دانلود پایان نامه : استيفاء در قانون مدني

دانلود پایان نامه : استيفاء در قانون مدني

تعداد صفحات: 170

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

تعداد نمایش: 535 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 مارس 2016

به روز رسانی در: 19 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : استيفاء در قانون مدني

 

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

چكيده كار تحقيقي …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

پيشينه تاريخي …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

نتيجه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

فصل اول : استيفاء از عمل شخص ……………………………………………………………………………. 22

بخش نخست – كليات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع ……………………………………………………………………………………………………… 23

گفتار دوم – ماهيت استيفاء ……………………………………………………………………………………………………………………. 29

گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني ………………………………………………………………………………………………………… 35

نتيجه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

بخش دوم : شرايط و آثار ………………………………………………………………………………………………………………………… 55

گفتار اول – روابط معرفين ……………………………………………………………………………………………………………………… 55

گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل ……………………………………………………………………………………………… 61

فصل دوم : استيفاء از سال غير ……………………………………………………………………………….. 77

بخش نخست – كليات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

گفتار اول – تعاريف …………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

گفتار دوم – كليات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

بخش دوم – مباني فقهي و قانوني …………………………………………………………………………………………………………. 79

گفتار اول – مباني فقهي …………………………………………………………………………………………………………………………. 79

گفتار دوم – مباني قانوني ……………………………………………………………………………………………………………………….. 89

بخش سوم : شرايط و احكام و آثار ………………………………………………………………………………………………………… 90

گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري ………………………………………………………………………………. 90

گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري ……………………………………………………………………………………… 106

گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري ………………………………………………………………………………………….. 111

گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء …………………………………………………………………………………… 121

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم                                                            123

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 130

 

 

 

مقدمه

مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.»

اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.»[1] بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.

«از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف

[1] پومپونيوس حقوقدان رومي…

 

– عقد ضمني و اشباه آن

المجله موارد بسياري در باب اجاره عقود ضمنيه ذكر كرده كه مستأجر ملزم به پرداخت اجرت المثل مي باشد، اينك اهم آن مورد نقل مي شود.

ماده 437 مقرر داشته:«كسي كه بدون قرارداد به كشتي يا كالسكه يا مركوب سوار شود متعهد است اجرت المثل او را بدهد.»

ماده 523 المجله:«كسي كه بدون قرارداد بنا يا صنعتگري را مأمور احداث بنا يا صنعتي نمايد متعهد است اجرت المثل عمل او را بدهد.»

ماده 529 نيز مي گويد:«اگر كسي بدون قرارداد فرزند خود را به استاد براي تعليم صنعتي بسپارد، پس از تعليم صنعت اگر يكي از ديگري مطالبه اجرت نمايد طبق عرف و عادت محل عمل مي شود.» به طوريكه ملاحظه مي شود در مواردي كه ذكر شد و امثال اين موارد، عقد صريحي كه طرفين به موجب آن عقد، اتفاق بر اجرتي كرده باشند، نيست. لكن عقد ضمني حقيقي مبني بر ايجاب و قبول بين طرفين موجود است اعم از اينكه به تعاطي فعلي…

 

گفتار دوم – مباني قانوني (ماده 337)

ماده 337 قانون مدني كه بيان كننده واقعه مادي استيفاء از مال غير است از اسباب ضمان قهري به شمار مي رود و داراي آثار حقوقي است.

اين ماده مقرر مي دارد: «هرگاه كسي برحسب اذن صريح يا ضمني از مال غيراستيفاي منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.» آنچه از منطوق ماده استفاده مي شود آن است كه استيفاء از مال غير يك عمل حقوقي نمي باشد و قانون گذار درصدد آن نيست كه يك ماهيت حقوقي تأسيس كند زيرا صرف صدور اذن از ناحيه مالك و استفاده مأذون موجب انعقاد عقد يا تشكيل قراردادي نمي شود بلكه تنها اثري را كه دارد آن است كه استفاده از مال ديگري را مشروع مي سازد.

اذن در استيفاء ايقاع يا انشاء يك ماهيت حقوقي نيست و به همين جهت حقي براي استفاده كنند اعم از حق مالكيت عين و حق مالكيت منفعت و حتي حق انتفاع در مال اذن دهنده ايجاد نمي كند بلكه اعلام رضايتي از ناحيه مالك است كه براي خود آثار حقوقي خاصي دارد مثلاً مالك باغي به خانواده اي اذن مي دهد…

 

گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء

1- استيفاء از مال غير است

در اين فرض عرف و قانون مستفيد را متعهد مي‌داند تا بر مبناي استيفايي كه از مال غير كرده است اجرت المثل آنرا به مالك بپردازد و نيز به صاحب مال اين حق را داده است تا با استناد به ماده 337 قانون مدني الزام استفاده كننده را به تأديه عوض استيفاء خواستار كرد.

2- استيفاي منفعت همراه با كار غير است.

بدين توضيح كه هواپيمايي خارجي به فرودگاه كشور ديگري وارد مي‌شود، اين هواپيما نياز به تعمير و تجهيز دارد بنابر عرف و نزاكت بين الملل، امكانات فرودگاه ميزبان در اختيار هواپيماي ميهمان قرار مي‌گيرد قطعات معيوب و فرسوده تعويض و قطعات سالم و درست متعلق به كشور ميزبان روي هواپيما نصب مي‌گردد. سرويس‌هاي ضروري انجام مي‌گيرد و هواپيما آماده پرواز مي‌شود، در چنين وضعيتي فرودگاه كشور ميزبان استحقاق دريافت اجرت المثل خدمات انجام شده و ارزش قطعات نصب شده در هواپيما را دارد. همچنين در روابط بين دولي مرسوم است كه كشورهايي كه امكانات انجام تعمير و خدمات به وسايل هوايي به كشور ديگر را دارند با آن كشور قرار دادي منعقد مي‌سازند و هواپيماي كشور طرف قرار داد بعد از چند پرواز به آن كشور وارد و خدمات تعمير و سرويس نسبت به آنها انجام…

 

منابع و مآخذ

 • قرآن مجيد
 • امامي دكتر حسن، حقوق مدني، جلد اول، كتابفروشي اسلاميه، سال 1356.
 • امامي دكتر حسن، حقوق مدني، جلد دوم، كتابفروشي اسلاميه، سال 1356.
 • اخلاقي، دكتر بهروز، اظهارنظر حقوقي، مورخ 10/10/1363.
 • انصاري شيخ مرتضي، مكاسب، چاپ تبريز، انتشارات اطلاعات، چاپ 1375 هجري.
 • بروجردي عبده محمد، كليات حقوق اسلامي، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، 1329 هـ.ش.
 • جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، دايره المعارف حقوق مدني و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادي، سال 1357.
 • جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوقي، چاپ دوم.
 • جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، شرح قانون مدني، حقوق اموال، جلد اول، انتشارات مشغل آزادي، سال 1356.
 • جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، حقوق ايران، انتشارات كانون معرفت.
 • جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات مدرسه عالي قم، سال 1354.
 • حايري شاهباغ سيد علي، شرح قانوني مدني، جلد 3، سال 1329.
 • حسيني نژاد دكتر حسينقلي، جزوه درس مسئوليت مدني، درس فوق ليسانس، دانشگاه آزاد اسلامي.
 • حكيم عبدالمجيد، الموجزفي شرح القانون المدني، مصادر التزام، جلد اول.
 • امام خميني (ره) روح الله، تحرير الوسيله، جلد اول، انتشارات دارالعلم قم.
 • امام خميني (ره) روح الله، تحرير الوسيله، جلد دوم، انتشارات دارالعلم قم.
 • ديوان داوري ايران، ايالات متحده آمريكا پرونده 33 شعبه يك.
 • ديوان داوري ايران، ايالات متحده آمريكا پرونده 140 شعبه دو.
 • دهخدا علي اكبر، لغت نامه، جلد 10، انتشارات گلشن تهران، سال 1330.
 • ابن رجب حنبلي، القواعد في الفقه الاسلامي، جلد اول، مصر سال 1391.
 • سهنوري دكتر عبدالرزاق احمد، الوسيط في الشرح القانون المدني، داراحياء التراث العربي، قاهره 1952.
 • شهيدي دكتر مهدي، كتاب سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، سال 1368.
 • شهيدي دكتر مهدي، جزوه درس حقوق مدني (استيفاء- قولنامه) دوره فوق ليسانس، حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
 • شيرازي دكتر اكبر، تئوري دارا شدن غير عادلانه، مقاله مجله حقوقي، دفتر خدمات شماره 5، بهار 1365.
 • صبحي محمصاني قوانين فقه اسلامي، ترجمه جمال الدين جمالي، مجلد اول، چاپ آبان 1358.
 • صبحي محمصاني، قوانين فقه اسلامي، ترجمه جمال الدين جمالي، مجلد دوم، چاپ آبان 1347.
 • صفايي دكتر حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، تعهدات و قرار دادها، جلد دوم، انتشارات موسسه عالي حسابداري، سال 1351.
 • صفايي دكتر حسين، استناد به استفاده بلاجهت، نقل از مجله حقوق شماره 2، دفتر خدمات حقوقي، بهار 63.
 • شيخ طوسي، ابن جعفر محمد بن الحسن بن علي طوسي، النهايه، به كوشش محمد تقي دانش پژوه جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1343.
 • عدل مصطفي (منصور السلطنه)، حقوق مدني، چاپ هفتم، آذر 1342 تهران.
 • علامه حلي حسن بن يوسف بن علي مطهر حلي، قواعد.
 • فصل نامه حق، مركز مطالعات حقوقي و قضايي شماره 9، بهار 1366.
 • قائم مقامي دكتر عبدالمجيد، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ كيهان، سال 1347.
 • كاتبي دكتر حسين قلي، حقوق مدني، عقود و تعهدات و الزامات، انتشارات آبان، چاپ دوم 1356.
 • كاتوزيان دكتر ناصر، حقوق مدني (ضمان قهري – مسئوليت مدني)، كتابفروشي دهخدا، سال 62.
 • كاتوزيان دكتر ناصر، حقوق مدني (عقود اذني – وثيقه‌هاي دين)، عقود معين جلد 3، انتشارات بهمنش سال 1363.
 • كاتوزيان دكتر ناصر، حقوق مدني (معاملات معوض و عقود تمليكي)، عقود معين جلد1، انتشارات بهمنش سال 1363.
 • كاتوزيان دكتر ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات اقبال، سال 1364.
 • كاشاني دكتر محمود، كتاب الزامات غير قرار دادي، دارا شدن غير عادلانه، ضمان قهري، چاپ روزنامه رسمي، 1360.
 • گرجي، دكتر ابوالقاسم، فصلنامه حق شماره 9 (يد مالكي- يد ضماني)
 • گرجي، دكتر ابوالقاسم، مقالات حقوقي وزارت ارشاد اسلامي، سال 1365.
 • گرجي دكتر ابوالقاسم، جزوه آيات الاحكام، دوره فوق ليسانس، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
 • گرجي دكتر ابوالقاسم، جزوه حقوق اسلامي، دوره فوق ليسانس، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
 • محقق حلي، شرايع الاسلام، ترجمه فارسي به كوشش محمد تقي دانش پژوه، جلد اول، چاپ چهارم، دانشگاه تهران 1364.
 • محقق حلي، شرايع الاسلام، ترجمه فارسي به كوشش محمد تقي دانش پژوه، جلد دوم، چاپ سوم، دانشگاه تهران 1362.
 • محقق داماد مصطفي، قواعد فقه، چاپ اول، انتشارات علوم اسلامي سال 1363.
 • مجله حقوقي شماره 1، دفتر خدمات حقوق بين المللي جمهوري اسلامي ايران، زمستان 63.
 • مجله حقوقي شماره 2، دفتر خدمات حقوق بين المللي جمهوري اسلامي ايران بهار 64.
 • مجله حقوقي شماره 2، دفتر خدمات حقوق بين المللي جمهوري اسلامي ايران بهار 65.
 • نجفي خوانساري شيخ موسي، منيه الطالب في حاشيه المكاسب (تقريرات حاج شيخ محمد حسن غروي نائيني) جلد اول، چاپخانه محمديه قم، سال 1373.
 • نجفي شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، جلد 4.
 • شهيد ثاني لعمه مشقيه با تعليقات سيد محمد كلانتر...

  .

  جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید