دانلود پایان نامه : بررسي انواع و روش طراحي کمک فنرها

دانلود پایان نامه : بررسي انواع و روش طراحي کمک فنرها

تعداد صفحات: 180

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 6700 تومان

تعداد نمایش: 375 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 آوریل 2016

به روز رسانی در: 24 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6700 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : بررسي انواع و روش طراحي کمک فنرها

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

فصل 1 : كمك فنر و خودرو

1-1-كاربرد و شيوه نصب                           3

1-2-آزمايش كمك فنر                              8

1-2-1-آزمايش بر روي خودرو                    8

فصل 2 : انواع كمك فنر

2-1-كمك فنر دوجداره بي فشار                         13

2-1-1-ساختار و شيوه كاركرد                      13

2-1-2-هواگيري و موازنه حجم                      18

2-1-3-رينگ آب بند ، ميله پيستون با پيستون ، راهنما            20

2-1-4-محفظه سيلندر ، مخزن روغن و لوله محافظ         24

2-1-5-كمك فنر براي موقعيت كاري دشوار ، خودروي سواري        25

2-1-6-روشهاي توليد                           26

2-2-كمك فنر دوجداره با فشار                         27

2-2-1-كمك فنر دوجداره مجهز به بالشتك گاز            27

2-2-2-كمك فنر دوجداره با فشار                       29

2-3-كمك فنر يك جداره با فشار                        31

عنوان                                      صفحه

2-3-1-ساختار و شيوه كاركرد                      31

2-3-2-رينگ آب بند ، ميله پيستون ، راهنما            35

2-3-2-محاسن و معايب                          37

فصل 3 : بررسي نيروي ميرايي

3-1-نيروي هيدروليكي ميرا كننده                          40

3-1-1-منحني مشخصه كمك فنر                    40

3-1-2-ميرايي كاهنده ، افزاينده و خطي                44

3-1-3-نسبت كشش به فشار                       47

3-1-4-شيوه انتخاب و نوع فنربندي                 50

3-1-5-محاسبه نسبت ميرايي كل خودرو و محور چرخها        52

3-1-6-ميرايي موثر در نقطه تماس چرخ                  54

3-1-7-مثال عددي                              61

3-2-ميرايي اصطكاك                            63

3-3-عوامل موثر بر ميرايي                            68

3-3-1-دما                                68

3-3-2-كف آلود شدن روغن                       68

3-3-3-ميرايي تئوري و حقيقي                      70

عنوان                                     صفحه

3-3-4-تلرانس ميرايي                          71

3-3-5-كاهش اثر ميرايي                        73

3-4-روغن كمك فنر                             74

فصل 4 : نكات طراحي

4-1-ابعاد و طول كمك فنر                             80

4-1-1-طول كمك فنر دوجداره                    80

4-1-2-طول كمك فنر يك جداره                      83

4-1-3-كمك فنر مجهز به ضربه گير كشش و فشار           85

4-1-4-فضاي لازم                           89

4-2-اتصالات كمك فنر                              91

4-2-1-خواسته هاي طراحي                       91

4-2-2-اتصالات چشمي                        92

4-2-3-اتصالات پيني                        97

4-2-4-نمونه هاي ويژه                         103

4-3-ضربه گير و ايستان لاستيكي                        107

4-3-1-ضربه گير كشش كمك فنر                      107

4-3-2-ضربه گير فشار كمك فنر و ايستان                113

عنوان                                      صفحه

فصل 5 : كمك فنر تنظيم پذير

5-1-كمك فنر تنظيم پذير الكتريكي                         121

5-1-1-خواسته هاي طراحي                       121

5-1-2-سيستم شركت بيلشتاين                    122

5-1-3-سيستم شركت بوگه                        127

5-1-4-سيستم شركت دلكو                        132

5-1-5-سيستم شركت فيشتل و ساكس                   137

5-1-6-سيستم شركت كني                         139

5-2-كمك فنر تنظيم پذير الكترونيوماتيكي                      146

5-3-كمك فنر تنظيم پذير هيدروليكي                    150

ضميمه

لرزش گير فرمان                                  156

نشان هاي به كار رفته در روابط و واحدها                     170

منابع و مآخذ                                    177

 

 كمك‌فنر به همان اندازه كه ايمني حركت را تضمين مي كند، وظيفة خوش سواري را نيز بر عهده دارد. كمك فنر بايد از پريدن( جهيدن) چرخها جلوگيري كند، يعني تماس بين چرخ و جاده را هميشه برقرار سازد همچنين كله زدن خودرو را ميرا كند.

با طراحي و ساخت سيستمهاي تعليق جديد با قطعات نگهدارنده و راهنماي كم اصطكاك، و افزايش سرعت و توان خودرو، امروزه انتظارات از اين قطعه نسبت به سالهاي گذشته به مراتب بيشتر است.

از اين رو هر خودرو، كمك فنر خاص خود را دارد. كمك فنر نيز مانند لاستيك و لنت ترمز، تنش و شرايط كاري دشوار را تحمل مي كند و از اين رو نياز به بازديد منظم دارد. تعويض به هنگام كمك فنر مي تواند بر ايمني راننده و سرنشينان اثر مهمي بگذارد. البته در اين باره مشكلاتي وجود دارد.

فرسودگي و كاركرد لاستيك را مي توان به خوبي از سايش عاج لاستيك دريافت. اما از آنجا كه كمك فنر در داخل شاسي قراردارد، بازرسي آن ساده نيست. مشكل ديگر اين است كه آزمايش كاركرد كمك فنر نصب شده دشوار است.

خرابي و نارسايي كمك فنر، به ندرت ناگهاني و بدون نشانة قبلي بروز مي كند. اما، كاهش توان ميرايي معمولاً به گونه اي است كه راننده كاهش تدريجي آن را حس نمي كند و به مرور زمان، شيوة رانندگي خود را با آن وفق مي دهد.

پس فقط كنترل منظم، به شيوه اي كه انجمن كنترل خودرو توف با دستگاه آزمايش ارتعاش انجام مي دهد،( بخش 1-2 را ببينيد)، نارسايي كمك فنر را آشكار مي‌كند. انجمن توف راينلند تا به حال بيش از 25 مركز آزمايش كمك فنر برپا كرده است. آزمايشهايي كه شركت بوگه و فيشتل و ساكس از سال 1972 ميلادي تاكنون انجام داده اند، نشان مي دهد كه سي درصد از خودروهاي آزمايش شده. يك كمك فنر خوب داشته اند. در حدود سه درصد از خودروهاي آزمايش شده سه يا چهار كمك فنر غير قابل استفاده داشته اند. سازمان خودروسازي مركز فني آليانس واقع در محل ايسمانينگ شهر مونيخ با استفاده از همين روش آزمايش به نتايجي مشابه دست يافته است.

 

1-1-كاربرد و شيوه نصب

كمك فنر را كه جزء ميرا كننده خودرو است، بين جرم فرم بندي نشده( تعليق) و جرم فنر بندي شده( بدنه) نصب مي كنند. اتصال بالايي كمك فنر را به بدنة خودرو و اتصال پايين آن را به بند واسطه و يا مستقيماً به محور خودرو وصل مي كنند. براي دستيابي به بهترين بازده ممكن، محل قرارگيري كمك فنر بر روي شاسي را به گونه‌اي طراحي مي كنند كه اتصال پايين كاملاً بيرون و در نزديكي چرخ باشد و كمك فنر عمودي قرار گيرد، ( شكل 1-1). البته دستيابي به اين طرح هميشه امكان پذير نيست.

شيوه و نحوة قرارگيري و نصب كمك فنر در خودرو به پارامترهاي زير بستگي دارد:

 • q از آنجا كه در خودروي سواري خانوادگي و باري پايين بودن و افزايش

شكل 1-1: در شكل محور عقب خودروي رنو مدل 9 و 11 را مي بينيد. كمك فنرها تقريباً عمودي و نزديكي چرخ قرار گرفته اند. البته براي سهولت نصب و استفادة بهتر از فضا كمي به سمت جلو تمايل دارند. در اين خودرو بزرگنمايي ID برابر 24/1 است، يعني نيروي ميرايي وارد بر چرخ 24/1 برابر كمتر از نيروي ميرايي كمك فنر است.

 

شكل 1-2: محور عقب امگا كاروان: در شكل شيوة قرار گيري و نصب كمك فنرها بر سگدست را مي بينيد كه به سمت داخل تمايل دارند. به دليلي شيب دار بودن كمك فنرها نسبت به خط قائم. سطح بارگيري افزايش مي يابد. قائم قرار دادن كمك فنرها، سطح بارگيري و فضاي داخل خودرو را كاهش مي دهد.

سطح بارگيري يك نياز مهم در طراحي به شمار مي آيد، اغلب كمك فنرها را شيب دار و با زاوية معيني نسبت به خط قائم نصب مي كنند،( شكل 1-2).

 • q اندازه و ابعاد لاستيك، به دليل امكان نصب لاستيك پهن و زنجير چرخ، كمك فنر را از چرخ دور مي كنند. البته مقدار زاويه‌دار كردن كمك فنر در خودرو محدود است. براي جلوگيري از پايين آمدن بيش از حد سطح روغن در محفظة تعادل فشار و مكيده شدن هوا به داخل محفظة كار در كمك فنر دو جداره، زاوية تمايل كمك فنر نسبت به خط قائم، يعني زاويةدر حالت پربار، نبايد حتي المقدور از 45 درجه تجاوز كند، اگر مجبور به نصب كمك فنر با زاوية بزرگتري باشيم، حتماً بايد از كمك فنري كه مستقل از راستاي نصب( موقعيت پيستون)عمل مي كند، استفاده كرد.

براي راحتي، سعي بر آن است كه در خودروهاي سواري جا به جايي فنر( جمع و باز شدن محور) را بيافزايند. به اين ترتيب مي توان بدون آسيب ديدن لاستيك هاي ايستان، حتي در شرايط بحراني و زير بار از جا به جايي كافي هنگام جمع شدن كمك فنر بهره برد.

.

.

-كاربرد

لرزش گير فرمان از انتقال ضربه و ناپايداري فرمان جلوگيري مي كند و در نتيجه خوش سواري و ايمني رانندگي را در خودرو افزايش مي دهد.گشتاوردهاي فرمان كه به صورت ضربه اي به سيستم وارد مي آيند،ميرا مي شوند و نوسان چرخشي در غريبلك فرمان كاهش مي يابد.در خودروي ديفرانسيل جلو وظيفة ديگري نيز به وظايف لرزش گير فرمان اضافه مي شود،كه عبارتست از جلوگيري از انتقال ارتعاش محرك به فرمان.

هنگام تغيير نيروي محرك و حركت در پيچ،اگر غريبلك فرمان آزاد باشد،بيش از حد نوسان مي كند و سبب افزايش ارتعاش خودرو حول محور عمودي مي شود.اگر نتوان با طراحي مناسب شاسي از بروز اين رفتار نامطلوب جلوگيري كرد و هم زمان گشتاور لازم براي چرخاندن غريبلك را كاهش داد،بايد به ناچار از لرزش گير فرمان استفاده كرد.نيروي ميرايي در لرزش گير فرمان معمولاً در كل محدودةكورس آن،به گونه اي يكنواخت توزيع و تنظيم شده است،كه در نتيجه،در اغلب خودروها فرمان پذيري به راحتي و بدون مشكل خاصي انجام مي شود.با به كارگيري لرزش گير فرمان با ميرايي وابسته به راستاي نصب و وابسته به زاوية فرمان،مي توان از اثرات نامطلوب برگشت فرمان،هنگام كاهش ضريب اصطكاك جاده جلوگيري كرد . لرزش گير فرمان به صورت افقي در خودرو نصب مي شود .

در سيستم فرمان شانه اي چنين متداول است كه يك طرف لرزش گير را با اتصال چشمي با پيني به دنده شانه اي و طرف ديگر آن را به پوستة جعبة فرمان متصل كنند.

در سيستم فرماني كه حركت با مكانيزم منتقل مي شود،يك سر لرزش گير را به بازوي فرمان يا بند فرمان متصل مي كنند.در محور صلب،اين نقطة اتصال،بند روابط است.

از آنجا كه در لرزش گير يك جدار،از لولة سيلندر(كه پيستون در آن حركت مي‌كند)محافظت نمي شود،درصورت آسيب رسيدن به لولة سيلندر لرزش گير در محدودة كورس پيستون،فرمان قفل مي شود.بنابراين براي حفاظت از لرزش گير در برابر پرتاب سنگ و جلوگيري از نفوذ آب،آن را داخل يك محفظة محافظ قرار مي دهند و براي محافظت ازميلة پيستون يك كلاهك گردگير نيز در نظر مي گيرند،كه بسيار مهم است.

در خودروي سواري،هنگامي از لرزش گير فرمان استفاده مي كنند كه جعبه فرمان كاملاً مكانيكي باشد.در فرمان با سيستم هيدورليكي،ميرايي دروني سيستم شيرهاي روغن و لوله هاي ارتباطي اغلب براي جلوگيري از بروز پديده هاي ياد شده كافي است.

 

2- لرزش گير فرمان براي خودروي سواري و باري سبك

لرزش گير فرمان،كمك فنر يك جداره اي است كه طبق اصول كاركرد كمك

فنر،دوجدارة بي فشار كار مي كند.ساختار دروني آن مانند لرزش گير موتوري است ،با اين تفاوت كه به دليل نصب افقي لرزش گير،در محفظة تعادل فشار،بايد روغن از هوا كاملاً مجزا شود.شكل  1 لرزش گير فرماني را كه ساخت شركت استابيلوس است و در خودروي سواري از آن بسيار استفاده مي شود،نشان مي‌دهد.اين نمونه از شلنگ 1 تشكيل شده است كه با رزوه و فشار لولة بيروني 3 ثابت مي‌شود.لولة بيروني 3 كه در دو طرف پخ دار طراخي شده است،براي ايجاد آب بندي مطلوب،شلنگ 1 رابه درون شيارهاي تيز لولة سيلندر مي فشرد.اين كار از جابه جايي و بيرون پريدن آن درهنگام كاركرد نيز جلوگيري مي كند.هنگام پايين رفتن ميلة پيستن 17،روغن از سوراخهاي 4 جريان مي يابد و صفحة 6 را كه زير پيش تنيدگي فنر 7 قراردارد،صفحة 6 قسمتي از شير مرحلة فشار است.محدودة بين لولة حفاظ 3 و شلنگ 1،محفظة تعادل فشار را تشكيل مي دهد.شلنگ 1 زماني كه روغن به داخل منطقه 9 جريان مي يابد،باز مي شود.در اينجا نيز مانندكمك فنر يك جداره،مجموعة ميراكنندة شير (كه از شيرهيا مرحلة كشش و مرحلة فشار تشكيل شده است)بر روي پيستون 10 قرار مي گيرد.رينگ پيستون 11،پيستون را با لولة سيلندر، آب بندي مي كند.راهنماي ميلة پيستون 12،آب بند 13 و صفحة اتكاء 14 بين دو شيار قرار مي گيرند.سوراخ طولي در درون راهنما،فشار را متعادل مي كند.براي اتصال مجموعه از مفصل هاي چشمي 15 و 16 استفاده شود.

.

.

-1-كمك فنر تنظيم پذير الكتريكي

5-1-1- خواسته هاي طراحي

نيروي ميراكننده، تعيين كننده رفتار خودرو يعني ايمني حركت و خوش سواري است. در سيستم هاي ميرا كنندة متداول . طراح راه حلي سازشكارانه و ميانه بين ايمني حركت و خوش سواري خودرو را بر مي گزيند. البته تضاد بين دو عامل ياد شده و اثر آنها بر يكديگر انكار ناپذير است.

اگرچه در ميرايي وابسته به راستاي نصب و وابسته به بار ، مقدار ميرايي را با وزن خودرو سازش مي دهند، اين كار بر رفتار خودروي بي بار اثر چنداني ندارد. با تنظيم ميرايي در كاركرد خودرو مي توان بسته به شرايط نمودارهاي مختلف ميرايي را به كار گرفت و بر رفتار ديناميكي خودرو اثر گذاشت. خواسته هاي زير را مي توان برآورده كرد:

 • q سازش رفتار ديناميكي و خوش سواري به شرايط جاده. وضعيت بارگذاري و يا انتظارات و سفارشهاي ويژه، مانند راحتي بيشتر و يا فنربندي خودروي مسابقه.
 • q بهبود خوش سواري در دماي پايين و ايمني حركت خودرو در شرايط دشوار و تغيير بيش از حد دماي كاركرد.
 • q پايداري هنگام پيچيدن خودرو.
 • q جلوگيري از كله زني و ته زني خودرو هنگام ترمزگيري و شروع حركت.

اين كه سيستم شيرهاي روغن اين خواسته ها را تا چه اندازه برآورده مي كنند، به عوامل زير بستگي دارد:

 • q تنظيم مرحله كشش و فشار
 • q تعداد منحني و نمودار ميرايي
 • q اندازه و پراكندگي نيروي ميرايي
 • q تلرانس
 • q سرعت تغيير مراحل( از كشش به فشار و برعكس)

شيوه و دقت تنظيم ميرايي به چگونگي حساسه هاي سرعت و شتاب و نيرو و زاوية فرمان، و نيز نحوه پردازش الكترونيكي آنها بستگي دارد.

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید