه قضایی وقوع جرم، محکمه انقلاب وجود نداشته باشد که در این صورت محاکم عمومی یا سازمان تعزیرات حکومتی تا ایجاد تشکیلات قضایی (انقلاب یا عمومی) صالح به رسیدگی هستند و با توجه به اینکه عنصر مادی جرم (فعل مثبت مادی خارجی یا ترک فعل) است محکمه محلی برای رسیدگی قضایی که صلاحیت ذاتی نیز دارد، صالح خواهد بود، لذا محاکم قضایی صالح به رسیدگی حَسَب مورد مختلف می باشند.

مبحث اول:

سازمانهای غیرقضایی

گفتار اول: سازمانهای شاکی

مجازات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:

الف: شکایت شاکی، خواه شخصی حقیقی باشد یا شخصی حقوقی (نظیر گمرک، سازمان میراث فرهنگی)

ب: اعلام و اخبار ضابطین دادگستری

ج: جرایم مشهود در صورتی که قاضی…

 

منابع

جرم قاچاق، عبدا…احمدی، انتشارات میزان

قاچاق کالا، علیرضا آقازاده، انتشارات آریان

قاچاق، موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد

ترمینولوژی حقوق، جعفر لنگرودی، انتشارات گنج دانش

صلاحیت های قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی، سید مجتبی قرشی، انتشارات مدین

قانون امور گمرکی مصوب 1376

قانون مجازات مرتکبین قاچاق با اصلاحات بعدی 1312

قانون انحصار تجارت خارجی با اصلاحات بعدی 1311

قانون پول و بانکی 1351

قانون مجازات اسلامی 1375

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید