دانلود پایان نامه : سیستم فرمان

دانلود پایان نامه : سیستم فرمان

تعداد صفحات: 92

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 434 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 22 آوریل 2016

به روز رسانی در: 22 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : سیستم فرمان  

 

 

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………  4

فصل اول

 سیستم فرمان …………………………………………………………………………………………  6

1-معرفي سيستم فرمان ………….. …………………. ………… …………..……………….     6

2-اجزاي سيستم فرمان ………. ………….. ………………….. …………………………….      9

3-انواع جعبه فرمان ……………….. ……………………………..………………………………       10

1-3-جعبه فرمان ساچمهء………… ……………….………………………..…………..………      11 

2-3-جعبه فرمان شانه اي ……….. …………………….…………………………………………….    12 

4- نسبت فرمان ….. ………………….. …………….. ………………………………….. ……………     13

1-4- نسبت فرمان متغير ……. ……………….. ………………………………………………………     13    

5- سيستم فرمان هيدروليكي ……. ……………..……………..………………..………………………   14 

1-5-انواع فرمان هاي هيدروليكي ……… ………….……………………… ……………….………    15

2-5-اجزاي سيستم فرمان هيدروليكي ………… …………………………………… ………   16 

1-2-5-پمپ فرمان هيدروليكي …….. …………….…………….…………….………… …………..   16

2-2-5- شيلنگ ها و اتصالات ……. ……………… ………………….. …… …….. ..………….    18

3-2-5- روغن فرمان هيدروليكي ……. ……………. ………………….…… ………. .…………    18 

4-2-5- كليد فشار سيستم هيدروليكي …… ……. ………. ……… ….. ..…………  …. …  18

3-5- جعبه فرمان ساچمه اي هيدروليكي………… ….… …………..……….. ……… ……….   19

4-5- جعبه فرمان شانه اي هيدروليكي ………. …… ……..……………. …….. ……………….20

5-5- جعبه فرمان با نيروي كمكي………………… ….… ………………. .. …………… ……..  21

6- سيستم فرمان الكترونيكي…………………..……………. ………………. ……….. …. ………..22

1-6-طرح يك سيستم EPS بر روي ستون فرمان  ………………………. ………… …………24 

2-6-مقايسه سيستم فرمان هيدروليكي و الكترونيكي….. ………. ………………… ………..26

3-6-مزيت هاي سيستم فرمان الكترونيكي………. ……. ………………………. ………………..28

فصل دوم

هندسه سیستم فرمان ……………………. …. . …………….. ……………………………………………29

1.مزيت مكانيكي ……………………… ………………………………………………………………………..29

2.نسبت فرمان(نسبت دنده) …………………. …………………………………………………………….29

3.زاويه كمبر(Camber Angle) ………………. ……………………………………………………..29

4.شيب محورفرمان(King pin angle) …………….. ……………………………………………..30

5.زاويه مجموع …………………………… …………… ………………………………………………………31

6.انحراف فرمان(scrub radius)……………… …………………………………………………………………..31

  1. زاويه كستر(caster angle)……………….. ………………………………………………………………………32
  2. زاويه تو(toe angle)…………………… …………………………………………………………………………..33
  3. 9. زاويه آکرمان(ackerman angle)……………….. ……………………………………………………………….33

10.ست بك (setback)………………….. .. ………………………………………………………………………………34

11زاويه فرمان داخل………………………… ………………………………………………………………………………..35

12زاويه فرمان خارج………………. ………………………………………………………………………………………….35

.13صفحه چرخ………………………….. ………………………………………………………………………………………..35

.14مركز چرخ………………………. ……………………………………………………………………………………………….35

.15مركزسطح تماس تاير…………….. ………………………………………………………………………………………….35

.16شعاع بارگذاري……………………… ………………………………………………………………………………………….35

نيروهای وارده برفرمان

1.نيروي طولي………………………………. ……………………………………………………………………………………….37

2.نيروي جانبي……………………………….. …………………………. …………………………………………………………37

3.نيروي عمود بر سطح………………………… …………………………………………………………………………………37

  1. 1. گشتاور بالاگردان…………………….. ………………………………………………………………………………………..38
  2. گشتاور مقاوم غلتشي………………….. …………………………………………………………………………………….38
  3. گشتاور تنظيم………………………. ………………………………………………………….. ……………….. …………..38

زاويه لغزش  (Slip Angle)…………………. ………………………………….. ……………….. ……………………38

نسبت لغزش (Slip Ratio)…………….. ………………………………….. ……………….. …………………………38

سختي دور زدنC (Cornering Stiffness)…….. ………… ……………….. ………………………………………….39

سختي كمبر (Camber Stiffness)………… ……………….. ………………………………………………………..39

فاصله هوائي(Pneumatic Trail )…………….. ……………………………………………………….. ………..40

بار عمودي (Normal load)…………………. ……………….. ……………………………………. …………………..40

ضريب اصطكاك جاده(Friction Coefficient)……… ………………………….. ………………….. …………40

مقادير پارامترهاي فني سيستم فرمان پراید(R&P)….. ………………………. ………………….. ………………..41

فصل سوم

سیستم فرمان پرایدهیدرولیکی(R&P)…………… ………………………. ………………….. ……………………….42

مجموعه پمپ هیدرولیک …………………….. ………………………. ………………….. ………………………. …………43

مجموعه کمپرسور مربوط به سیستم کولر…………… …. ………………….. ………………………. ……………….44

لوله های انتقال سیا ل…………………. ………. …. ………………….. ………………………. …………………………..45

فصل چهارم

آشنائی با نرم افزارADAMS  ………………… ………………….. ………………………. …………………………….47 

فصل پنجم

Adams/car………………………………. ………………….. ………………………. ……. ……………………. …………58

مزایای Adams/car………………………….. ………………….. ………………………. ……………………………….. 63

شرح کامل مراحل پروژه……………… ………………….. ………………………. …………………………………………63

آنالیزجابجایی چرخها……… ………………….. ………………………. …………………………………………………….70

steering (اجرای آنالیز فرمان)…………. ………………….. ……………………… …………………………………..74

فصل ششم

نتایج آنالیز سیستم فرمان….. ………………………. ………………………………… …………….75

 

 

مقدمه

 

دراغلب ماشینهاودستگاههای صنعتی رفتاروحرکات هماهنگ وهدف دار مجموعه اجزاءواعضاء،سیستمی دینامیکی راایجاد می کند.

که مهندس طراح دراولین گام گریزی به جزء تجزیه و تحلیل حرکتها و نیروها درآن را ندارد.از طریق این مرحله است که نهایتاٌ به     فازهای بهینه سازی و طراحی استانداردسازی…دسترسی می یابد.

در تحلیل سیستمهای دینامیکی اعتبار نتا یج بستگی مستقیم به میزان بالا بودن دقت و پرهیزاز فرضیات ساده کننده درمدل سازی دارد. دستیابی به نتایجی معتبر و اطمینان از محصولات مربوط به آن به جزءاز طریق به کار گیری نرم افزارهای صنعتی پیشرفته،

بسیارسخت و پرهزینه و چه بسا در شرایط رقابت جهانی صنعت غیر ممکن است .

یکی از این نرم افزارهای پر استفاده در صنعت که در شبیه سازی سیستم های دینامیکی بکار می رود، نرم افزارADAMSمی باشد که در این پروژه ابتدا شرح مختصری از آن  داه می شودو سپس بخش های مختلف نرم افزار به طور مختصر معرفی می شودو پس از آن بخش ADAMS/ CAR به طور کامل شرح داده می شود ،که شامل طراحی و ساخت سیستم فرمان خودروی پرایدو سپس تست آن مطابق با شرایط تستهای استانداردمی باشد. 

 

فصل اول

سيستم فرمان

 

1-معرفي سيستم فرمان

از وظايف اصلي يك وسيله نقليه، حركت، چرخش و توقف مي باشد. چرخش توسط سيستم فرمان انجام مي شود. با وجود سيستم هاي  بسياردراتومبيل، سيستم فرمان يكي از تاثيرگذارترين سيستم ها برروي كاركرد وسيله نقليه مي باشد. سيستم فرمان به راننده امكان مي دهد كه جهت حركت خودرو را تنظيم كند. لذا چگونگي طراحي سيستم فرمان روي كنترل خودرو تاثيرگذار است. تنظيم و كنترل خودرو به وسيله اهرم بنديهاي انجام مي شود كه غربيلك فرمان را به چرخ هاي فرمان گير متصل مي كند.

انواع سستم فرمان درAdams:

 

سيستم فرمان از نقطه نظر منبع انرژي به دودسته تقسيم میشوند.

الف) سيستم فرمان دستي

ب) سيستم فرمان غيردستي

وقتي تنها منبع انرژي سيستم فرمان نيرويي باشد كه راننده به غربيلك فرمان وارد مي كند، سيستم فرمان خودرو دستي است. در سيستم فرمان غيردستي از يك پمپ هيدروليك يا يك الكتروموتور براي كمك به راننده استفاده مي شود. طرز كار هر دو سيستم اساسا يكي است. در اين تحقیق ابتدا به ساختار اصلي فرمان پرداخته و اجزاي آن معرفي مي شوند سپس سيستم فرمان دستي و غيردستي بررسي مي شوند.

وقتي راننده غربيلك فرمان را مي چرخاند حركت دوراني غربيلك فرمان توسط محور فرمان و چهارشاخ فرمان و در صورت نياز توسط عايق هاي ارتعاشي به جعبه فرمان منتقل مي شود. وظيفه جعبه فرمان آن است كه براي چرخاندن جرخ هاي فرمان، حركت دوراني غربيلك فرمان را با نسبت مناسبي به حركت انتقالي يا خطي تبديل كند. حركت خطي از طريق اهرم بندي فرمان يا ميل فرمان هاي چپ و راست به بازوهاي سگدست فرمان يا شغالدست هاي چپ و راست عمل مي كنند. درنتيجه سگدست فرمان روي سيبك ها به طرف داخل يا خارج حركت مي كند. اين حركت سبب پيچيدن چرخ ها و لاستيك ها به چپ يا راست، براي هدايت خودرو مي شوند.

 

2- اجزاي سيستم فرمان

سيستم فرمان سه جزء اصلي دارد.

  1. غربيلك فرمان و مارپيچ فرمان: حركت دست راننده را به جغبه فرمان منتقل مي كند.
  2. جعبه فرمان حركت چرخشي غربيلك فرمان را به حركت خطي تبديل مي كند.
  3. اهرم بندي فرمان:حركت خطي رابه شغالدست انتقال مي دهد.

.

.

آشنائی با نرم افزارADAMS

 

 نرم افزارADAMS محیط قدرتمند شبیه سازی سیستمهای دینامیکی است که  توسط  شرکت MDI  (MECHANICAL DYNAMICS INC)ساخته شده است ADAMS مخفف   عبارتAUTOMOTIVE DYNAMICAL ANALYSIS OF MECHANICAL SYSTEM است این نرم افزار دارای محیط ها وبسته های نرم افزاری  مختلف با کارایی و توانایی های بسیار بالا می باشد که توانسته طیف وسیعی از مهندسی مکانیک را دربر بگیرد .

محیط های مختلف این نرم افزار به قرار زیر میباشد که توضیح مختصری از هر محیط را ارائه می دهیم  و سپس به تشریح کامل  ADAMS/CAR  می پردازیم .

ADMS/ SOLVER -1: محیط عددی بسیار قدرتمندی است که به طور اتوماتیک معادلات مربوط به حرکات سینماتیکی , استاتیکی , شبه استاتیکی و دینامیکی را حل می کند و در واقع بیس و پایه دیگر محیطها می باشد ,  می توان این بخش را برای ساختن , تست و اصلاح مدل نیز به کار برد همچنین توسط ارتباط این بخش با دیگر بخشها   می توان جوابها را به صورت گرافیکی در اورد و مشاهده نمود.

 

 

ADAMS/ VIEW -2:  محیطی بسیار قدرتمند برای مدل سازی و شبیه سازی میباشد که در ان می توانید هر سیستم مکانیکی را با اجزای متحرک ساخته و شبیه سازی کنید ودر محیطی مشابه محیط واقعی ان را تست نمایید وهمچنین نتایج را با نتایج واقعی مقایسه نمایید و یا هندسه و دیگرپارامترها را تغییر دهید تا به طرحی بهینه وصحیح دست یابید  .

 

 

 

 ADAMS/ TIRE -3 2:  گزینه ای (محیط مجزایی نمی باشد)است که به همراه Adams/car , Adams/view , Adams/solver      برای افزودن تایر به مدل مکانیکی به کار می رود . به کمک  Adams/ tire می توان نیروها و گشتاورهای وارد شده به تایر را هنگامی که تایر روی جاده یا مسیرهای ناهموار حرکت می کند شبیه سازی نمود .

 

ADAMS/ ENGINE -4: محیطی مخصوص مدل کردن موتور است وبه کاربراجا زه می دهد مدل مجازی اجزای موتور را ساخته و آن را تحلیل کند. مانند مدل مجازی مکانیزم سوپاپها و تغییر در هندسه میل لنگ و… جهت بررسی اثرات این  تغییرات .

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

 

پاسخ دهید