دانلود پایان نامه : بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها

دانلود پایان نامه : بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها

تعداد صفحات: 141

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 5900 تومان

تعداد نمایش: 401 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 مارس 2016

به روز رسانی در: 19 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5900 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها

 

رساله ی دکتر رشته ………. (ph.D)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق محیط زیست (M.Sc)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

چکیده

پیشگفتار (هدف، پیشینة، روش کار و تحقیق)

فصل اول : کلیات

1ـ1 مفهوم پارک ملی

1ـ1ـ1ـ تعاریف جهانی درباره پارک ملی

1ـ2ـ تاریخچه پارک های ملی

1ـ2ـ1ـ تاریخچه پارک ملی در جهان

1ـ2ـ2ـ تاریخچه پارک ملی در ایران

1ـ3 ـ ارزش های پارک ملی

1ـ3ـ1ـ ضرورت حفاظت از پارک های ملی

1ـ3ـ2ـ تدابیر حفاظت از پارک های ملی در عرصه بین المللی

1ـ4ـ بررسی وضعیت موجود در پارک های ملی ایران

1ـ4ـ1ـ تعداد و مساحت

1ـ4ـ2ـ موقعیت جغرافیایی

1ـ4ـ3ـ پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

1ـ4ـ4 روند تخریب

فصل دوم: نظام مدیریت در پارک های ملی

2ـ1ـ مدیریت جهانی در مورد پارک های ملی

2ـ1ـ1ـ طبقه بندی اتحادیه بین المللی حفاظت IUNC

2ـ1ـ2ـ مدیریت گردشگری و تفرج در پارک های ملی

2ـ1ـ3ـ مدیریت حفاظت از جوامع طبیعی و گونه های وحش

2ـ 2ـ مدیریت ایران در مورد پارک های ملی

2ـ2ـ1ـ زون بندی پارک های ملی

2ـ2ـ2ـ همکاری با نهادهای بین المللی در زمینه حفاظت از پارک های ملی

2ـ2ـ3ـ صغف های اجرایی مدیریت

فصل سوم: مبانی و ارزیابی قوانین و مقررات ایران دربارة پارک های ملی

3ـ1ـ پیشینة قانون گذاری ایران در مورد پارک های ملی

3ـ2ـ بررسی قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی ایران

3ـ2ـ1ـ قوانین و مقررات مربوط به تعیین پارک ملی

3ـ2ـ1ـ1ـ قانون شکار صید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

3ـ2ـ1ـ2ـ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

3ـ2ـ1ـ3ـ آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مربوط به مدیریت و حفاظت از پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ1ـ قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی دارای مواد معدنی قابل استخراج

3ـ2ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مربوط به حفظ و مدیریت پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری در پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ3ـ قوانین و مقررات مربوط به سایر استفاده ها از پارک های ملی

3ـ2ـ3ـ قوانین و مقررات کیفری مربوط به پارک های ملی ایران

فصل چهارم: جمع بندی مشکلات و ارائه مدیریت مطلوب برای حفاظت از پارک های ملی ایران بر اساس چارچوب حقوقی متناسب

4ـ1ـ مشکلات موجود پیرامون مدیریت پارک های ملی

4ـ2ـ مشکلات موجود پیرامون قوانین و مقررات پارک های ملی

4ـ2ـ1ـ نقص قوانین و مقررات

4ـ2ـ2ـ کمبود قوانین و مقررات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

4ـ3ـ تدابیر حفاظت برای مدیریت مطلوب تر از پارک های ملی ایران

4ـ4ـ ارائه راهکار مدیریتی با استفاده از قوانین و مقررات

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5ـ1ـ نتیجه گیری

5ـ2ـ پیشنهادها

 

چکیده

انهدام و تخریب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ویژه پارک های ملی می بایست از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این پایان نامه به بررسی موضوع یاد شده از دیدگاه زیست محیطی و قوانین و مقررات مبادرت شده است. در همین راستا ارزیابی اقدامات مخرب و آلاینده و پاسخ های قانونی مربوط که در قوانین و مقررات ایران پیش بینی شده است همراه با چگونگی اثر بخش و موثر بودن یا نبودن آنها در راستای جلوگیری از تخریب و انهدام و وقوع جرایم زیست محیطی مربوط به از بین بردن پارک های ملی از مواردی است که در این تحقیق مطرح می گردد.

بدیهی است که برای رسیدن به نتایج یاد شده، شناخت پارک های ملی از لحاظ زیست محیطی و چگونگی پیدایش آنها ضروری خواهد بود. بنابراین در فصل اول این پایان نامه درباره موضوعات مختلف پیرامون پارک های ملی از قبیل تاریخچه، چگونگی شکل گیری، ابعاد، بررسی زیست محیطی پارک های ملی ایران، ارزش های حفاظتی…

 

هدف تحقیق

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی وضعیت زیست محیطی آسیب پذیر و در معرض تخریب پارک های ملی کشور و ضرورت دست یابی به یک چارچوب مستحکم حقوقی برای حفاظت آنها می باشد. هر چند در حال حاضر ابزارهای حمایت حقوقی در مقابل تخریب پارک های ملی وجود دارند ولی ضرورت تدوین یک نظام متناسب حقوقی بیش از پیش احساس می گردد. در این پایان نامه سعی گردیده است با انجام بررسی لازم در خصوص تغییر و انهدام تخریب پارک های ملی در قلمرو حقوق و مقررات قانونی ایران و ارائه یک چارچوب متناسب حقوقی علاوه بر بیان مفید و مطلوب بودن یا نبودن مقررات کنونی و اقدامات صورت پذیرفته پیشنهادات و راه کارهای حقوقی و مدیریتی در جهت بسته شرایط فصلی ارائه گردیده است.

پیشینة تحقیق

با در نظر گرفتن جدید بودن رشته حقوق محیط زیست نگارش پایان نامه ای نظیر پایان نامه موجود در ارتباط با بررسی مناطق مورد حفاظت سازمان محیط زیست ایران به ویژه پارک های ملی و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب و کامل برای مدیریت…

 

 

تاریخچه پارک ملی در ایران

کشور ایران تا سال 1979 مانند همه کشورهای جهان متأثر از رویدادهای جهانی در زمینه پارکهای ملی بوده است. از مهمترین تأثیرات این روند را می توان تغییر ساختار سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست ذکر کرد.

گسترش مناطق تحت حفاظت، طبقه بندی مناطق بر اساس اهداف مدیریت و زون بندی آنها از دیگر تأثیرات همسونی کشور ایران با خط مش های حفاظت در جهان به شمار می روند. در سال 1970 سازمان محیط زیست به عضویت آی. یو. سی ان در آمد. در سال 1971 کنوانسیون رامسر را برگزار نموده و در سال 1973 به معاهده سایتس[1] پیوست در سال 1976 در تشکیل نخستین گروه از ذخیره گاههای زیستگاه پیش گام گردید. از سال 1979 میلادی یعنی سال 1358 به بعد تأیید رویدادهای جهان در زمینه حفاظت از طبیعت و منابع زنده در ایران رو به کاهش گذاشت. به طوری که می توان

[1] – CITES…

 

روند تخريب

دنياي امروز بيش از هر زمان ديگري با كاهش و رو به قهقهرا رفتن تنوع زيستي مواجه است بطوريكه اينك جهان با روند حيرت انگيز انقراض گونه هاي جانداران موجه شده ااست. انسان امروز بي پروا تر از تمام اعصار و قرون و نيرومندتر از هميشه تمام سرزمين ها مورد بهره گيري تغيير و تبديل قرار داده است. مهار تمام فعاليت هاي بي ضابطه و كنترل شيوه هاي تخريبي در مقياس يك كشور ميسر نيست. بنابراين چاره اي به جز انتخاب و حفاظت از الگوها و يا نمونه هايي از اكوسيستم هاي گوناگون و حفظ و حراست از آنها باقي نمي ماند بديهي است كه از اين رهگذر مي توان ضمن حفاظت اصولي و صحيح از نمونه هايي از تمام انواع بوم سازگان هاي موجود در يك كشور و يا سرزمين وسيع به مثابه گنجينه هاي از تنوع زيستي براي نسل هاي آتي به نسل امروز نيز امكان استفاده هاي سازگار….

 

طبقه بندي اتحاديه بين المللي حفاظت ICUN

در سال 1969 آي . يو . سي . ان براي سر و سامان دادن به مفهوم مناطق حفاظت شده در گام نخست تعريفي براي پارك ملي ارائه كرد.

در سال 1973 نخستين سيستم طبقه بندي مناطق توسط آي . يو . سي . ان چاپ و منتشر گرديد. در سال 1978 بر اساس بررسي ها و جمع بندي كميته معيارها و نامگذاري مناطق) از كليه مطالعات انجام گرفته نخستين راهنما و دستورالعمل طبقه بندي مناطق تحت عنوان (اهداف مديريت و معيارهاي گزينش مناطق حفاظت شده) در ده طبقه…

 

مدیریت ایران در مورد پارک های ملی

سازمان محیط زیست ایران بیشترین تأکید را روی حفاظت و حراست از محیط زیست طبیعی گذاشته است. به طوری که می توان گفت تأکید عمده در مدیریت ذخیره گاهها روی حفظ پوشش گیاهی است. و از این رو هم خاک و آبخیزها تثبیت شده اند و هم جمعیت فون خشکی و آبزیان بهبود پیدا کرده اند و به طور قابل ملاحظه ای نیز فلور باقی مانده حفظ شده اند در سالهای اخیر نیاز به استفادة چند جانبه به عنوان یک موضوع اساسی در حفاظت از طبیعت در کشورهای جهان سوم بیشتر مطرح بوده است. ولی به نظر می رسد به دلایل اقتصادی و اجتماعی زیادی این نوع برخورد…

 

2ـ2ـ3ـ ضعف های اجرایی مدیریت

مهم ترین مشکلات اجرایی مدیریتی در پارک های ملی ایران عبارت اند از:

1ـ عدم هماهنگی بین دستگاههای مختلف دولتی با سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای پروژه های عمرانی و فعالیتهای عملیاتی؛

2ـ عدم وجود طرح های کافی و اصولی مدیریت در پارک های ملی و عدم اجرای کامل آنها در مناطق مورد نظر؛

3ـ کمبود امکانات و ابزارهای کنترل کننده از پارک های ملی و کمبود نیروی انسانی و اجرایی و پژوهشی در سطح کشور؛

4ـ نا برابری میان ارزش های اقتصادی طرح های توسعه با ارزش های اکولوژیکی این مناطق در سطوح تصمیم گیری که در نتیجه بدلیل عدم امکان برخی از ارش های مصنوی و اکولوژیکی مناطق با معیاری مادی و اقتصادی، تاصمیم گیری به نفع پروژه های…

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

 

پاسخ دهید