دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر شاغل بودن و شاغل نبودن زنان بر سلامت روان

دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر شاغل بودن و شاغل نبودن زنان بر سلامت روان

تعداد صفحات: 107

فرمت فایل: word

دسته بندی: - -

قیمت: 6200 تومان

تعداد نمایش: 520 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 مارس 2016

به روز رسانی در: 17 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6200 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر شاغل بودن و شاغل نبودن زنان بر سلامت روان

عنوان                                                                                                      

چکیده تحقیق : 1

فصل اول کلیات تحقیق. 1

مقدمه. 2

تاثیر اشتغال بر عملکرد و روحیات زنان : 3

بیان مسئله : 6

اهمیت و ضرورت تحقیق : 7

اهداف کلی تحقیق : 7

متغیر های پژوهشی : 8

تعاریف مفهومی و عملیاتی : 8

فرضیه های پژوهش : 9

فصل دوم پیشینه پژوهش… 10

مقدمه. 11

روان سالم = جامعه سالم : 12

نظریه های سلامت روانی : 13

2- تعريف مفاهيم كليدي.. 16

1-2) تعريف خانواده و خانوار. 16

2-2) مفهوم سرپرست خانوار. 17

3-2) تعريف زنان سرپرست خانوار. 17

3- انواع زنان سرپرست خانوار. 18

4) آمار زنان سرپرست خانوار. 20

1-4) بررسي آماري در ساير كشورها 20

2-4) بررسي آماري در ايران. 21

1-2-4) جمعيت و سن. 21

2-2-4) تحصيلات و تأهل. 21

3-2-4) نرخ اشتغال. 21

4-2-4) منبع درآمدي.. 21

5-2-4) نوع شغل. 22

6-2-4) ساعات كار و هزينه خانوار. 22

5) تئوري‌ها و مباني نظري.. 23

1-5) نظريات اسلام. 23

2-5)نظريه‌هاي روانشناسي.. 25

3-5) نظريات جامعه‌شناسي.. 27

1-3-5) نظرية زنانه شدن فقر. 27

2-3-5) نظرية ساختي ـ كاركردي.. 28

3-3-5) نظرية طبقاتي و ناتواني دولت‌ها 29

4-4-5) نظرية كنش… 30

6) انواع مشكلات زنان سرپرست خانواده 30

1-6) مشكلات روحي- رواني.. 30

2-6) مشكلات خانوادگي.. 33

3-6) مشكلات اجتماعي.. 35

4-6) مشكلات اقتصادي.. 38

7) عملكرد جمهوري اسلامي.. 39

1-7) قانونگذاري.. 39

2-7) اجرايي.. 42

8) راهبردها و راهكارها 43

1-8) رويكرد پيشگيري.. 43

1-1-8) تلاش جهت كاهش نرخ مرگ و مير مردان سرپرست خانوار و افزايش اميد به زندگي.. 43

2-1-8) كاهش نرخ جرايم در ميان مردان سرپرست خانوار. 44

3-1-8) گسترش پوشش بيمه بين روستائيان و عشاير. 44

4-1-8) تلاش جهت اعاده حقوق مالي زوجه در زمان فوت يا طلاق از همسر. 44

2-8) رويكرد حمايتي.. 44

1-2-8) حمايت‌هاي قانوني.. 44

2-2-8) حمايت‌هاي اقتصادي.. 45

3-2-8) حمايت‌هاي فرهنگي و اجتماعي.. 47

3-8) رويكرد توان افزايي و توانمند‌سازي.. 49

فصل سوم روش تحقیق. 50

مقدمه. 51

طرح تحقیق: 51

جامعه آماری : 51

نمونه آماری: 51

ابزار پژوهشی: 51

روش اجرا : 52

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری داده ها 53

تجزیه و تحلیل آماری داده ها: 54

فصل پنجم نتیجه گیریها 90

خلاصه بحث و نتیجه گیری : 91

فرضیه های پژوهش حاضر : 91

محدودیتهای پژوهش : 91

پیشنهادات : 91

منابع و ماخذ. 92

فهرست منابع انگليسي.. 94

وب سایتهای استفاده شده 94

پیوست : 96

 

چکیده تحقیق :

موضوع بحث پژوهش حاضر، بررسی سلامت روانی در بین زنان شاغل و خانه دار است.این بررسی با استفاده از روش تصادفی صورت پذیرفته است.

جامعه آماری پژوهش حاضر از زنان شاغل و خانه دار شهرستان خرم آباد تشکیل می دهد.

نمونه آماری پژوهش حاضر عبارتند از 30 نفر از زنان شهرستان خرم آباد  که 15 نفر از آنها شاغل و 15 نفر از آنها را زنان خانه دار تشکیل می دهد.

همچنین به منظور بررسی تفاوت سلامت روانی از طریق پرسشنامه (scl90)  بوده و برای اثبات یا رد فرضیه از مجذور کا () استفاده شده است.

و در فصل چهارم از داده ها تجزیه و تحلیل به عمل آمده است و فصل پنجم به نتیجه گیری تحقق حاضر می پردازد و در خاتمه یاد آور می شود که روان  شناسی همانند سایر علوم، زبان و ادبیات خاص خود را دارد که خواننده باید به تدریج با آن آشنا شود. بنابراین حفظ و امانت در سبک ساده نگارش حمل به داستانی بودن مطالب نگردد. امید آنکه این مطالبه بتواند به بررسی جنبه هایی از سلامت روانی زنان شاغل و خانه دار بپردازد.

 

مقدمه

انسان موجودی است اجتماعی و ادامه زندگی به صورت انفرادی برای او تقریباً غیر ممکن است به محض تولد و با دریافت نخستین مکان در رابطه با دیگران قرار می گیرد منتها این دیگران در ابتدا محدودند و شامل گروه کوچک می شوند و پس در مراحل بعدی یا گروه ها بزرگتری روبرو می شوند.

رشد اجتماعی مهمترین جنبه رشد وجود ی شخص است که در سازگاری با اطرافیانی که هم اکنون کودک با آن سر و کار دارد موثر است. بلکه بعدها در میزان موفقیت شغلی و پیشرفت اجتماعی نیز تاثیر دارد.

بررسی های انجام شده مبین است که وجود یک سلسله ویژگی های شخصیتی می تواند فرایند کنار آمدن فرد پافشار روانی او را بهبود بخشید احساس کارآیی (یعنی نیل به اهداف اش را در خود ببیند) پژوهش های انجام گرفته نشان می دهد که افرادی که از حمایت اجتماعی و سلامت روانی بالایی برخوردارند به هنگام مراجعه با رویدادهای فشارزا، فشار روانی کمتری را تحمل می کنند.( شاملو 1382)).

 

تاثیر اشتغال بر عملکرد و روحیات زنان :

امروزه مشارکت روز افزون زنان در بیرون از خانه باعث تقویت حس اعتماد به نفس و استعمال و افزایش قدرت تصمیم گیری و بر خورداری با رویدداهای و حوادث زندگی اثر مطلوب بر روابط خانوادگی بر جای گذارده است.

در واقع زن با کار و فعالیت اجتماعی قدرت خلاقیت کارآیی و استقلال بیشتری می یابد چرا که زن در ازای دریافت وجه حاصل از فعالیت اجتماعی و همچنین تبادل اطلاعات علم و آگاهی و تعامل اجتماعی استقلال عمل بیشتری می یابد می تواند در برابر مشکلات خانه و محیط تصمیم گیری و مداخله نماید.

به طور کلی باید گفت هر چه زنان بیشتر وارد عرصه اجتماعی شوند به همان نسبت بحران فردی و اجتماعی، افسردگی و انزواگرایی، بیزاری از نظام اجتماعی، بی اعتمادی و بد بینی به قوانین و قواعد حاکم در این قشر عظیم کاسته خواهد شد.

هر فرد بر حسب موقعیت خویش در گروه و جامعه باید الگوهای عملی خاصی را رعایت کند، کم به آن «نقش» می گویند. مجموعه حقوق و تکالیف نقش «انتظارات نقش»   نام دارد.

مهمترین مساله ای که در اشتغال زنان باید مورد توجه قرار گیرد وجود نقش های متعددی است که زنان باید به عنوان همسر و مادر و گرداننده خانواده به عهده گیرند. نقش هایی که در جامعه ما به صورت سنتی به آن نگریسته می شود و گاهی با نقش مدرن زن به عنوان یک فرد شاغل در خارج از خانه نا هماهنگ می باشد.

زنان شاغل در حالی که نقش های دو گانه ای را ایفا می کنند، در زمینه انجام وظیفه و مسئولیت های ناشی از نقش های خانگی و شغلی تا حد متوسطی دچار دو گانگی نقش می شوند. زنان شاغل میزان مشارکت همسرانشان را در امور منزل و خانه دار کم ارزیابی کرده اند. زنان شاغل بار عمده ایفای  مسئولیت سنگین خانه داری در کنار وظایف شغلی،  مسئولیت های حرفه ای و کار به تنهایی بر دوش آنان قرار می گیرد و آنان در قبال این وظایف خود را مسئول می ببینند و مایلند خود را حفظ کنند و به هر ترتیبی ادامه دهند بنابراین در وضعی قرار می گیرند که از یک طرف قادر به پاسخگویی کامل به انتظارات هر دو نقش خویش نیستند و از سوی دیگر مایلند که هر دو نقش را به خوبی ایفا نمایند.

اما آیا زنان موفق عمل می کنند؟ و تاثیر  اشتغال زنان در تربیت فرزندان چیست؟ و آیا اشتغال زن خللی در تربیت فرزندان ایجاد می کند؟ ما در وسیعترین دنیای روانی و اجتماعی کودک است و از نظر کودک هم چون کسی است که از تمام نقاط این جهان اطلاع دارد اشتغال مادر موجب اختلال در تکوین شکل گیری دلبستگی کودک نسبت به مادر می شود.

چرا که مراقبت کودک از حالت انفرادی به حالت گروهی در می آید و نتیجتاً دلبستگی نسبت به مادر از حالت طبیعی خارج می شود اما باید دید چه موانعی بر سر راه اشتغال زنان جامعه است؟ مسائلی که سر راه زنان در کارایی می شود نگرش ها و باورهای نا صحیحی است که برخی از مردم دچار آنند برخی عقیده دارند که موجودی به نام زن صرفاً برای کارهای خانه داری آفریده شده است و لزومی ندارد در خارج از منزل به فعالیتی مشغول باشد.

عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی ویژه ای در جامعه وجود دارد که مانع از افزایش مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی می شود. این موانع به سه گروه تقسیم می شود: الف ) موانع اقتصادی؛ 2 ) موانع اجتماعی، قانونی؛ 3 ) موانع اجتماعی و فرهنگی؛ که در مورد اول به طور کلی در زمان رکود اقتصادی، نیروی کار کمتری مورد نیاز است و تعداد زیادی از افراد جویای کار، شغل نمی یابند و عده ای از افراد کار و شغل خود را از دست می دهند. اولین گروهی که کار خود را گروهی که کار خود را از دست می دهند و یا اصلاً کار به دست نمی آورند معمولا زنان هستند. تبعیض جنسی در اشتغال از عوامل بسیار موثر عدم افزایش مشارکت اقتصادی زنان است. براساس باورها و عقاید حاکم بر جامعه ما هر حیطه کاری، مناسب حضور زنان نیست و یقیناً دیدگاههای  فرهنگی و اجتماعی حاکم بر ذهن، بر خلاف آنچه در غرب رایج است. حضور زنان را در محیط های کارگری نامناسب، منع می کند و نسبت به آن نظر مخالف دارد. بنابراین مکانی را که زن در آن مشغول به فعالیت است باید از  لحاظ موافق با هنجارهای اسلامی و منطبق با شئونات زن باشد و مبنای تقوایی و فرهنگ دینی را از زن نگیرد..

 

نرخ اشتغال

ميزان اشتغال در جمعيت فعال از نظر اقتصادي براي زنان سرپرست خانوار شهري و روستايي به ترتيب 0/96 و 4/97 درصد اسـت. مقايـسه نـرخ اشتغـال به كار در ميان زنان سرپرست خانوار با كل زنان كشور (1/8 درصد شهري و7/10 درصد روستايي) نشان‌دهندة بالاتر بودن نرخ اشتغال زنان سرپرست خانوار نسبت به كل زنان است كه مي‌تواند به دليل شرايط زندگي آنان و ضرورت پاسخگويي به نيازهاي اعضاي خانوار باشد.

منبع درآمدي

در جامعه شهري 4/31 درصد و در جامعه روستايي 2/44 درصد زنان سرپرست خانوار داراي منابع درآمدي مستقل هستند و ساير زنان به طور عمده از طريق كمك ساير اعضاي خانوار يا كمك‌هاي اتفاقي، امور اقتصادي خانوار را هدايت مي‌كنند. به عبارت ديگر بيش از 60 درصد خانوارهاي داراي سرپرست زن به درآمدهاي شغلي خود يا ساير اعضاي خانوار متكي نيستند و از ساير منابع، معيشت خانوار را تأمين مي‌كنند.

نوع شغل

از لحاظ نوع اشتغال زنان سرپرست خانوار در نقاط شهري، بيشترين نسبت شاغلان در گروه شغلي و تخصصي، تكنسين‌ و دستيار (6/28 درصد) است. پس از آن، گروه شغلي مربوط به صنعت‌گران و كاركنـان مربوطـه (1/18 درصد)، سپس گروه شغلي مشاغل خدماتي و فروشندگان (7/12 درصد) و در آخر كارگران ساده (3/12 درصد) بيشترين مشاغل آنان را تشكيـل مـي‌دهنـد. 5/48 درصد زنان روستايي سرپرست خانوار جزء كاركنان ماهر گروه كشاورزي هستند و 5/18 درصد از آنان جزء گروه صنعت‌گران و كاركنان مشاغل مي‌باشند. از مجموع زنان شاغل سرپرست خانوار در نقاط شهري، به دليل  ثبات نسبي و وجود برخي مقررات حمايتي، 1/50 درصد زنان در بخش عمومي و 5/46 درصد در بخش خصوصي اشتغال دارند، در حالي كه تنها 1/16 درصد زنان روستايي سرپرست خانوار در بخش دولتي فعال هستند و 3/81 درصد آنان در بخش خصوصي و در مشاغل كشاورزي، صنايع دستي و نظاير آن فعاليت مي‌كنند.

ساعات كار و هزينه خانوار

در مورد ساعات كار هفتگي سرپرست شاغل در شغل اصلي 9/55 درصد از خانـوارهاي داراي سرپرسـت زن در نـقاط شهري و 1/63 درصد در نـقاط روستايي، كـمتر از 42 ساعت در هفته كار مي‌كنند كه در مقايـسة‌ با مردان در نـقاط شـهري (2/25 درصد) و  نقاط روستايي (33 درصد) مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌گيري كرد كه دستيابي به شغل مناسب، كمتر در اختيار زنان سرپرست خانوار است و ايشان بيشتر در مشاغل پاره‌وقت كه مشكل عدم ثبات شغلي يا كمي درآمد دارند، مشغول به كار مي‌باشند. 7/20 درصد زنان سرپرست در نقاط شهري و 3/15 درصد در نقاط روستايي، كار خود را در سن 30 سالگي يا بيشتر شروع كرده‌اند كه اغلب امكان استخدام و استفاده از مزاياي اداري را ندارند.

تئوري‌ها و مباني نظري

نظريات اسلام

در ديدگاه اسلام، زن و شوهر در همه امور خانوادگي و روابط بين خويش، از حقوق همسان و برابري برخوردارند، جز اينكه مرد در مديريت و سرپرستي خانواده و سر و سامان بخشيدن به امر همسر خويش، داراي تكليفي افزون‌تر است. مرد به سبب پرداخت مهريه، تحمل هزينه زندگي، دفاع از خانواده و مسئوليت زندگي مشترك، از حق سرپرستي بهره‌مند است. البته اين سرپرستي نشانه تقرب بيشتر مرد نزد خداوند نيست، زيرا زن و مرد از ريشه واحدي آفريده شده‌اند و هر يك مي‌توانند با تقوا و ايمان به خداوند نزديك شوند. قرآن كريم دلايل سرپرستي مردان را اين‌گونه بيان مي‌دارد:

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید