دانلود پایان نامه : استراتژی

دانلود پایان نامه : استراتژی

تعداد صفحات: 118

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 5200 تومان

تعداد نمایش: 371 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 مارس 2016

به روز رسانی در: 19 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5200 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : استراتژی

 

پيشگفتار :

– هدف از تشكيل هر دفتر اقتصادي :

ميتواند موارد زير باشد :

الف : بدست آوردن سود حداكثر و بطور مستمر و در زمان طولاني

ب – بدست آوردن سهم شايسته اي از بازار مربوطه نسبت به رقيبان در يك رشته صنعت يا در يك منطقه ومحدوده معين و يا حتي در خارج آن محدوده مورد فعاليت

يك شركت يا سازمان براي بدست آوردن سود از فعاليت اقتصادي خود ، بايد هزينه هاي هنگفت مالي و انساني را متحمل شود تا بتواند در طي چند سال ( كه البته بسته به نوع فعاليت دارد ) به نقطه سربه سري فعاليت مربوط دست پيدا كند .

داشتن هزينه هاي ثابت هنگفت تا رسيدن به سودآوري و نقطه سربه سري ، شركتها را برآن داشت تا به يك سري فعاليتها و برنامه ريزيها…

 

تاريخچه :

از مطالعات تاريخي ميتوان دريافت كه استراتژي هاي سياسي و نظامي از دوران پيش از تاريخ نيز وجود داشته اند . با پيچيده تر شدن و بزرگتر شدن و نيز متمدن تر شدن جوامع ، تعارضات واميران ، سياستمداران و فرماندهان روز به روز شدت گرفت كه به مطالعه مفاهيم استراتژيك نياز پيدا شد نا آنكه مجموعه اي از عوامل به هم پيوسته كه چكيده اي از آن را در سخنان بزرگاني چون سانتسو ، ماكياولي ، ناپلئون و …. مي بينيم [1]

همچنين بنيادي ترين اصول استراتژي ( نظامي و سياسي ) در دوران پيش از مسيحيت در جوامع مهم آن روز ازقبيل ايران ، يونان و روم نيز وجود داشت و سازمانهاي امروزي در اولين مرحله اين اصول را با محيط و موقعيت خاص خود منطبق كرده اند .

مفاهيم نظامي در گذشته هنوز هم بر انديشه

[1] كوبين براين جيمز . مديريت استراتژيك صفحه 16…

 

ج : نگرشها و برخوردهاي مختلف سازمانها با مشاركت :

در طي سالهاي اخير نگرش بسياري از مديران نسبت به مشاركت كاركنان در سازمانها تغيير يافته است .

اما بطور كلي سه نگرش براي برخورد با مشاركت در سازمانها وجود دارد :

 

 

1) سازمان بعنوان ابزار :

در اين نوع سازمان مالك و مدير يك نفر بوده و سازمان و اجزاي آن ، مانند يك ماشين عمل كرده و به سود آوري مالك كمك ميكنند .

 

 

2) سازمان بعنوان يك موجود زنده :

مالكيت از مدير جدا گرديده و توسعه سازي است كه داراي نقش ميباشند .

 

3) سازمان بعنوان يك نظام اجتماعي ، كاركنان ومديران بعنوان گروههاي ذينفع اصلي و سهامداران …. همگي در رشد و بقاء سازماني مشاركت دارند .

عمده دلايل اساسي حمايت از مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاي مديريت :

الف : تاثيرات مثبت و شگرفي كه در روحيه كاركنان بواسطه احترام به عقايد و نظرات و افكارشان برجاي ميگذارد .

ب : وسيله اي مناسب و معقول است براي برقراري ارتباط مفيد و موثر و دائمي و پيوسته بين كاركنان و مديريت بوده و تصويب طرحها و روشها را ميسر سازد .

ج : در راستاي تحقق اهداف فرد و سازمان ايجاد…

 

– ملاحظات و پيش بيني هاي سياسي داخل موسسه :

براي شرح پيرامون اين موضوع از بحث قدرت و تاثير آن بر انتخاب استراتژي صحبت ميكنيم در مطالعات رفتار سازماني به بررسي جايگاههاي قدرت در سازمانها ميپردازيم كه آيا اين قدرتها در موسسه بصورت رسمي هستند ؟ ويا اينكه چگونه ميتوان از هنجارهاي غير رسمي بر قدرت سازمان و ساختار رسمي افزود ؟

يكي ديگر از عواملي كه در انتخاب و اجراي استراتژي موثر است ميزان قدرتي است كه در انتخاب استراتژي خاص ايفاي نقش ميكند وجود قدرت سازماني براي پيشبرد منافع سازماني و فردي موثر ميباشد .

(( از منابع اصلي قدرت در موسسات يكي : مديران اجرايي عالي هستند . مديران عالي اجرايي هميشه نيروي مسلط در انتخاب استراتژي ها هستند . هنگاميكه مديران ارش اجرايي تمايل خود را به انتخاب استراتژي مشخصي نشان ميدهد ديگران نيز آن نوع استراتژي را بر ميگزينند .)) 2

———————–

  • مجله تدبير شماره 121
  • خليلي – مهراب – برنامه ريزي و مديريت استراتژيك – فصل چهارم

يكي ديگر از منابع قدرت در سازمان وجود ائتلافات گروهي است منافع متقابل در يك موسسه فعاليت يك يا چند گروه را براي ائتلاف به همه نزديك…

 

-2-1: انتخاب استراتژي و پياده كردن آن :

انتخاب يك استراتژي در وهله اول بصورت يك كل ميباشد اما زمانيكه موسسه خواهان اجراي آن باشد اين استراتژي به بخشهاي كوچكتر متناسب با واحدهاي زيرمجموعه تقسيم گرديده و عملياتي تر ميشود اما جداي از انتخاب استراتژيها ، تاثيراتي بر سازمان دارند كه به آنها اشاره ميكنيم :

 

الف :دستورالعمل كلي است براي يك موقعيت خاص يا اتخاذ يك تصميم :

استراتژي ها و يا سيستمهاي كه از انتخاب استراتژي ها ايجاد ميشوند ، دستروالعملي هستند كه حركت موسسه اي به سمت و سوي خاصي جهت ميدهد وآن را بانجام رفتارهاي مشخص و معين وادار ميكند .

اين دستورالعمل هم تصميم گيري مديران را آسان مينمايد و نيز در تفويض اختيار به مديران سهولت بيشتري انجام ميگيرد .

 

ب : معيارهاي نتيجه گيري از فعاليتها را معين ميكند :

تصميم گيري براي انجام فعاليتهاي مربوط به استراتژي انتخاب شده باعث ميشود تا بين اهدافي را كه استراتژي براي تحقق آنها ايجاد شده همآهنگي ايجاد شود و نيز هرفعاليت زيرمجموعه با جهت گيري استراتژي موسسه و نيز اهداف آن سنجيده شود .

 

ج : فرآيند كنترلي بر روي رفتارهاي موسسه ايجاد ميكند :

در صورت عدم همآهنگي و توفق هريك از واحدهاي موسسه و يا برنامه هاي تنظيم شده مديران اجرايي استراتژي ها خود بخود سعي برآن دارند تا رفتار واحدها را كنترل نموده ودر زمان اشتباه بودن سير حركتشان رفتار آنها را اصلاح نمايند .

استراتژي هاي مهم در بخشهاي مختلف…

 

  • مينتس برگ – هنري – مديريت استراتژيك – فصل چهارم
  • همان ماخذ             3- همان
  • تجزيه و تحليل در مدل برنامه ريزي شده در تشكيل استراتژي نقش مهمي را ايفا ميكند وعلوم و فنون جديد مديريت را در شكل دادن استراتژي دراز مدت بكار ميگيرد .
  • برنامه ريزي با تكيه برتجزيه و تحليل منظم بنا شده است .اين نوع فرآيند هميشه متكي بر تجزيه و تحليل منظم بوده و داراي چارچوب كلي است وباتوجه به توانائيها و محيط رقابتي خدمت ميگيرد .

تصميمات اتخاذ شده با استراتژي هاي داخلي موسسه همآهنگي دارند .از بين اين سه نوع رهبري كه هنري مينتز برگ ارائه كرد بطوركلي نميتوان گفت كه كدام قطعيت كامل و برتري دارد اما مواردي را كه با رهبري موسسه در مديريت استراتژيك پيوند خورده است عبارتند از : نگرشهاي اقتضايي ، تجزيه و تحليل كامل و جامع ، ماهيت رقابت موسسه و عوامل ديگر كه هركدام از اين موارد را بايد به نسبت خود موسسه سنجيد . جداي از تعاريف ياد شده…

 

اما در كسب وكار چگونه است ؟

وقتي مديران ارش و استراتژيك دريافتند كه اوضاع كسب و كار با وجود نحوه فعاليت آنها و نيز رقبا به سود آنها نيست يك گردش به سوي رشد دوباره نياز است تا با انتخاب يك استراتژي مناسب يا يك ابداع محصول جديد با استفاده از يك روش منحصر به فرد به جايگاه اوليه برگردد.

خلاصه :

مديريت بحران همراه مديريت استراتژيك بوده و تا بحران در موسسه ايجاد نگردد ويا   نشانه اي از آن پديدار نشود موسسات به سوي مديريت استراتژيك حركت نخواهند كرد و ديگر اينكه بحران و چالش در موسسه از خصايص…

 

منابع:

1)مديريت استراتژيك                                               دكتر امير كبيري

2)برنامه ريزي مديريت اسراتژيك                             دكتر عليرضا خليلي

3)بازاريابي و مديريت بازار                                      دكتر رضايي نژاد

4)مديريت استراتژيك                                                 فرد آرديويد

5)جوهره استراتژي                                                       كليف بومن

6)مفاهيم استراتژي بازاريابي                                          فيلپ كارتر

7)مديريت استراتژيك                                               كوبين براين جيمز

8)مديريت استراتژيك                                               مينتس برگ هنري

9)مديريت بحران                                                    ماتياس اولريخ

10)عبور از بحران                                                            ماتيس اولريخ

 

مجلات تدبير

ش: 121                ش:125                           ش:127

 

مقالات:

مقاله هاي مشاركت به چه معني ؟                            دكتر محمد علي طوسي

مشاركت و مديريت مشاركت                          سراج الدين محب اسفلي

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید