دانلود پایان نامه : اصول كلي رادار و عملكرد آن

دانلود پایان نامه : اصول كلي رادار و عملكرد آن

تعداد صفحات: 56

فرمت فایل: ورد

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 467 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 آگوست 2016

به روز رسانی در: 1 آگوست 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

عنوان : اصول كلي رادار و عملكرد آن

 56 ص

فصل دوم

رادارهاي ردياب و انواع آنها

1-2-رديابي با رادار

يك سيستم رادار ردياب، مختصات هدف را اندازه گيري كرده و اطلاعاتي را فراهم مي‏نمايد كه براي تعيين مسير هدف و پيش بيني موقعيت بعدي آن به كار مي رود. تمام يا قسمتي از اطلاعات قابل دسترسي رادار، فاصله، زاويه عمودي، زاويه افق، تغيير فركانس دوپلر – ممكن است براي پيش بيني موقعيت آينده هدف به كار رود. به عبارت ديگر رادار مي تواند عمل رديابي را با فاصله، يا با زاويه يا با دوپلر ويا تركيبي از اينها انجام دهد. تقريباً همه رادارها را در صورتي كه اطلاعات خروجي آنها به طور مناسب پردازش گردد، مي توان به صورت رادار ردياب استفاده نمود. ولي معمولاً روشي كه با آن رديابي زاويه صورت مي گيرد وجه تمايز بين رادار ردياب معمولي و ديگر رادارها مي باشد. همچنين لازم است بين رديابي پيوسته و رديابي حين مرور تمايز قايل شويم: اولي اطلاعاتي رديابي را بطور پيوسته مي دهد، در صورتي كه ردياب حين مرور (TWS) اطلاعات نمونه برداري شده از يك يا چند هدف را فراهم مي نمايد. عموماً، رادار ردياب پيوسته و رادار TWS انواع مختلفي ازدستگاهها را به كار مي گيرند.

در رادار ردياب پيوسته، شعاع آنتن بوسيله يك سرو مكانيسم كه با سيگنال خطا عمل مي كند، در يك زاويه خاص قرار مي گيرد. براي ايجاد سيگنال خطا روشهاي متعددي وجود داردكه از جمله مي توان از سوئيچ كردن شعا آنتن مرور مخروطي و مرور همزماني يا مونوپالس نام برد. برد و تغيير فركانس دوپلر را نيز مي توان به طور پيوسته، با يك حلقه سرو كنترل كه با سيگنال خطاي توليد شده درگيرنده رادار فعال مي شود، رديابي نمود. اطلاعات حاصل از رادار ردياب را مي توان به نمايشگر CRT داد تا اپراتور از آن استفاده نمايد و يا ممكن است به يك كامپيوتر خود كار داد تا مسير هدف و موقعيت احتمالي هدف تعيين شود.

رادار ردياب قبل از اينكه بتواند هدف را رديابي كند بايد آن را پيدا نمايد. بعضي از رادارها قبل از اينكه به وضعيت رديابي سوئيچ كنند، براي پيدا كردن هدف در وضعيت جستجو، جويندگي كار مي كنند.

اگر چه استفاده از يك رادار براي هر دوعمل جستجو و رديابي امكان پذير است، ليكن اين گونه عملكرد معمولاً داراي چند محدوديت كاربردي است. بديهي است كه وقتي كه رادار در وضعيت رديابي كار مي كند داراي هيچ دانشي از هدفهاي بالقوه ديگر نيست. همچنين اگرپرتو آنتن يك شعاع مدادي باريك و حجم مكاني جستجو بزرگ باشد، زمان نسبتاً زيادي  براي يافتن هدف مورد نياز است.

بنابراين بسياري از سيستمهاي رديابي راداري براي يافتن هدف از يك رادار جستجوي جداگانه استفاده مي كنند تا اطلاعات لازم براي قفل شدن رادار ردياب روي هدف را براي آن رادار فراهم كند. رادار جستجوگري كه براي اين منظور به كار مي رود «رادار جوينده» ناميده مي‌شود. رادار جوينده مشخصات هدف را با مشخص كردن مختصات آنها به رادار ردياب مي دهد ورادار ردياب با انجام يك جستجوي محدود در منطقه كه مشخصات هدف داده شده، هدف را مي يابد.

رادار جستجو با شعاع تشعشعي مروري بادبزني نيز مي تواند اطلاعات لازم براي تعيين مسير هدف و پيش بيني موقعيت بعدي آن را فراهم نمايد. هر بار كه شعاع آنتن مرور مي كند، مختصات هدف را به دست مي دهد. اگر تغييرات در مختصات هدف از يك مرور به مرور ديگر خيلي زياد نباشد، بازسازي رديابي هدف از اطلاعاتنمونه برداري شده امكان پذير است، اين كار را مي توان با مجهز كردن اسكوپ PPI اپراتور به يك قلم براي علامت گذاري دامنه‏هاي هدف روي سطح اسكوپ انجام داد. يك خط انتقال دهنده دامنه‏هاي هدف روي سطح اسكوپ انجام داد. يك خط انتقال دهنده دامنه‏هاي مربوط به يك هدف،رديابي هدف را فراهم مي نمايد.وقتي ترافيك بقدري شلوغ باشد. كه اپراتور نتواند همگامي خود را با اطلاعات رادار حفظ نمايد، اطلاعات مسير هدف را مي تواند به طورخود كار باكامپيوتر ديجيتالي پردازش نمود. دسترسي به ميني كامپيوترهاي كوچك و ارزان، ايجاد رديابي هدف، نه فقط ديدن هدف، توسط يك رادار جستجو را عملي نموده است. چنين پردازشي را معمولاً ADT (تشخيصي و رديابي اتوماتيك) گويند. وقتي خروجيهاي بيش از يك رادار را به طور خود كار تركيب نمايند تا مسيرهاي هدف به دست آيد، پردازش را ADIT (تشخيص و رديابي جمع بندي شدخه اتوماتيك) يا IADT (ADT جمع بندي شده) گويند.

گاهي يك رادار جستجوگر كه رديابي هدف را نيز انجام مي دهد رديابي در حين مرور گويند. اين اصطلاح همچنين در مورد راداراهايي كه يك قطاع كوچك را براي دستيابي به اطلاعات رديابي با سرعت زياد روي يك يا چند هدف مرور مي كنند به كار مي رود. راداراهي فرود هواپيما كه براي GCA (با تمايل كنترل زميني) يا بعضي از رادارهاي كنترل موشك به كار مي روند، از اين نوع هستند.

وقتي از عبارت رادار رديابي در اين كتاب استفاده مي شود، عموماً منظور«ردياب پيوسته» است والا مورد ديگري ذكر شود.

2-2-سوئيچ كردن شعاع آنتن  (Sequential lobing)

پرتو آنتن كه در رادارهاي ردياب معمولاً استفاده مي گردد، داراي شعاع تشعشعي مدادي متقارن مي باشد كه در آن پهناي شعاع افقي و عمودي تقريباً برابرند. در هر حال، يك آنتن شعاع مدادي ساده براي رادارهاي ردياب مناسب نيستند مگراينكه توانائيهايي به آن داده شود كه بتواند دامنه و جهت موقعيت زاويه اي هدف را نسبت به يك جهت مرجعي مشخص نمايد، كه معمولاً اين مرجع محور آنتن انتخاب مي گردد. تفاوت  فاحش بين موقعيت هدف وجهت مرجع، «خطاي زاويه اي» است. چرخش آنتن رادار ردياب در جهتي است كه خطاي زاويه اي صفر گردد. وقتي كه خطاي زاويه صفر شد، هدف جهت مرجع را خواهد داشت.

يكي از روشهاي بدست آوردن دامنه و جهت خطاي زاويه اي در يك مختصات، سوئيچ كردن شعاع آنتن به طور متناوب بين دو موقعيت است (شكل 1-2). اين روش را، سوئيچ كردن شعاع آنتن، سوئيچينگ ترتيبي و يا تغيير پيوست شعاع آنتن گويند. شكل (1-2-الف) يك نمايش قطبي  از شعاع آنتن (بدون گلبرگهاي فرعي) در دو موقعيت سوئيچ مي باشد. شكل (1-2-ب) نمايش در مختصات مستطيلي را نشان مي دهد. سيگنال خطاي به دست آمده براي هدفي كه در جهت مرجع نباشد (محور سوئيچينگ) نشان داده شده است.

اختلاف دامنه ولتاژ دو موقعيت معياري براي اندازه گيري جابجايي زاويه اي هدف ازمحور سوئيچينگ مي باشد. علامت تفاضل ولتاژ، جهت حركت آنتن را مشخص مي كند، بطوري كه جهت محور سوئيچينگ در جهت هدف قرار گيرد.وقتي كه دامنه ولتاژ هر دو موقعيت برابر شوند، هدف روي محور سوئيچينگ بوده و بدين ترتيب مي توان جهت هدف را معين نمود.

براي به دست آوردن خطاي زاويه در صفحه عمود براين صفحه دو موقعيت سوئيچينگ اضافي ديگر نياز است. بنابراين يك رادار دو بعدي با سوئيچنيگ شعاع آنتن مي تواند شامل چهار آنتن بوقي تغذيه خوشه اي باشد كه يك تك آنتن را روشن مي نمايند، بطوري كه قطاعهاي چپ – راست و بالا – پايين با موقعيتهاي پشت سر هم آنتن پوشانده شود. ارسال و دريافت در هر موقعيت انجام مي‌شود. يك خوشه با پنج آنتن تغذيه نيز ممكن است به كار رود، بطور كه آنتن تغذيه مركزي براي فرستنده و چهار آنتن ديگر براي گيرنده به كار رود. در اين حالت به سوئيچهاي RF توان بالا نيازي نيست زيرا فقط شعاعهاي گيرنده در اين پنج آنتن تغذيه تغيير داده مي‌شود.

يكي از محدوديتهاي آنتن شعاع مدادي بدون سوئيچ و بدون مرور اين است كه دقت زاويه اي نمي تواند بهتر از پهناي شعاع تشعشعي آنتن باشد. يك مشخصه برجسته سوئيچينگ شعاع آنتن (همچنين ديگر روشهاي رديابي كه بحث خواهد شد) اين است كه دقت تعيين موقعيت زاويه اي هدف خيلي بهتر از شعاع آنتن مي گردد. اين دقت بستگي به آن دارد كه تا چه اندازه برابري سيگنالها در موقعيتهاي سوئيچ شده را بتوان تعيين نمود. محدوديت اصلي در اين دقت، نويز سيستم است كه در اثر تغييرات مكانيكي و الكترونيكي ايجاد مي گردد.

سوئيچينگ شعاع آنتن يكي از اولين روشهاي استفاده شده در رادار رديابي است. كاربردهاي اوليه آن در رادار فرود هوائي كه اطلاعات جهت نشستن هواپيما را فراهم مي كرد. و همچنين دررادارهاي كنترل آتش زميني ضد هوا بوده است. ولي امروزه اين تكنيك كمتر از تكنيك كمتر از تكنيكهاي ديگر به كار مي رود.

3-2-مرور مخروطي (Conical Scan)

يك بسط منطقي از تكنيك سوئيچينگ شعاع آنتن، كه در قسمت قبل تشريح شد، چرخاندن پيوسته شعاع آنتن منحرف شده بجاي چرخش ناپيوسته بين چهار موقعيت گسسته است. اين روش مرور مخروطي نام داد (شكل 2-2). زاويه بين محور چرخش (كه معمولاً-ولي نه هميشه- محور آنتن انعكاسي است) و محور شعاع تشعشعي آنتن را زاويه چپ شدگي گويند. يك هدف در موقعيت A را در

 

 

شكل 1-2- پرتروهاي تشعشعي سوئيچينگ شعاع آنتن و سيگنال خطا (يك بعدي) الف- نماي قطبي پرتوتشعشعي ب- نمايش مستطيلي ج- سيگنال خطا نظر بگيريد. سيگنال هاي برگشتي بستگي به شكل پرتو آنتن زاويه چپ شدگي زاويه بين خط ديد هدف و محور چرخش دارد. فاز مدولاسيون بستگي به زاويه بين محورهدف و محور چرخشي دارد. مدولاسيون مرور مخروطي را از سيگنال برگشتي استخراج و به سيستم سرو كنترل اعمال مي گردد تا به طور پيوسته مومقعيت آنتن چرخش دارد. مدولاسيون روي هدف را قفل مي كند. (توجه شود كه دو  نوع سرو لازم است و چون مساله رديابي دو بعدي است مختصات رديابي قطبي يا مستطيلي (افقي- عمودي) مي تواند به كار رود.( وقتي آنتن هدف باشد مطابق هدف B در شكل فوق خط ديد هدف و محور چرخش منطبق و مدولاسيون مرور مخروطي صفر مي گردد.

 

شكل (2-2)- رديابي مخروطي

شماي بلوكي قسمت رديابي زاويه يك رادار مرور مخروطي در شكل (3-2) نشان داده شده است. آنتن طوري سوار شده كه بتواند با موتورهاي جداگانه در صفحه افق و صفحه عمود حركت كند. اين حركت ممكن است الكتريكي يا هيدروليكي باشد. شعاع آنتن را مي توان با كج كردن Tilting))عناصر تغذيه و يا منعكس كننده و يا منعكس كننده نسبت به هم منحرف كرد.

 

شكل 3-2 بلوك دياگرام رادار مرور مخروطي

يكي از ساده ترين آنتن هاي مرور مخروطي يك سهمي است كه داراي تغذيه منحرف شده است به طوري كه حول محور سهمي مي چرخد. اگر عنصر تغذيه در حال چرخش، صفحه پلاريزاسيون ثابتي داشتاه باشد به آن تغذيه چرخان (Nutating) گويند. تغذيه چرخان باعث تغيير در پلاريزاسيون مي گردد، لذا نياز به وجود اتصال چرخشي ‍(مفصل چرخشي) مي باشد. تغذيه چرخان احتياج به مفصل انعطاف پذير دارد. اگر آنتن كوچك باشد، چرخاندن بشقاب (صفحه انعكاسي) نسبت به چرخاندن تغذيه براي انحراف ساده تر است. در اين صورت احتياجي به مفصل چرخشي يا اتصال RF انعطاف پذير نيست. سرعت چرخش مرور مخروطي معمولا 30 دور در ثانيه مي باشد. همان موتوري كه چرخش مرور مرخروطي را ايجاد مي نمايد. مودل دو فاز مرجع با خروجي هاي 90 درجه اختلاف فار را نيز تغذيه مي كند. اين دو خروجي به عنوان مرجع براي استخراج خطاهاي افقي و عمودي به كار مي روند. سيگنال برگشتي دريافتي از آنتن توسط دو مفصل چرخشي (در شماي بلوكي نشان داده شده است) به گيرنده مي رسد. يك مفصل چرخشي باعث حركت در صفحه افق و ديگري باعث حركت در صفحه عمودي مي گردد.

گيرنده يك نوع سوپر هترودين معمول مي باشد منتها داراي مشخصات خاصي براي رادار ردياب مرور مخروطي است. يكي از مشخصاتي كه در ديگر گيرنده ها يافت نمي شود استخراج مدولاسيون مرور مخروطي اي سيگنال خطاي است كه بعد از دومين آشكار ساز در قمست ويدئو گيرنده انجام مي پذيرد. سيگنال خطا است كه بعد از دومين آشكار ساز در قسمت ويدئو گيرنده انجام مي پذيد. سيگنال خطا با سيگنال هاي مرجع افقي و عمودي توط آشكار سازهاي خطاي زاويه مقايسه مي گردد. اين آشكار سازها از نوع حساس به فاز هستند. يك آشكار ساز حساس به فاز عنصري غير خطي است كه در آن سيگنال ورودي (در اين حالت سيگنال خطاي زاويه) با سيگنال مرجع مخلوط مي گردد. سيگنال هاي ورودي و خروجي داراي فركانس يكسان هستند.

ولتاژ dc خروجي آشكار ساز با تغيير فاز سيگنال ورودي به اندازه 180 درجه تغيير علامت مي دهد. دامنه خروجي dc آشكار ساز خطاي زاويه متناسب با خطا است. و علامت آن جهت را نشان مي دهد. خروجي اين آشكارساز، تقويت شده و به سرو موتورهاي افقي و عمودي اعمال مي گردد.

موقعيت زاويه هاي هدف را مي توان از محور افقي و عمودي آنتن به دست آورد و به وسيله مبدل هاي زاويه (استاندارد) نظير سنكرو، پتانسيومتر، مبدلهاي اطلاعات آنالوگ به ديجيتال آن را خواند.

4-2-مولد باكسار (Boxcar Generator)

وقتي مدولاسيون تحميلي به قطار پالس هاي باريك تكراري استخراج مي گردد، معمولا بهتر است كه پالس ها قبل از فيلتر شدن توسط فيلتر پائين گذر گسترده (Strech) شوند. اين عمل را «باكسار» يا نمونه برداري و حفظ مقدار نمونه و به دستگاه مربوط مولد باكسكار مي گويند. در بحث MTI وقتي فيلترخهاي با دورازه بندي فاصله (range Gated) مورد استفاده قرار مي گيرد از باكسكار نيز استفاده مي گردد. در اصل اين عنصر باعث گسترده شدن پالس هاي شكل (4-2) در زمان مي گردد. به طوري كه كل پريود تكرار پالس را بپوشاند. (شكل 4-2ب). اين عمل فقط در يك گيرنده با دروازه بندي فاصله ممكن است (رادارهاي ردياب معمولا با دروازه هاي فاصله كار مي كنند).

 

شكل (4-2) الف) الف) قطار پالس با مدولاسيون مرور مخروطي

 

شكل (4-2 –ب) همان قطار پالس پس از عبور از جنراتور باكسار

5-2-كنترل خودكار بهره  AUTOMATIC Gain Control (AGC)

دامنه سيگنال برگشتي در گيرنده رادار ردياب ثابت نخواهد بود. بلكه با زمان تغيير مي‏كند. سه علت عمده تغييرات در دامنه عبارتند از‍: 1)رابطه معكوس مي توان چهارم فاصله بين سيگنال برگشتي و فاصله 2)مدولاسيون مرور مخروطي (سيگنال زاويه) و 3) تغييرات دامنه و در سطح مقطع راداري هدف. عمل كنترل خودكار بهره (AGC) ثابت نگهداشتن سطح dc خروجي گيرنده و حذف هر نوع تغييرات دامه شبه نويز و صاف كردن دامه بدون تخريب استخراج سيگنال خطاي مورد نظر در فركانس مرور مخروطي تا حد امكان است.

يكي از هدف هاي AGC در گيرنده، جلوگيري از اشباع گيرنده در اثر سيگنال هاي بزرگ است زيرا اگر گيرنده اشباع شود، مدولاسيون مرور و سيگنال خطا از دست مي رود. در رادار ردياب مرور مخروطي يك AGC كه سطح dc را ثابت نگه مي دارد. باعث ايجاد يك سيگنال خطا مي گردد. كه نشان واقعي از خطاي زاويه اي است. اگر بخواهيم خطاي زاويه اي به طور خطي متناسب با ولتاژ سيگنال خطاي زاويه باشد بايستي سطح dc گيرنده ثابت است.

يك مثال از قمست AGC يك گيرنده رادار ردياب در شكل (5-2) نشان داده شده است. قسمتي از خروجي تقويت كننده ويدئو از فيلتر پائين گذر با فيلتر هموار كننده عبور داده شده و به تقويت كننده IF فيدبك مي‌شود تا بهره آن را كنترل نمايد. هر چه خروجي ويدئو بزرگتر باشد سيگنال فيلد بك بزرگتر خواهد بود و در نتيجه كاهش بهره بيشتر مي گردد. فيلتر در حلقه AGC بايستي تمام فركانس هاي از صفر تا درست قبل از فركانس مدولاسيون مرور مخروطي را از خود عبور دهد. بهره حلقه AGC در فركانس مرور مخروطي بايد كم باشد تا سيگنال خطا تحت تاثير عملكرد AGC قرار نگيرد. (اگر AGC به فركانس مرور مخروطي پاسخ بگويد ممكن است سيگنال خطا از دست برود.) تغيير فاز اين فيلتر بايستي كم باشد تا مشخصه فازي آن روي سيگنال خطا تاثير نگذارند. يك تغير فاز در سيگنال خطا معادل چرخش محورهاي مرجع و ايجاد كوپلاژ متقابل و يا «تداخل» بين حلقه هاي ردياب زاويه اي افق و عمودي مي باشد. Cross Task روي پايداري رديابي اثر مي گذارد و ممكن است سبب حركت ناخواسته چرخشي آنتن گردد. در رادارهاي ردياب مرسوم تغيير فاز ايجاد شده توسط فيلتر حلقه فيدبك كمتر از 10 درجه مي باشد كه در بعضي كاربردها بايستي كمتر از 2 درجه باشد. به اين دليل يك فيلتر بامشخصه تضعيف تيز و ناگهاني در نزديكي فركانس مرور مخروطي مناسب نيست. چون تغيير فاز نسبتاً بزرگي را ايجاد خواهد كرد.

خروجي حلقه فيدبك صفر است، مگر آنكه ولتاژ فيدبك از يك ولتاژ حداقل از قبل مشخص شده (Vc) بيشتر گردد. در شماي بلوكي ولتاژ فيدبك و ولتاژ Vc در تقويت كننده dc مقايسه مي گردند. اگر ولتاژ فيدبك بيشتر از Vc شود AGC كار مي كند وگرنه عملي انجام نمي دهد ولتاژ Vc را ولتاژ تاخير (Delay Voltage) مي گورند. البته تاخير در دامنه اتفاق مي افتد و نه در زمان. هدف ولتاژ تاخير فراهم كردن يك مرجع براي سيگنال خروجي ثابت و ايجاد بهره براي سيگنال هاي ضعيف مي باشد. اگر ولتاژ صفر شود هر خروجي كه در گيرنده ظاهر گردد ممكن است در اثر ضعف مدار AGC براي تنظيم كامل باشد.

 

 

شكل (5-2)- شماي بلوكي قسمت AGC يك گيرنده رادار ردياب

در بسياري از كاربردهاي AGC مقداري ولتاژ تاخير صفر است. به اين نوع AGC غير تاخيري (Undelayed) گويند. در اين حالات، AGC هنوز مي تواند به طور قابل قبولي انجام وظيفه كند زيرا بهره حلقه معمولا براي سيگنال هاي كوچك كم باشد. بنابراين AGC سيگنال هاي ضعيف را تنظيم نخواهد كرد. اثر آن داشتن ولتاژ تاخير مي باشد ولي كارآئي آن در حد مطلوب نيست.

محدوده كاري مورد نياز AGC بستگي به تغييرات فاصله اي كه هدف در آن رديابي مي گردد و همچنين تغيرات سطح مقطع هدف مورد نظر دارد. اگر تغيرات فاصله 10 به 1 باشد سهم آن در محدوده كار 40 دسي بل است. سطح مقطع هدق نيز ممكناست حدود 40 دسي بل تغييرات ايجاد نمايد. مقدار 10 دسي بل جهت در نظر گرفتن اثرات ديگر در معادله رادار بايستي در نظر گرفت بنابراين محدوده كار مورد نياز AGC گيرنده بايد در حدود 90 دسي بل بيشتر باشد.

در عمل تغييرات حداكثر بهره كه مي توان با يك طبقه منفرد IF به دست آورد حدود 40 دسي بل مي باشد. بنابراين بهره دو يا سه طبقه تقويت كننده IF بايستي كنترل مي شوند، زيرا اولين طبقه بايد داراي بهره زياد باشد تا روي عدد نويز مخلوط كننده تاثيري نگذارد. همچنين بهتر است كه طبقه آخر كنترل نگردد زيرا وقتي كه بهره آن با اعمال ولتاژ كنترل كم مي گردد حداكثر خروجي بدون اعوجاج يك طبقه تقويت كننده كم مي‌شود.

به جاي طرح فيلتر AGC مي توان بهره حلقه AGC را براي فركانس هاي خيلي بالاتر از فركانس مرور مخروطي زياد انتخاب كرد. مدولاسيون مرور در خروجي گيرنده را مي توان حذف كرد. در اين حالت مي توان سيگنال خطا را از ولتاژ AGC استخراج كرد. زيرا اين سيگنال با فركانس مرور مخروطي تغيير مي كند. ولتاژ AGC كه با سيگنال برگشتي ظاهر مي گردد داراي تغييرات دامنه نيز هست سيگنال خطا را مي توان با يك فيلتر باند باريك به فركانس مركزي فركانس مدولاسيون مرور مخروطي از ولتاژ AGC استخراج كرد.

6-2-زاويه چپ شدگي Squint angle))

ولتاژ سيگنال خطاي زاويه برحسب تابعي از ، زاويه بين محور چرخشي و جهت هدف در شكل (6-2) رسم شده است. زاويه چپ شدگي  زاويه بين محور شعاع آتن و محور چرخش مي باشد و  پهناي شعاع نيم توان است. در محاسبات شكل (6-2) شكل شعاع تشعشعي آنتن با تابع گوسي تقريب زده شده است. هر چه ضريب زاويه سيگنال خطا بزرگتر باشد رديابي هدف دقيقتر خواهد بود. حداكثر ضريب زاويه سيگنال خطا بزرگتر باشد رديابي هدف دقيقتر خواهد بود. حداكثر ضريب زاويه براي مقدار  كمي بيشتر از 4/0 اتفاق مي افتد. اين مربوط به يك نقطه روي پرتو آتن مي باشد. كه حدود 2 دسي بل از پيك پرتو كمتر است. رويهم اتفادگي پرتو بهينه براي حداكثر كردن دقت رديابي زاويه است. ولي دقت رديابي فاصله بستگي به تلقات سيگنال دارد و نه ضريب زاويه در نقطه روي هم افتادگي. بنابراين به عنوان يك مصالحه بين شرايط دقت رديابي برد و زاويه، نقطه روي هم افتادگي پرتو، نزديك پيك شعاع تشعشعي آنتن معمولا انتخاب مي گردد و نه آنچه در شكل (6-2) نشان داده شده است. توصيه شده است كه مقدار  حدود 28/0 انتخاب گردد. كه اين مربوط به نقطه اي روي پرتو تشعشعي آنتن است كه حدود 1 دسي بل كتر از پيك است.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد

پاسخ دهید