دانلود پایان نامه : سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد

دانلود پایان نامه : سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد

تعداد صفحات: 101

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 580 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 22 مارس 2016

به روز رسانی در: 22 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد 

عنوان                                                                                صفحه

بخش اول : سيستم‌هاي اطلاعاتي                                        

مقدمه                                                                                1

فصل اول: سيستمهاي اطلاعات مديريت                                             

ـ نگاهي كلي به سيستمهاي اطلاعات مديريت                                   6

ـ سيستمهاي اطلاعات مديريت چيست؟                                         6

ـ دانش و اطلاعات مورد نياز                                                       9

ـ طبيعت داده‌ها، اطلاعات و ارتباطات                                            11

ـ مديريت اجرايي و سطوح آن                                                     12

ـ ماهيت برنامه‌ريزي و تصميم‌گيي و تكنيكهاي قابل دسترسي آن             14

فصل دوم: سيستمهاي اطلاعاتي و سازمان                                          

ـ سيستمهاي اطلاعاتي و سازمان                                                  17

1) سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس وظايف مختلف سازمان                      21

2) سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس عمليات و ساختار مديريتي سازمان        22

ـ سيستم پردازش تراكنشها                                                        23

ـ سيتسم‌هاي اطلاعاتي مديريت                                                   24

ـ سيستم گزارش‌هاي مديريت                                                     28

ـ سيستم اطلاعات پشتيباني تصميم‌گيري                                       29

ـ سيستم اطلاعاتي مديريت سطح بالا                                            29

3) سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس صورت فيزيكي آنها                          30

ـ اجزاي فيزيكي سيستم                                                           30

ـ وظايف پردازشي سيستم                                                         31

فصل سوم: مديريت اطلاعات                                                               

ـ مديريت اطلاعات                                                                  33

ـ اهميت مديريت اطلاعات                                                         36

ـ دانش MIS                                                                         36

ـ مدير و سيستم                                                                    37

ـ سيستم اطلاعات مديريت                                                        38

ـ تعريف MIS                                                                        38

ـ اجزاي MIS                                                                        43

ـ مدلي از MIS                                                                      44

ـ ايجاد MIS                                                                         47

ـ مسئوليت مديريت در مورد MIS                                                 49

بخش دوم: بررسي سيستم برنامه‌ريزي توليد                       

فصل چهارم: سيستم برنامه‌ريزي توليد                                              

ـ گذري بر سيستمهاي برنامه‌ريزي توليد                                         52

ـ زير سيستم ورودي                                                               54

ـ زير سيستم خروجي                                                              55

ـ سيستم اطلاعات حسابداري                                                     55

ـ زير سيستم‌هاي مهندسي صنايع                                                57

ـ زير سيستم هوشمند توليد                                                       58

ـ اطلاعات مربوط به كارگران توليد                                                58

ـ سيستمهاي رسمي                                                                59

ـ سيستمهاي غير رسمي                                                           60

ـ اطلاعات مربوط به تأمين كنندگان                                              60

ـ زيرسيستم انبارداري                                                              62

ـ اهميت سطح كالاهاي موجود                                                    62

ـ هزينه نگهداري                                                                    62

ـ هزينه خريد                                                                       63

ـ زيرسيستمهاي كيفيت                                                            64

ـ زيرسيستم هزينه                                                                 64

فصل پنجم: سيستم اطلاعاتي توليد                                                   

ـ چگونه مديريت از سيستم اطلاعاتي توليد بهره مي‌گيرند                     66

ـ سيستمهاي اطلاعاتي و تكنولوژي اطلاعات                                     67

ـ يك سيستم اطلاعاتي چيست؟                                                  67

ـ سيستمهاي اطلاعاتي متعارف و غير متعارف                                   67

ـ يك سيستم اطلاعاتي مبتني بر كامپيوتر چه نوع سيستمي است           68

ـ ساختار و تركيب بندي سيستمهاي اطلاعاتي                                  70

ـ دسته‌بندي سيستمهاي اطلاعاتي                                                70

ـ دسته‌بندي بر اساس ساختار سازماني                                           71

ـ دسته بندي اطلاعات بر اساس عملكردشان                                     72

ـ دسته بندي اطلاعات بر اساس نوع خدمتي كه ارائه مي‌كنند                72

ـ انواع عمده سيستمهاي اطلاعاتي                                                73

ـ سيستم اطلاعات مديريت دانش                                                 73

ـ سيستمهاي اطلاعاتي پردازش امور اداري و كاربردي                          74

ـ سيستمهاي اطلاعاتي مديريتي                                                  75

ـ معماري اطلاعات                                                                  76

ـ سيستمهاي پايه‌گذاري شده بر اساس وب                                      77

ـ اينترنت                                                                            78

ـ اينترانت                                                                            78

ـ اكسترانت                                                                          79

فصل ششم : بررسي وضعيت برنامه‌ريزي توليد شركت مهپا               

ـ بررسي وضعيت فعلي سيستم برنامه‌ريزي توليد                               81

شركت مهپا با سيستم برنامه‌ريزي توليد ساخت يافته                          

بخش سوم: طراحي سيستم برنامه‌ريزي توليد

فصل هفتم: طراحي سيستم برنامه‌ريزي توليد با استفاده از سيستم اطلاعات مديريت         

ـ انتخاب موضوع پروژه                                                             86

ـ تشريح محل انجام پروژه                                                          88

ـ تشريح فرآيندهاي صورت گرفته در طراحي سيستم                          91

ـ مستندات مورد نياز در طراحي سيستم                                         102

 

 

فصل اول

نگاهي كلي به سيستمهاي اطلاعاتي مديريت

 

اين فصل شامل رئوس مطالبي در ارتباط با اهداف سيستمهاي اطلاعاتي مديريت MIS است و مقدمه اي براي كل مطالب بحساب مي آيد . اين فصل نياز  اين موضوع به طيف وسيعي از دانش را به تفصيل با تأكيد بر نيازهاي استفاده كنندگان اطلاعات شرح مي دهد تا روشن شود كه MIS يك پردازش فرديست ، يك مجموعه پيچيده است و هيچ راه حل استانداري ندارد .

 

سيستم هاي اطلاعاتي مديريت Mis چيست ؟

براي MIS هيچ تعريف جامعي كه مورد قبول همگان قرار گرفته باشد وجود ندارد و آنچه كه بدين عنوان موجود است ، انعكاسي است از تأكيدات و پيش داوريهاي نويسنده اي خاص .

واژه MIS تقريباً با كامپيوتر كه بر پايه پردازش داده ها بنا شده مترادف گرديده و در حقيقت كتابهائي كه تحت عنوان MIS وجود دارد اختصاصاً داراي رئوس مطالبي چون آناليز سيستمها ، طراحي بايگاني و ساير تراكنشهاي تكنيكي مختلف بر اساس سيستمهاي كامپيوتري مي باشد . اين تأكيدات باعث جهت يافتن و بوجود آمدن تعريفي براي MIS توسط كلي ( KELLY ) بشرح زير گرديد: سيستمهاي اطلاعاتي مديريت عبارتست از كوششهاي انساني با استفاده از ابزار كامپيوتري جهت جمع آوري ، نگهداري ، بازيابي اطلاعات با بهره گيري از سيستمهاي ارتباطي به منظور مديريت مطلوب فعاليتهاي سازمان .

در اين فصل تأكيد بر راههاي توليد اطلاعات چه از طريق كامپيوتر و چه از طريق روشهاي دستي مورد نظر است و تنها راههاي توليد اطلاعات مورد توجه است . در مرحله دوم مقايسه صحيح و مطمئن و درست مسائل و اهميت و صحت آن مد نظر خواهد بود تا بتوان با معرفي راه دستيابي به منابع اطلاعاتي مرتبط  و مورد نياز كه در كجا و  چه موقع در سترس بوده و به چه نحو براي مديريت قابل استفاده است اقدام نمود.

اين فصل درباره طراحي مركز تصميم گيري و اجراء سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و راههاي پردازش داده ها توجه مي نمايد . مانند واقعيات روزمره و اعداد و ارقام سازمان بشكل اطلاعات ، كه بمنظور تصميم گيري مورد استفاده قرار خواهد گرفت و  چنانچه داده ها از اطلاعات قابل تشخيص باشد در نحوه اجراي تصميم موثر خواهد بود. شكل زير خلاصه اين دستيابي را نشان مي‌دهد:

 

 

 

نمودار فوق نشان مي دهد كه MIS از نظر كيفي با سيستم پردازش داده ها متفاوت است و بكارگيري و همكاري مديريت با متخصصين اطلاعاتي در طراحي MIS كليد موفقيت است . با توجه به تأكيدات اين فصل MIS را مي توان اينگونه تعريف نمود :

سيستمي كه داده هاي منابع داخلي و خارجي را به اطلاعات تبديل نموده و اطلاعات را به نحو مطلوب و مناسب با هر نوع فعاليتي براي تمام سطوح مديران مرتبط مي سازد و مديريت را قادر مي سازد تا بطور مؤثر و بموقع براي مسؤليتي كه بر عهده دارد برنامه ريزي و تصميم گيري نمايد و كنترل برنامه را اعمال كند.

قابل توجه است كه در اين تعريف تأكيد بر نحوه مصرف اطلاعات است نه چگونگي توليد آن .

دانش و اطلاعات مورد نياز

با توجه به طبيعت MIS سيستمهاي اطلاعاتي مديريت در يك طيف وسيع و قابل گسترش با فعاليتهاي عمومي تكنيكهاي آن مرتبط است . بخشهاي اصلي اين دانش كه مورد توجه بوده و با اهميت ترين آن براي گسترش و كارائي اطلاعات سيستم است را در شكل زير ملاحظه مي نمائيد…

.

.

گذري برسيستمهاي برنامه ريزي توليد

براي شروع به مباحث اين فصل نمايد عنوان كرد كه،‌يك سيستم اطلاع رساني توليد حاوي تمام روشها و تكنيكهاي بهره‌گيري از كامپيوتر در حيطه توليد و بعنوان يك ابزار بنيادين مي‌باشد.

مديران توليد از كامپيوترها به دو گونه بهره مي‌گيرند:

1-بعنوان سيستم‌هاي فيزيكي

2-بعنوان سيستمهاي اطلاعاتي

از سيستمهاي CAD ، CAM و روبات‌ها بعنوان انجام بهينه تر عمليات و كاهش هزينه‌ها استفاده مي‌شود.

كاربرد كامپيوتر بعنوان يك سيستم مفهومي در فرايند توليد از انبارداري شروع مي‌گردد. اولين سيستم‌هاي موجود از تكنيك نقطه سفارش مجدد «بهره مي‌گرفتند» اگر چه هم اكنون بيشتر تحت تأثير مفهوم MRP مي‌باشند MRP سه واژه عبارت،‌طرح ريزي نيازمندي به مواد اوليه» مي‌باشد. متعاقب اين مفهوم واژه MRPII به معناي «طرح ريزي منابع توليد» مطرح شد. در خلال دهه 1980 شركت‌ها از استراتژي ديگر بنام تكنيك «سر به زنگاه» بهره گرفتند. تكنيك مذكور از دو لحاظ انقلابي محسوب مي‌شود. اول آنكه درست ضد فلسفه ريشه دار و عامه پسند توليد انبوه است . دوم آنكه بر قابليت ارتباط كامپيوتر را بهنگام در دسترس بودن سيگنال هاي فيزيكي صدمه نمي‌گذارد. نكته جالب آنكه بسياري از شركت‌ها دريافته‌اند كه براي استفاده از تكنيك JIT، لزومي به كنار گذاشتن سيستم هاي ديگر مثل MRP نيست.

يك سيستم اطلاعاتي توليد از سه جزء تشكيل شده است. زير سيستم هاي ورودي ، يك بانك اطلاعاتي و زير سيستم هاي خروجي.

سيستم اطلاعاتي حسابداري اطلاعات داخلي را از طريق پايانه‌هاي جمع آوري كننده اطلاعات و اطلاعات محيطي را از طريق مذاكرات با تأمين كنندگان جمع‌آوري مي‌كند. زير سيستم‌هاي مهندسي صنعتي اطلاعات داخلي اي را كه وابسته به سيستم هاي فيزيكي توليد هستند جمع آوري مي‌سازد.

زير سيستم‌هاي هوشمند توليد اطلاعات محيطي را از طريق اتحاديه‌هاي كارگري و تأمين كنندگان بدست مي‌آورد.

مديريت از زير سيستم‌هاي توليد براي ساخت تجهيزات توليدي جديد و بالا بردن راندمان تجهيزات فعلي استفاده مي‌نمايد. زير سيستم انبارداري از فرمول‌هاي خاصي براي برنامه ريزي و تصميم گيري در دو مورد مهم زير استفاده مي‌نمايد: چه زماني سفارش صادر شود و ميزان سفارش چقدر باشد؟

زير سيستم هزينه در تحصيل منافع و خصايص رقابتي به اين زير سيستم كمك مي‌نمايد و به مديريت كمك مي‌كند تا هزينه ها را پايين نگه دارد.

سيستم اطلاعاتي توليد در حكم كاربرد همه جانبه تكنولوژي اطلاعات در توليد مي‌باشد، اگرچه اين سيستم تنها يك جنبه از كاربرد كامپيوتر را نمايان مي‌سازد.

CIM يك فلسفه مديريت است كه هدفش اجتماعي و يك پارچ سازي تمام سيستم اطلاعاتي استفاده كننده از كامپيوتر و اتوماسيون كارخانه مي‌باشد كه رسيدن به آن چالش بزرگ براي مديريت ، مهندسان صنعتي و متخصصان اطلاعات در شروع قرن 2000 مي‌باشد.

زير سيستمهاي ورودي

  • سيستم اطلاع رساني حسابداري كه تمام اطلاعات داخلي مربوط به عمليات توليد و اطلاعات محيطي را در بر مي گيرد .
  • سيستم مهندسي صنعتي كه مشابه باسيستم بازاريابي بوده و مشتمل بر پروژه هايي است كه اقدام به جمع آوري اطلاعات مي كنند . وجه متمايز اين دو سيستم در آنست كه سيستم مهندسي صنعتي اين اطلاعات را از داخل شركت كسب مي نمايد .
  • سيستم هوشمند توليد كه اطلاعات را از محيط خارج دريافت مي كند . واحد‌هاي تأمين كننده و كارگران مسئوليت اصلي توليد را برعهده دارند .

 

زير سيستم هاي خروجي

زير سيستم‌هاي مختلف جنبه هاي مختلفي از فرايند توليد را در بر مي گيرند . زير سيستم توليد فرآيند توليد را بر حسب پي گيري زماني فرايند هاي كاري بيان مي كند . زير سيستم انبار داري حجم توليدات را براساس ماده خام وارد شده به فرايند كاري و تبديل آن به كالاي اصلي بيان مي كند . زير سيستم كيفي، كيفيت توليدات را زير نظر مي گيرد . زير سيستم هزينه ، قيمت محصولات توليد را مد نظر قرار مي‌‌دهد .

 

سيستم اطلاعاتي حسابداري

جمع آوري اطلاعات توليد را به بهترين شكل ممكن مي توان به كمك ترمينال‌هاي ( پايانه هاي ) جمع آوري اطلاعات انجام داد . كارمندان توليد اطلاعات مربوط را به كمك تركيبي از وسايل قابل فهم براي ماشين آلات ( همانند كارت پانچ ) و صفحه كليد انجام مي دهند . عموم وسايل قابل فهم بصورت اسنادي هستند كه از باركد تشكيل شده اند .

وسايل ديگر از صفحاتي تشكيل شده اند كه علائم به كمك مداد روي آنها  گذاشته شده است. در واقع كليد اطلاعات بر روي آنها يا به صورت علائم نوري و يا به صورت مغناطيسي قابل خواندن مي‌باشد . پس از خوانده شدن اطلاعات به سمت كامپيوتر مركزي فرستاده مي‌شود كه در آنجا محتويات بانك اطلاعاتي به روز در خواهد آمد تا وضعيت جاري سيستم بازتاب  شود . معمولاً از دوازده پايانه جمع آوري اطلاعات استفاده مي‌شود. ترمينال 1 اطلاعات را گردآوري مي كند . به هنگامي كه مواد خام از تامين كنندگان برسد . اين اتفاق رخ مي‌‌دهد . سپس مواد وارد قسمت كنترل كيفي مي گرند و سپس اطلاعات مربوط  وارد پايانه شماره 2 مي  گردد . با صادر شدن برگه رسيد مواد خام وارد ترمينال شماره 3 مي شويم ، درضمن آنكه از اين ترمينال براي ذخيره اطلاعات مربوط به انتقال مواد به بخش توليد نيز صورت مي گيرد از ترمينال هاي 4 الي 10 براي اعلام شروع و پايان هر مرحله از فرايند توليد استفاده مي‌شود از ترمينال 11 براي  اعلام ورود كالاها به بخش انبار استفاده مي گردد كه پس از انتقال كالاها بطرف مشتريان ، عمليات مربوط بر روي پايانه دوازده ثبت و ضبط مي گردد .

 نحوه نمايش استفاده از ترمينال ها بنام « گزارش دهي كاري » ناميده مي شود، چرا كه اطلاعات مربوط به فرايند هاي توليد را گزارش مي‌‌دهد كه هم شامل جريان مواد و هم شامل نحوه استفاده از ماشين آلات مي‌باشد كه در اينصورت مديريت از نحوه و مدت زمان استفاده از ماشين آلات باخبر خواهد بود .

گزارش حضور زماني صادرمي شوند كه هر كارگري كارت پلاستيكي مربوط به خودرا صبحگاه وارد ترمينال مربوط نموده و به هنگام خروج نيز همان كار را تكرار مي نمايد به كمك دو گزارش اخير ، هر گونه اطلاعات ضروري مربوط به توليد ثبت و ضبط مي گردد و مديريت توليد به كمك اين اطلاعات است كه فعاليت كل سيستم توليد را زير نظر مي گيرد .

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید