دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر انگیختگی حافظه ضمنی بر ادراک تصویر در بیماران دارای اختلالات اضطرابی و افراد عادی

دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر انگیختگی حافظه ضمنی بر ادراک تصویر در بیماران دارای اختلالات اضطرابی و افراد عادی

تعداد صفحات: 107

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 5100 تومان

تعداد نمایش: 572 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 12 مارس 2016

به روز رسانی در: 12 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5100 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر انگیختگی حافظه ضمنی بر ادراک تصویر در بیماران دارای اختلالات اضطرابی و افراد عادی

 

چكيده:

در اين تحقيق سعي كرده تا تاثیر انگیختگی حافظه ضمنی را در ادراک افراد عادی و افراد دارای اختلالات اضطرابی مورد سنجش قرار دهیم.

جامعه آماري اين تحقيق دانشجويان دانشكده روانشناسي دانشگاه محقق اردبيلي مي‌باشد. ابتدا آزمون اضطراب بِك روي آزمودنيها اجرا شد و سپس 10 نفر به عنوان گروه اضطرابي و 10 نفر به عنوان گروه غيراضطرابي انتخاب شدند.

در مرحله بعد، آزمون جملات نيمه تمام راتر روي آزمودنيها اجرا شد. براي پيدا كردن تعداد تعارض افراد شركت كننده در آزمون، در نهايت با استفاده از دستگاه تاكيستوسكوپ ، تصاوير همسو با تعارض افراد به آنها نشان داده شد.

بعداً ، هنگام تفسير آزمون مشخص كرديم كه آيا ادراك آنها همسو با تعارضشان است يا نه. روش آماري مورد استفاده در اين تحقيق روش T برای نمونه های مستقل بود. نمونه آماري هم 20 نفر بودند. نتايج به دست آمده از اين پژوهش چنين است:

1- تعداد تعارض كلي در افراد اضطرابي ، بيشتر از افراد عادي است.

2- تعداد تعارض فردي در افراد اضطرابي ، بيشتر از افراد عادي است.

3- تعداد تعارض خانوادگي در افراد عادي بيشتر از افراد اضطرابي است.

4- بين افراد اضطرابي و عادي، در ادراك همسو با تعارض و ناهمسو با تعارض،

تفاوت معني داري وجود ندارد و شايد تفاوت اين دو گروه بيشتر شامل حافظه آشكار باشد كه جاي بررسي بيشتري دارد.

واژگان كليدي:

حافظه آشكار ، حافظه ناآشكار ، ادراك ، تعارض ، اختلالات اضطرابي، دستگاه تاكيستوسكوپ

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      

فصل اول: کلیات تحقیق. 10

مقدمه: 11

بیان مساله 15

اهمیت و ضرورت تحقیق: 16

اهداف: 17

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح : 17

حافظه ضمنی. 18

ادراک.. 18

اختلال اضطرابی: 18

تعریف عملیاتی: 18

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق. 19

حافظه و نظریه های موجود درباره آن: 20

مراحل شكل گیری و بازیابی حافظه 20

طبقه بندی حافظه بر اساس مدت زمان نگه داری اطلاعات.. 20

طبقه بندی حافظه بر اساس نوع اطلاعات در حافظه بلند مدت.. 22

اختلالات اضطرابی. 30

تفاوت اضطراب با ترس، فشارروانی و تعارض… 31

ترس و اضطراب.. 31

فشار روانی، تعارض و اضطراب.. 31

علائم روانی و شناختی. 32

انواع و علل اختلالهای اضطرابی. 32

اختلال هول پانیک با و بدون باز هرا سی اگورافوبیا 33

عوامل زیستی(اختلال پاتیک با و بدون بازهراسی) 33

عوامل وراثتی. 34

معیارهای تشخیصی IVـDSM در مورد اختلال پانیک بدون بازهراسی. 35

معیارهای تشخیص IVـDSM در مورد اختلال پانیک با بازهرا سی. 35

معیارهای تشخیصیIVـDSM در مورد بازهراسی. 35

خصایص بالینی اختلال پانیک… 36

بازهراسی بدون سابقۀ اختلال پانیک… 37

معیارهای تشخیصی IVـDSM در مورد بازهراسی بدون سابقه اختلال پانیک… 37

هراس اختصاصی ( فوبی ) و هراس اجتماعی. 38

عوامل زیستی هراس اجتماعی. 38

عوامل وراثتی هراس اجتماعی. 39

عوامل زیستی جمعیت هرا سی. 40

عوامل وراثتی جمعیت هراسی. 40

معیارهای تشخیصی IVـDSM در مورد جمعیت هراسی. 40

خصایص بالینی. 42

اختلال وسواسی ـ اجباری. 42

عوامل زیستی اختلال وسواس اجباری. 43

عوامل وراثتی وسواس اجباری. 43

معیارهای تشخیصی IVـDSM در مورد وسواسی اجباری. 43

خصایص بالینی اختلال وسواس اجباری. 45

اختلال فشارروانی آسیب زاد و اختلال فشارروانی حاد 45

عوامل زیستی‌اختلال استرسی پس از سانحه 46

معیارهای تشخیصی IV ـ DSM در مورد PTSD.. 46

معیارهای تشخیصی IVـDSM در مورد اختلال فشار روانی حاد 48

خصایص بالینی اختلال فشار روانی حاد(PTSD) 50

اختلال اضطرابی فراگیر. 50

عوامل زیستی اختلال اضطرابی فراگیر. 50

عوامل وراثتی. 51

معیارهای تشخیصیIVـDSM در مورد اختلال اضطرابی فراگیر. 52

خصایص بالینی اختلال اضطراب فراگیر. 53

اختلال اضطرابی ناشی از بیماری طبی. 53

سبب شناسی. 54

معیارهای تشخیصی IVـDSM درمورد اختلال اضطرابی ناشی از بیماری طبی عمومی. 54

اختلال اضطرابی ناشی از مواد 55

سبب شناسی. 55

معیارهای تشخیصی اختلال اضطرابی ناشی از مواد 55

خصایص بالینی. 57

اختلال اضطرابی ای که جای دیگر ذکر نشده باشد (NOS) 57

اختلال مختلط اضطراب ـ افسردگی. 57

سبب شناسی اختلال مختلط اضطراب – افسردگی. 58

معیارهای پژوهشی IVـDSM درمورد اختلال مختلط اضطراب ـ افسردگی. 58

خصایص بالینی اختلال مختلط اضطراب – افسردگی. 59

پیشینه تحقیق: 59

تحقیقات خارجی: 74

تحقیقات داخلی: 75

فصل سوم روش آماری: 78

جامعه آماری: 78

نمونه آماری: 78

ابزار پژوهش.. 78

آزمون اضطراب بک: 78

آزمون جملات نیمه تمام راتر : 79

دستگاه تاکیستوسکوپ: 80

موارد کاربرد محرک نما 81

روش اجرا 81

فصل چهارم:روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات. 81

فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری. 83

خلاصه: Error! Bookmark not defined.

بحث و نتیجه گیری: 97

محدودیت ها: 94

 پیشنهادها: 95

فهرست منابع و مآخد 99

 

مقدمه:

این مساله که در طول مراحل رشد مکانیزم حافظه چگونه تحت تاثیر شرایط رشد قرار میگیرد وچه تحولاتیرا پشت سر میگذارد نکته قابل توجهی است.عملکرد متفاوت افراد در سنین مختلف همچون عملکرد مناسب بزرگسالان مسن در آزمونهای حافظه نهان[1]، پرسشهایی را در مورد دوره های رشد مربوط به حافظه نهان و آشکار[2] را برمیانگیزد.عملکرد در آزمونهای حافظه آشکار مثل یادآوری نشانه ها، یادآوری آزاد و…بعنوان عملکردی شناخته شده اند که بطور کلی از اوایل کودکی تا دوره نوجوانی قابل تغییر بوده و به تواناییهای شخص بستگی دارد ولی برای عملکرد حافظه نهان الگوی رشدی متفاوت پیشنهاد شده است بدین ترتیب که در طول دوران رشد عملکرد حافظه نهان تغییری نمیکند. البته در این زمینه نتایج همیشه تایید کننده این وضعیت نبوده،کوماتسو[3] گزارش کرده است که در طی تحقیقات روی سنین مختلف به نتایج آشفته ای رسیده است.همچنین نتیجه تحقیق روی آزمودنیهای جوان و مسن حاکی از عملکرد پایین در حافظه نهان افراد مسن است.مساله دیگر در مورد حافظه نهان سن است که مورد بررسی قرار گرفته است.کوهن واستوارت[4] (1982)هیچ تفاوت در عملکرد حافظه عملی بین بچه های سنین مختلف پیدا نکرده اند ولی برعکس در حافظه کلامی تفاوت مشاهده شده است.

در تبیین تاثیر متفاوت عوامل مختلف بردو حافظه آشکار وناآشکار به نظامهای متعدد حافظه متوسل میشوند.در این تبیین حافظه آشکار در سیستم قرار دارد و حافظه ناآشکار در یک سیستم دیگری قرار دارد.وهر کدام از آنها تاثیر متفاوتی می پذیرند و مستقل از یکدیگرند.تالوینگ، شاختر، گراف[5] طرفداران این دیدگاه هستند.(ایزنک وکین 2005)

اختلالات اضطرابی[6] نظیر دیگر بیماری های جدی به طور مشخص عملکرد روانی- اجتماعی و کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. یک چهارم جمعیت جهان از حداقل یکی از اختلالات اضطرابی رنج می برند. و شیوع[7] آن در حدود 10-8% برای اطفال و 15-9% برای بالغین می باشد. همچنین شیوع آن برای تمام زندگی حدود 25% تخمین زده شده است. این اختلالات با همدیگر[8] و سایر اختلالات روانی نیز دیده می شوند. تعداد کثیری از افراد با اختلالات اضطرابی معمولا علائم افسردگی[9] را نیز نشان می دهند که در اغلب موارد علت مراجعه بیماران به پزشک است. اغلب اختلالات اضطرابی مانند اختلال اضطراب منتشر[10] و اضطراب اجتماعی[11] معمولا مزمن هستند و در زمان کودکی یا جوانی شروع می شوند.

اختلالات اضطرابی شامل اضطراب منتشر، پانیک[12]، اضطراب اجتماعی، وسواس جبری[13] و اختلال اضطراب پس از سانحه[14] می باشند. در اغلب موارد بیماران با علائم فیزیکی مراجعه می کنند تا با علائم روانپزشکی. این اختلالات علاوه بر ایجاد علائم فیزیکی باعث افزایش شدت این علائم نیز می گردند.

از آنجا که افراد به صورت انتخابی به پردازش اطلاعات می پردازند، معمولاً این پردازش دچار سوگیری شده و به عنوان عاملی در گسترش یک ناتوانی مزمن و با شرایط تهدیدکننده سلامت مطرح می شود(ولز[15]،پینکوس[16]و مک ویلیامز[17]2003)

الگو های شناختی[18] اختلالات اضطرابی بر این ایده مبتنی هستند که عامل های شناختی مانند (( باورهای نا کارآمد)) و (( افکار غیر منطقی)) نقش مهمی در علت و تداوم اختلالات اضطرابی ایفا می کنند. در سال های اخیر تاکید زیادی روی الگو های پردازش اطلاعات گردیده است،یعنی روشی که افراد محرک های محیطی را ادراک می کنند و اعتقاد بر این است که (( سو گیری)) در پردازش اطلاعات هیجانی زیر بنای اختلالات اضطراب است و این سوگیری در همه مراحل پردازش اطلاعات یعنی در توجه، تفسیر و حافظه وجود دارد (بک، کلارک، 1997؛ بک و همکاران 1985؛ متیوس و مک لئود[19] 1994). یکی از فرضیه های اساسی رویکرد شناختی به اضطراب آن است که اضطراب به وسیله انتظار وقوع یک رویداد منفی یا زیان آور، یعنی بوسیله ادراک تهدید (بک، امری و گرینبرگ[20]، 1985) فراخوانده می شود. ادراک افراد از تهدید به وسیله قضاوت های ذهنی شان از (( احتمال)) وقوع رویداد های منفی و (( شدت)) یا (( تنفر)) از آن رویداد تبیین می شود ( کار[21]،1974). بنابر این افراد با اختلالات اضطرابی احتمال و شدت وقوع رویداد های منفی بالاتر از افراد بهنجار برآورده می کنند ( بوتلر و متیوس،1983؛ فوا، فرانکلین، پری و هربرت1996؛ لوکوک و سالکو سکیس1988؛ مک نالی و فوا[22] 1987).

در پژوهش بانوس[23]، مدینا[24]، و پاسکال[25](2001)، حافظه افراد مبتلا به اختلال افسردگی و اختلال آسیمگی[26] در شرایط مختلف رمزگردانی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش نشان داد که هر دو گروه در تکلیف یادآوری آزاد، کلمات دارای بار هیجانی منفی را بیشتر از کلمات خنثی و مثبت به یاد می آورند. پژوهش لی[27] و شافران[28](2004) نیز حاکی از آن است که تفاوت میان اختلالات هیجانی (نظیر افسردگی و اضطراب) و سوگیری های پردازش اطلاعات در حوزه توجه و حافظه معنادار است.

مطالعه ریدی[29] (2004) و واتکینز[30]، ویلیامسون[31]، متیوز[32]، فولر[33](1993) هم نشان داد که در مکانیزم های بازیابی مرتبط با اختلالات افسردگی سوگیری وجود دارد.

یکی از جنبه های مهم پردازش هیجانی اطلاعات،پردازش داده ها در حافظه می باشد که بر اساس پژوهش های تجربی و دید گاه های نظری ( به طور مثال: باور؛1987؛ ویلیامز[34]، وات، مک لود و متیوز،1997) تفاوت هایی در اختلالات مختلف هیجانی مثل اضطراب و افسردگی و گروه بهنجار وجود دارد. تقسیم بندی های متفاوتی از حافظه صورت گرفته است. یکی از تقسیم بندی های اخیر که محور پژوهش های زیادی بوده است تقسیم بندی حافظه به دو نوع صریح و ضمنی میباشد. حافظه برای وقایع روزمره و اطلاعات حافظه بیانی(اخباری) نامیده می شود. چیزی که ما معمولا تحت عنوان حافظه می‌نامیم همین حافظه بیانی است. به یاد آورن چیز های غیر از وقایع روزمره اشاره به حافظه غیر بیانی دارد. به طور مثال نواختن پیانو، عموما خاطرات حافظه بیانی از طریق یادآوری هشیارانه قابل دسترسی اند، با این وجود خاطرات غیربیانی چنین نیستند. حافظه غیر بیانی حافظه ضمنی نیز نامیده میشود(سادوک[35]2000).

در پژوهش استوربک[36]،و کلارک[37] (2005) به مطالعه تأثیر خلق بر حافظه آزمودنی ها پرداختند. در مطالعه آنها دیده شد گروهی که تحت تأثیر موسیقی، خلق مثبت کسب کرده بودند در مقایسه با گروه شاهد، قادر به یاآوری بیشتر کلمات دارای بار عاطفی مثبت بودند.

(گیلبوا شکمتان[38]، ویز[39] و جستمایند [40]،(2002)). بسیاری از مطالعات نیز نشان داده اند که افراد افسرده موضوعات دارای بار هیجانی را با سوگیری یادآوری می کنند

افراد افسرده به این دلیل در آزمون حافظه(یادآوری یا بازشناسی)کلمات هماهنگ با خلق را بهتر بازیابی می کنند که خویش طرح واره [41] فعالی دارند. همه افراد از خود یک خویش طرح واره دارند که هنگام مواجهه با یک واژه هماهنگ با خلق، در واقع آن خویش طرح واره فعال می شود و نه آن واژه و در نتیجه فرد با سرنخ های موقعیتی زیادی روبرو می شود.در حالی که اگر آن واژه با خلق وئ هماهنگ نباشد، فقط یک سرنخ بیرونی وجود دارد که همان واژه است.

هیپوکامپ و آمیگدال دو جز متفاوت حافظه هیجانی اند که آمیگدال در حافظه ضمنی (ناآشکار) و هیپوکامپ در عملکرد حافظه آشکار نقش دارد. لنا به نظر شوارتز[42](2000) در مدار عصبی پاپز ارتباطات آمیگدال و هیپوکامپ با مناطق حرکتی گفتار بیانگر تاثیر حافظه هیجانی بر روی برنامه ریزی حرکتی گفتار است. پردازش موازی حافظه ضمنی در آمیگدال و حافظه آشکار در هیپوکامپ اعمال حرکتی خاصی را با رنگ هیجانی همراه می کند

اصطلاح حافظه ضمنی برای اولین بار توسط شاختر و گراف[43] در سال 1985 به کار برده شد. این نوع از حافظه به وسیله آزمون هایی مورد سنجش قرار می گیرد که در جریان پاسخ به آنها آزمودنی غالبا از یادآوری هشیارانه اطلاعات یا رویدادهایی که قبلا به انها ارائه شده است ناتوان است. در حافظه ضمنی فرایند مهمی به نام فرایند تسهیل سازی عملکرد شخص بر روی تکالیفی که قبلا با انها روبرو شده است را بهتر از مواردی که شخص با آنها روبرو نگردیده است , می نماید…

.

.

معیارهای تشخیصی IVـDSM در مورد اختلال پانیک بدون بازهراسی

الف ) هر دو مورد زیر وجود داشته باشد:

1) حملات غیر منتظره و عود کننده پانیک

2) در پی لااقل یکی از این حملات لااقل یکی از موارد زیر به مدت لااقل یک ماه وجود داشته باشد:

الف) نگرانی دائم از وقوع حملۀ دیگر،ب)نگرانی از نتایج ضمنی حمله یا عواقب آن (مثل از دست دادن تسلط برخود، ابتلا به حمله قلبی،« دیوانه شدن») پ)پیدایش تغییری چشمگیر در رفتار به دلیل حملات مزبور.

ب) فقدان بازهراسی

پ) حملات پانیک، ناشی از اثرات جسمی مستقیم یک ماده (مثلاً از مواد مورد سوء مصرف یا از داروها یا یک بیماری طبی عمومی مثل پرکاری تیروئید) نباشد.

ت) اختلال روانی دیگری نتواند حملات پانیک را بهتر توجیه کند، مثل جمعیت هراسی (که در صورت مواجهه با جمع که عامل ترس است، پیدا میشود.). ( انجمن روانپزشکی آمریکا، نائینیان و همکاران 1374)

معیارهای تشخیص IVـDSM در مورد اختلال پانیک با بازهرا سی

دقیقاً همان معیارهای تشخیصی در مورد اختلال پانیک بدون بازهراسی میباشد.تنها فرق آن در وجود بازهراسی است به این منظور که اگر بازهراسی وجود داشته باشد، اختلال پانیک با بازهراسی میباشد.(نائینیان و همکاران 1374 )

معیارهای تشخیصیIVـDSM در مورد بازهراسی

نکته: بازهراسی اختلالی نیست که قابل رمزبندی باشد، باید آن اختلال خاصی را رمز گذاری کرد که در آن بازهراسی رخ میدهد، (مثلاً اختلال پانیک با بازهراسی یا بازهراسی بدون سابقۀ اختلال پانیک. )

الف) اضطراب به خاطر بودن در مکانها یا موقعیتهایی که فرار از آنها ممکن است دشوار یا خجالت آورباشد، یا در صورت بروز حملۀ پانیکی غیر منتظره یا موقعیتی یا علائمی شبیه پانیک دسترسی به کمک امکان پذیر نباشد. ترسهای بازهراسانه نوعاً در موقعیتهای مشخصی روی میدهد که عبارت است از: بیرون بودن از منزل به تنهایی، قرار گرفتن در جای شلوغ یا ایستادن در صف، قرار داشتن روی پل و سفر با اتوبوس، قطار یا ماشین.

نکته: اگر بیمار صرفاً از یک یا چند موقعیت خاص اجتناب میکند،باید به فکر تشخیص فوبی اختصاصی افتاد و اگر صرفاً از موقعیتهای تجمعی اجتناب میکند باید به فکر تشخیص جمعیت هراسی بود.

ب) فرد از موقیتهای مذکور اجتناب کند، (مثلاً کمتر به مسافرت برود) یا اگر مجبور به تحمل آنها شود، با رنج و عذابی واضح یا با اضطراب از بابت وقوع حمله پانیک یا علائمی شبیه پانیک همراه است یا برای این کار لازم باشد، کسی او را همراهی کند.

پ) این اضطراب یا اجتناب هراس آمیز را اختلال روانی دیگری بهتر توجیه نکند، اختلالی نظیر جمعیت هراسی (مثلاً اجتناب فقط از موقعیتهای تجمعی و به دلیل ترس از خجالت کشیدن صورت بگیرد)، فوبی اختصاصی (مثلاً اجتناب فقط از موقعیت واحدی نظیر بالابر [آسانسور] صورت بگیرد.). (نائینیان و همکاران 1374 )

خصایص بالینی اختلال پانیک[1]

نخستین حملۀ پانیک اغلب کاملاً خود به خود است، اما گاهی نیز حملۀ پانیک در پی برآشفتگی فعالیت بدنی، فعالیت جنسی یا آسیب هیجانی متوسطی ممکن است روی دهد. درIVـDSM تاکید شده است که لااقل حمله های نخست فرد باید غیر منتظره باشد، تا او را بتوان واجد معیارهای تشخیصی اختلال پانیک دانست. بالینگر باید سعی کند هر گونه عادت یا مواد دیگر تغییر الگوهای خواب یا تغذیه و برخی وضعیتهای خاص محیطی نظیر استفاده از نورتند در حین کار.

حمله پانیک اغلب وقتی که شروع شد، علائمش در عرض ده دقیقه به سرعت تشدید میشود. علائم روانی عمده اش عبارت است از: ترس مفرط و احساس قریب الوقوع بودن مرگ و نابودی. بیمار اغلب نمیتواند علت ترس خود را بیان کند. ممکن است دچار اغتشاش شعور شود و در تمرکز اشکال پیدا کند.. ( دادستان 1382 )

نشانه های جسمی حملۀ پانیک اغلب عبارت است از: افزایش ضربان قلب، احساس تپش قلب، تنگی تنفس و تعریق. بیمار اغلب میکوشد در هر جایی که هست، آنجا را ترک کند تا از کسی کمک بگیرد. حمله عموماً بیست تا سی دقیقه و ندرتاً بیش از یک ساعت طول میکشد. اگر در حین حمله پانیک وضعیت روانی بیمار به طور معمول معاینه شود، نشخوار ذهنی، اشکال در صحبت کردن و مختل شدن حافظه دیده میشود. بیمار ممکن است در حین حمله دچار افسردگی یا شخصیت باختگی شود. علائم حمله پانیک ممکن است به تدریج یا به سرعت برطرف شود. بیمار در فاصله حملات ممکن است از اینکه مبادا حمله ای دیگر به سراغش بیاید، دچار اضطراب انتظار میگردد. افتراق نهادن میان اضطراب و اختلال اضطرابی فراگیر ممکن است دشوار باشد، ولی بیماران دچار اختلال پانیک که اضطراب انتظار پیدا میکنند، میتوانند علت اضطراب خود را بیان کنند. ( کاپلان و سادوک 1382 )

نگرانی جسمی از مرگ به دلیل مشکل قلبی یا تنفسی ممکن است کانون اصلی توجه بیمار در حین حمله پانیک باشد. بیمار ممکن است معتقد باشد، تپش قلب و درد قفسۀ سینه اش نشان دهندۀ آن است که دارد میمیرد. بسیاری از این بیماران ـ یعنی حدود بیست درصد از آنهاـ واقعا در حین حمله پاینک دچار حمله های افتش (سنکوپ) میشوند. اینها افراد جوان بیست تا سی ساله ای هستند که به بخش فوریتها مراجعه میکنند و با اینکه از نظر جسمی سالم اند اصرار میکنند که دچار حملۀ قلبی شده اند و دارند میمیرند. پزشک بهتر است به جای آنکه فوراً تشخیص خود بیمارانگاری را مطرح کند، به تشخیص اختلال پانیک فکر کند.

نفس نفس زنی میتواند آلکالوز تنفسی و سایر علائم را ایجاد کند. درمان قدیمی نفس کشیدن در داخل کیسه کاغذی گاه مفید است. علائم افسردگی اغلب در اختلال پا نیک و باز هراسی وجود دارد و برخی از بیماران دچار اختلال پانیک همزمان به یکی از اختلالات افسردگی هم مبتلایند. مطالعات نشان داده است که خطر مادام العمر خودکشی در بیماران اختلال پانیک بیشتراز کسانی است که هیچ گونه اختلال روانی ندارند. بالینگر باید مراقب خطر خودکشی در این گونه بیماران باشد. (کاپلان، حسن رفیعی 1383)

بازهراسی بدون سابقۀ اختلال پانیک

بازهراسی بدون سابقه اختلال پانیک اغلب مزمن و ناتوان کننده است، اختلالات افسردگی و وابستگی به الکل اغلب سیر آن را پیچده می کند. ( کاپلان و سادوک 1382 )

 

معیارهای تشخیصی IVـDSM در مورد بازهراسی بدون سابقه اختلال پانیک

الف)وجود باز هراسی به دلیل ترس از پیدایش علائم شبیه پانیک (مثل سر گیجه یا اسهال)

ب)در گذشته هیچ وقت معیارهای اختلال پانیک وجود نداشته باشد.

پ)علائم مزبور ناشی از اثرات جسمی مستقیم یک ماده (مثلاً از مواد مورد سوء مصرف یا از داروها) یا یک بیماری طبی عمومی نباشد.

ت)اگر ترس ذکر شده در معیار الف به یک بیماری طبی عمومی ارتباط دارد، به وضوح از آنچه معمولاً با آن بیماری همراه است بسیار بیشتر باشد.. (نائینیان و همکاران 1374 )
فوبی اختصاصی به تعریف IVـDSMعبارت است از ترسی شدید و مداوم از شی یا موقعیتی معین. جمعیت هراسی نیز ترسی شدید و مداوم است از موقعیتهایی که احتمال خجالت زدگی در آنها مطرح است. افراد مبتلا به فوبی اختصاصی فکر میکنند، صدمه ای به آنها وارد خواهد شد، مثلا سگی آنها را گاز خواهد گرفت، یا اگر به از دست دادن نظارت برخود فکر کنند، دچار پانیک میشوند. افراد مبتلا به جمعیت هراسی که آن را اختلال اضطراب جمع نیز می گویند، ترسی مفرط از تحقیر شدن یا خجالت کشیدن در موقعیتهای مختلف اجتماعی نظیر صحبت کردن در جمع وصحبت کردن با دوستی از جنس مخالف دارند. نوع فراگیری از جمعیت هراسی نیز وجود دارد که اغلب مزمن و ناتوان کننده است و مشخصه اش اجتناب هراس آمیز از اکثر جمعهاست. این نوع جمعیت هراسی را شاید به سختی بتوان از اختلال شخصیت مردم گریزی تفکیک نمود. فوبی بنا به تعریف عبارت است از ترسی غیر منطقی که موجب اجتناب آگاهانه از موضوع فعالیت یا موقعیت هراس آور شود. وجود عامل هراس آور یا انتظار آن میتواند رنج و عذابی شدید در فرد مبتلا ایجاد کند، در حالیکه خود او نیز به افراطی بودن این واکنش واقف است. واکنشهای هراس گونه معمولا توانایی فرد را برای انجام کارکردهای معمول زندگی به هم میزند.فوبی اختصاصی شایعتر از جمعیت هراسی است. . ( دادستان 1382 )هراس اختصاصی ( فوبی ) و هراس اجتماعی

عوامل زیستی هراس اجتماعی

بیماران مبتلا به فوبی عملکردی ممکن است، از افراد غیر مبتلا به فوبی، نوراپی نفرین یا اپی نفرین بیشتری چه در دستگاه عصبی ـ مرکزی و چه در دستگاه عصبی محیطی خود ترشح کنند یا به سطح طبیعی تحریک آدرنرژیک حساس باشند.

این مشاهده که مهار کننده ـ های منوآمین اکسید از ممکن است در درمان جمعیت هراسی فراگیر موثرتر از داروهای سه حلقه ای باشند، در کنار برخی داده های پیش بالینی دیگر برخی از محققان را به طرح این فرضیه واداشته است که ممکن است، فعالیت دوپامینرژیک هم در ایجاد این اختلال دخیل باشد. ( کاپلان و سادوک 1382 )

عوامل وراثتی هراس اجتماعی

فوبی اختصاصی در برخی خانواده ها بیشتر دیده میشود، به خصوص نوع خون، آمپول، جراحت، زمینه خانوادگی زیادی دارد. گزارشهای مطالعات حاکی ازآن است که دو سوم تا سه چهارم از پژوهیدینهای مبتلا حداقل یک منسوب درجه اول مبتلا به فوبی اختصاصی از همان نوع دارند. با این حال لازم است مطالعه ای بر روی دو قلوها و فرزند خوانده ها صورت بگیرد تا بتوان سهم چشمگیر انتقال غیر وراثتی فوبی اختصاصی را کنار گذاشت. ( کاپلان و سادوک 1382 )

معیارهای تشخیصی IVـDSM در مورد هراس اختصاصی

الف) ترسی شدید و دائمی که افراطی یا نامعقول باشد و در صورت وجود شی یا موقعیتی معین ( مثل بلندی، حیوانات و…) یا انتظارآن برانگیخته شود.

ب) به محض مواجهه با محرک هراس آور مذکور تقریباً همیشه پاسخی اضطرابی برانگیخته شود که بتواند به شکل حمله پانیکی درآید که وابسته به موقعیت مذکور است یا موقعیت مذکورآن را برمی ـ انگیزد.

نکته:در کودکان، اضطراب ممکن است خود را به صورت گریه و فغان، تندخویی، میخکوب شدن یا چسبیدن به والدین نشان دهد.

پ) خود فرد بداند که ترسش افراطی یا نامعقول است. نکته:این خصیصه در کودکان میتواند وجود نداشته باشد.

ت) فرد ازموقعیتهای هراس آورمذکور اجتناب کند و درغیراین صورت با اضطراب یا رنج و عذاب شدید، آن ( ها ) را تحمل کند.

ث) اجتناب[2]، انتظار اضطراب آلود یا رنج و عذابی که در موقعیتهای هراس آورمذکور رخ میدهد، به نحو چشمگیری مخل روال عادی زندگی فرد، کارکردهای شغلی یا تحصیلی، یا فعالیتها و روابط اجتماعیش شده باشد، یا ابتلا به فوبی فرد را در رنج و عذاب فراوان انداخته باشد.

ج) درافراد زیرهجده سال حداقل شش ماه طول کشیده باشد.

چ) این اضطراب حملات پانیکی یا اجتتاب هراس آلودی که به شی یا موقعیت معین مذکور مربوط است با اختلال روانی دیگری بهتر توجیه نشود، مثل اختلال وسواسی ـ اجباری (که ترس از کثیفی است در کسی که وسواس آلودگی دارد).

باید معین شود از چه نوع است: نوع هراس از حیوانات، نوع هراس از محیط طبیعی، نوع هراس ازخون، آمپول، جراحت، نوع هراس از چیزهای دیگر مثل اجتناب از موقعیتهایی که ممکن است موجب خفگی، تهوع یا سرایت یک بیماری شود؛ اجتناب از صداهای بلند یا از اشخاصی که لباسهای مخصوصی پوشیده‌اند.. (نائینیان و همکاران 1374 )

عوامل زیستی جمعیت هرا سی

موفقیت درمانهای دارویی در رفع جمعیت هراسی به دو فرضیه عصب ـ شیمیایی مشخص در مورد دو نوع جمعیت هراسی انجامیده است. مصرف زیاد آنتاگونیستهای bـ آدرنرژیک مثل پروپرانولول درهراس عملکردی مثل صحبت کردن در جمع به پیدایش نظریه ای آدرنرزژیک در مورد این نوع فوبی منجر شده است.. ( دادستان 1382 )

عوامل وراثتی جمعیت هراسی

احتمال ابتلا به این اختلال در بستگان درجه اول افراد مبتلا به جمعیت هراسی حدوداً سه برابر منسوبان درجه اول افرادی است که هیچ اختلال روانی ای ندارند. برخی داده های ابتدایی حاکی از آن است که احتمال همگامی دو قلوهای تک تخمکی بیشتر از دو تخمکی است. البته در جمعیت هراسی بسیار مهم است که دو قلوهای جدا پرورد نیز مطالعه شوند تا اثر عوامل محیطی معلوم گردد.. ( دادستان 1382 )

معیارهای تشخیصی IVـDSM در مورد جمعیت هراسی

الف) ترس شدید و دائم از حداقل یک موقعیت جمعی یا عملکردی که در آن فرد در برابر چشمان افرادی ناآشنا واقع شود یا احتمال آن باشد که دیگران او را موشکافی کنند و در چنین موقعیتی فرد بترسد، به گونه ای رفتار کند ( یا علائم اضطرابی از خود نشان دهد ) که تحقیر یا شرمنده گردد.

نکته: در کودکان، باید ثابت شده باشد که طفل به قابلیت داشتن روابط اجتماعی متناسب با سنش با افرد آشنا دست یافته و اضطراب مذکور باید در جمع همسالانش روی دهد نه آنکه فقط در تعامل با بزرگسالان عارض شود.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید