دانلود پایان نامه : سیستم GSM برق

دانلود پایان نامه : سیستم GSM برق

تعداد صفحات: 98

فرمت فایل: word

دسته بندی: - - -

قیمت: 5200 تومان

تعداد نمایش: 514 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 مارس 2016

به روز رسانی در: 16 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5200 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : سیستم GSM برق

 

تاريخچه

در اوايل دهه 1980 تعداد زيادي شبكه راديويي مستقل با استانداردهاي مربوط به خود در كشورهاي مختلف اروپايي توسعه يافته بودند. از نظر مشتركين سرويس هاي اين شبكه ها گران و از كيفيت خوبي برخوردار نبودند. بطوريكه CEPT در سال 1982 تصميم گرفت يك شبكه سلولي راديويي را در سطح اروپا پياده سازي كند. بدين منظور يك گروه كاري تحت عنوان گروه مخصوص سيار(GSM) زير نظر CEPT تشكيل شد. تصميم بر اين بود كه گروه GSM يك شبكه سلولي تحت عنوان GSM را با تكنولوژي هاي جديد مخابراتي معرفي و به استاندارد سازي آن بپردازد. گروه GSM تعدادي سيستم راديويي سلولي ديجيتالي را مورد آزمايش قرار داد و در سال 1987 به اين نتيجه رسيد كه استانداردي را معرفي كند كه تركيبي از مشخصات سيستم هاي مختلف را در بر گرفته است. در اين راستا يك جدول زمانبندي جهت اجراي طرح ها مشخص گرديد. در همان سال با امضاء Mou ، سيزده كشور مشاركت كننده در طرح، تعهد خود را جهت پايه گذاري يك سيستم راديويي براساس توصيه هاي GSM تائيد كردند. با تاسيس موسسه ETSI در سال 1988 كه هدف ان بهبود و گسترش استانداردهاي مخابراتي در اروپا بود، گروه كاري GSM نيز تحت…

 

2 ايستگاه پايگاه (BS )

ايستگاه پايگاه کليه عمليات راديويي را انجام مي دهد. اين بخش شامل دو قسمت عمده مي باشد:

ايستگاه ارسال و دريافت (BTS )

كنترل كننده ايستگاه پايگاه (BSC )

Ÿ BTS

BTS شامل امكانات ارسال و دريافت از قبيل آنتن ها و همه سيگنالينگ هاي مربوط به ارتباط راديويي بين BTS و BSC مي باشد. قدرت فرستنده BTS محدود بوده وسطح يك سلول را پوشش ميدهد .

3 .3 . 2 سيستم سوئيچينگ و شبكه (NSS )

اين سيستم پل ارتباطي بين BSC با شبكه هاي مختلف از قبيل شبكه سوئيچ تلفن عمومي (PSIN )، شبكه سرويس هاي ديجيتال مجتمع (ISDN ) و شبكه سوئيچ داده عمومي (PSDN ) مي باشد.

اجزاي اصبي اين شبكه عبارتند از مركز سوئيچ سرويس سيار (MSC ) ، ثبات موقعيت خانگي (HLR ) و ثبات موقعيت ديد(VLR ) .

Ÿ مركز سوئيچينگ سرويس هاي سيار (MSC )

اين بخش مسئوليت سوئيچ كردن و مديريت شبكه را بر عهده دارد. هر مركز سوئيچ مي تواند چند BSC را سرويس دهي كند. بنابراين…

 

²كانال كنترلي تخصيص متحد كند (SACCH )

اين كانال همواره به موازات تخصيص كانال TCH يا SDCCH اختصاص مي يابد و جهت انتقال اطلاعات سيستم با نرخ داده Kbit/s383 از طرف شبكه به سمت واحد سيار استفاده مي گردد. همچنين اين كانال، انتقال داده هاي مربوط به قدرت سيگنال و كيفيت دريافت سيگنال را كه از طرف واحد سيار به سمت شبكه ارسال مي شوند بر عهده دارد.

²كانال كنترلي تخصيصي متحد سريع(FACCH )

اين كانال در يك دوره كوتاهي هنگامي كه كانال ترافيكي بين واحد سيار و شبكه استفده مي گردد، ايجاد مي شود. براي مثال هنگامي كه عمل تحويل دهي مي خواهد انجام شود، اين كانال ايجاد شده و اطلاعات كنترلي لازم از طريق اين كانال ارسال مي گردد. نرخ بيتي در اين كانال Kbit/s4600 يا Kbit/s9200 است .

3 .5 .3 ساختمان سلسله مرابتي قاب ها

همانطور كه مي دانيم هر كانال فركانسي به هشت بازه زماني يا شكاف زماني تقسيم مي شود. اين هشت شكاف را با هم يك قاب مي گويند. مجموعه اي از قاب ها را نيز يك چند قاب مي نامند. دو نوع چند قاب در سيستم GSM تعريف مي شود. چند قاب 51 قابي و چند قاب 26 قابي. هر 51 چند قاب 26 قابي و يا هر 26 چند قاب 51 قابي را يك سوپر قاب گويند. يك سوپر قاب داراي طولي…

 

2 لايه پيوند داده

پروتكل لايه پيوند داده در سيستم GSM در راستاي استانداردهاي ISDN تعريف شده است. پروتكل هاي استفاده شده در اين لايه بين MS, BSS تحت عنوان LAPDm تعريف گرديده است. پروتكل هاي اين لايه بين BSC, BTS پروتكل LAPD و بين BSC, BTS پروتكل MTP (بخش انتقال پيغام) مي باشد.

  1. 6. 2. 1 پروتكل LAPDm

اين پروتكل ، داده هاي پروتكل هاي سيگنالينگ لايه شبكه و سرويس پيغام كوتاه را در كانال راديويي محافظت مي كند.

از وظايف اين پروتكل ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

1- امكان ايجاد چندين اتصال در لايه 2.

2- تشخيص قاب هاي مختلف

3- كنترل ترتيب قاب هاي اطلاعات

4- ايجاد محيطي شفاف براي تبادل پيغام ها بين لايه هاي شبكه در سيستم

5- اعمال روش هاي دستيابي به خطا با توجه به قالب قاب ها

6- اطلاع به لايه سه در صورت بروز خطاي فيرقابل حل

7- كنترل جريان داده

8- تفكيك رقابت ها جهت تخصيص…

 

سرويس دستيابي Videotex

به علت تقاضاي زياد مشتركين سيار به استفاده از سرويس هاي Videotex ، اين سرويس ها در سيستم GSM به شكل استاندارد درآمده اند. از آنجايي كه سه پروتكل تعريف شده براي سرويس هاي Videotex در كشورهاي CEPT با يكديگر سازگاري ندارند.، در سيستم سيار نيز سه سرويس معرفي گرديده اند كه امكان استفاده واحد سيار از سرويس هاي Videotex را فراهم مي سازد.

Ÿ سرويس هاي Facsimile

اين نوع سرويس داده امكان استفاده از ماشين هاي فاكس گروه سه استاندارد را در شبكه هاي تلفني آنالوگ كه امروزه در كشورهاي CWPT به عنوان تجهيزات سازگار شناخته مي شوند، فراهم مي سازد. تطبيق تجهيزات فاكس با شبكه مخابراتي سبار عمومي از طريق نصب تطبيق كننده ها هم در طرف واحد سيار و هم در طرف شبكه ثابت امكان پذير است.

اطلاعات پيغام و سيگنالينگ از طريق كانال ترافيكي از تطبيق كننده مودم در ترمينال GSMبه تطبيق كننده واحد فاكس ارسال مي گرد. سپس از آنجا از طريق مودم روي شبكه ثابت ارسال مي گرد وظيفه اصلي تطبيق فاكس نظارت…

 

ASCI

امروزه در اروپا راه آهن ملي از سيستم هاي راديويي ناسازگار با يكديگر استفاده مي كند . ناوگان اتومبيل هاي ملي نيز نياز به سيستم هاي راديويي جداگانه براي سرويس هاي ملي و بين المللي دارد. بنابراين توسعه استاندارد (ETCS) ( سيستم كنترل قطار اروپايي) تحت هدايت كلي UIC در دست اجرا است. اگر چه كانال هاي راديويي GSM ، فقط براي حداكثر سرعت ترمينال Km/h 250 در نظر گرفته شده است، مطالعات نشان مي دهد كه محدوديت قابل توجهي تا سرعت هاي Km/h 300 نيز بوجود نمي آيد. الگوي مخابراتي جديدي تحت عنوان GSM-R كه در باند فركانسي اضافه شده GSM، عمل مي كند،‌معرفي گرديده است. سرويس هاي مكالمه راديويي گروهي و پخش گسترده با آماده سازي سريع خط بايستي در سيستم GSM اضافه گردد، تا نيازمندي هاي كنترل راديويي قطار UIC مرتفع گردد. اين دو سرويس با مكانيزم كنترل اولويت برگرفته از ISDN بهبود يافته اند.

Ÿ سرويس پخش گسترده صدا (VBS)

اين سرويس امكان ارسال پيغام از طرف استفاده كننده واحد سيار يا شبكه ثابت را به چندين استفاده كننده ( شنوده) فراهم مي سازد. اگر واحدسيار بخواهد بخش گسترده داشته باشد، شناسه سلول مناسب همراه با شناسه گروه درخواستي به ثبات فراخواني گروهي (GCR) مربوط به MSC درخواست كننده ارسال مي گردد. اگر شبكه ثابت بخواهد بخش گسترده را انجام دهد شناسه استفاده كننده مناسب و شناسه گروه درخواستي را به GCR ارسال مي كند. MSC ها به BSC هاي مناسب دستور ايجاد كانال بخش در سلول هاي مربوطه را مي دهند و پيغام اعلان فراخواني را روي كانال سيگنالينگ خاصي ارسال مي گردد اين فرايند با فرايند فراخواني در سيستم GSM متفاوت است. چرا كه در اين حالت واحدهاي سيار…

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید