دانلود پایان نامه : تجزيه و تحليل الزامات اجرايي نظام جانشين پروري مدیریتی در شهرداري

دانلود پایان نامه : تجزيه و تحليل الزامات اجرايي نظام جانشين پروري مدیریتی در شهرداري

تعداد صفحات: 55

فرمت فایل: word

دسته بندی: - -

قیمت: 4400 تومان

تعداد نمایش: 537 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 آوریل 2016

به روز رسانی در: 13 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4400 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : تجزيه و تحليل الزامات اجرايي نظام جانشين پروري مدیریتی در شهرداري

 

خلاصه

در تحقيق حاضر ضمن بهره گيري از مطالعات جانشين پروري انجام شده در داخل كشور كه با مراجعه به اسناد مي‌توان ادعا كرد تعدادشان بسيار معدود است ؛ از مدل جانشين پروري ويليام جي. راث ول از دانشگاه پنسيلوانياي آمريكا به عنوان مهم ترين پايه تئوريك استفاده شده است.

تحقيق حاضر جهت تجزيه و تحليل الزامات اجرايي نظام جانشين پروري مدیریتی در شهرداري مشهد انجام شده است.

انتخاب ابعاد، بر پايه اطلاعات گردآوري شده از نظر خبرگان جامعه مورد بررسي انجام گرفته است. پس از استخراج اين ابعاد كه شامل تعهد مديران، سياستهاي منابع انساني بود ؛ دو پرسشنامه مجزا براي سنجش وضعيت موجود اين ابعاد طراحي گرديد. ضمن آنكه سوالات به گونه اي طراحي شده بود كه امكان كسب اطلاعات راجع به پتانسل هاي موجود در سيستم را براي ايجاد هر يك از اين ابعاد ضروري فراهم آورده است. براي تجزيه تحليل اطلاعاتي كه از پرسشنامه و مصاحبه ها جمع آوري و طبقه بندي شده اند از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. از آمار توصيفي جهت استخراج، توصيف و تجزيه و تحليل نكات اساسي طرح نظام جانشين پروري مدیريتي در شهرداري به تفكيك مولفه ها و شاخص ها در قالب وضع موجود و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و تبیین روابط معنی داری بین متغیر های مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.

 

مقدمه :

در این بخش از تحقيق نگارنده به دنبال شكل دهی ادبيات تحقيق و بررسي موضوعي نظام جانشين پروري مدريتي مي‌باشد. ادبيات اين تحقيق در 3 بخش با رويكرد تحلیل پيرامون موضوع به بحث  و بررسي پرداخته است. در بخش اول با توجه به اينكه نظام جانشين پروري زير مجموعه برنامه ريزي منابع انساني مي‌باشد ؛ به دنبال شناخت اين نظام به ادبيات برنامه ريزي منابع انساني پرداخته شده است.201. مقدمه

در بخش دوم با توجه به موضوعيت تحقيق و براي شكل دهی الگوي لازم به صورت تئوريك، به بررسي تئوري نظام جانشين پروري مديريتي و الزامات آن پرداخته شده است در بخش سوم جهت شناخت پژوهش هاي مرتبط با تحقيق، نگارنده به بررسي پايان نامه هاي موجود و پژوهش هاي مرتبط پرداخته است.

 

. روش شناسي تحقيق

در اين تحقيق نگارنده با توجه به موضوع، براي سنجش فرضيات تحقيق در دو پرسشنامه جداگانه به اهداف و مسائل تحقيق پاسخ گفته است. نگارنده براي شناخت الزاماتي كه بايد بررسي شوند بر اساس الزامات مدل ويليام راث ول به جمع آوري نظر خبرگان پرداخته بر اساس نتايج مدون كه در فصل چهارم موجود است، به شكل دهی فرضيات تحقيق اقدام نموده است.

عمده ترين الزامات در دو بعد شامل :

  • ميزان تعهد مديران به نظام جانشين پروري مديريتي
  • سياستهاي منابع انساني جهت اجرايي نظام جانشين پروري مديريتي تعيين گرديده است .

براي سنجش هر يك از ابعاد چارچوبي تعريف شده كه به تناسب توضيحات درباره آنها ارائه خواهد شد. بر اين اساس با توجه به مجزا بودن ابعاد، براي هر يك از ابعاد منحصرا يك پرسشنامه طراحي شده است. مراحل روش شناسي در اين تحقيق به شرح شكل 301 است.

 

 

با توجه به ماهيت جامعه آماري (از نظر دارا بودن نوعي خبرگي نسبي در حوزه مفاهيم مديريتي )، بديهي است نمونه آماري به طور نسبت بايد داراي ويژگي هاي زير باشند:

الف): تخصص: نظر به اينكه اين تحقيق امکان سنجی اجرای نظام جانشين پروري مديريتي در شهرداري را مورد مطالعه قرارمي‌دهد لذا كليه پاسخگويان به سوالات بايد با اين مفاهيم آشنايي كامل داشته باشند.

ب) تجربه، براي بررسي رابطه بين متغيرهاي اين تحقيق و معرفي ابعاد نياز به تجربه و سابقه كار نسبتا بالايي احساس مي‌شود .

ج) علاقه و دقت افرادي كه بدين منظور انتخاب مي‌ شوند، بايستي علاقمندي و دقت كافي نسبت به موضوع داشته باشند.

305. توزيع پرسشنامه شماره يك به منظور تست بعد اول

ميزان تعهد مديران به نظام جانشين پروري مديريتي

تعريف مدل :

نگارنده پس از  بررسي چندين مدل تعهد سازماني از بين آن ها، مدل فردلوتانز[1] را انتخاب نمود. بر اساس اين مدل ميزان تعهد سازماني مديران بر اساس سه مولفه :

1- اعتقاد به قبول ارزش ها و هدفها

2- تمايل به تلاش گسترده در راه سازمان

3- تمايل قوي براي بقاي عضو در سازمان

مورد سنجش قرار مي‌گيرد. بر اساس همين مولفه ها از آن جا كه تحقيق حاضر در حيطه نظام جانشين پروري مديريتي در حال انجام است ؛ همان طور كه در نمودار 3.1 ملاحظه مي‌گرد سه مولفه ديگر در رابطه با ميزان تعهد مديران به نظام جاشين پروري مديريتي تعريف شده است.

 

نمودار 1-3- مدل تعهد مدیران

براي شاخص سازي سنجش مولفه هاي مربوط به تعهد سازماني با استفاده از پرسش نامه هاي استاندارد استريزوپوتز[2] و پايان نامه هاي انجام شده در باب تعهد سازماني كه خلاصه اي از آن ها در فصل دوم در بخش شناخت پژوهشهاي مرتبط با تحقيق ارائه شده، به بومی سازي مولفه ها و تعريف شاخص ها با توجه به نظام جانشين پروري مديريتی اقدام شده است.

1- اعتماد به ارزش ها و اهداف نظام جانشين پروري مديريتي

  • اعتقاد به عادلانه بودن نظام جانشين پروري مديريتي
  • يكپارچگي ارزش ها
  • توجه نسبت به داشتن جايگزين شغلي
  • حمايت مديران از نظام جانشين پروري مديريتي

2- تمايل به تلاش در جهت گسترش نظام جانيشن پروري مديريتي

بر اساس شاخص هاي مورد استفاده اعتقاد و تعهد مديران كه توسط ويليام جي. راث ول در سال 2000 در دانشگاه پنسيلوانيا بيان گرديده و پرسشنامه استاندارد موداي استريز، شاخص هاي ذيل تعريف مي‌گردد :

201 اعتقاد به ضروري بودن نظام جانشين پروري مديريتي

202 اعتقاد به برتري ومناسب بودن انتصاب مديران بر اساس اين نظام، نسبت به انتصابات مبتني بر نظام ارشديت

203 اعتقاد به توانايي و شايستگي مديريتي كاركنان

204 اعتقاد به رابطه بين انتخاب داخلي با تلاش و وفاداري سازماني كاركنان

205 اعتقاد به آمادگي كنوني شهرداري براي گسترش اين نظام

206 اعتقاد به امكان ارتقاء به سطوح مديريتي شهرداري

207 اعتقاد به لزوم پرورش نخبگان براي پستهاي مديريتي شهرداري

3. تمايل قوي براي مشاركت در نظام جانشين پروري مديريتي

301 اعتقاد به لزوم انتخاب جانشين براي مديران فعلي از درون شهرداري

302 وجود تجربه مثبت از مديران ارتقاء يافته از درون شهرداري

303 تمايل به شركت در دوره هاي آموزشي برگزار شده براي مديران

304 موظف بودن به آموزش مديران و كارشناسان تحت امر

305 متمايل دانستن ساير مديران به شركت در برنامه هاي جانشين پروري مديريتي

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید