دانلود پایان نامه ارشد حقوق : رویكردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق : رویكردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

تعداد صفحات: 44

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 4400 تومان

تعداد نمایش: 396 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 آوریل 2016

به روز رسانی در: 13 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4400 تومان – خرید

دانلود پایان نامه ارشد حقوق : رویكردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….

سوال اصلي…………………………………………………………………………………………………………………………..

سوال فرعي…………………………………………………………………………………………………………………………..

فرضيات…………………………………………………………………………………………………………………………………

روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………

مفاهيم و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………….

علل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………………………….

چهارچوب تئوريك……………………………………………………………………………………………………………..

تعريف قوم و ملت………………………………………………………………………………………………………………..

تفاوت ملت و قوم………………………………………………………………………………………………………………..

قومتها و دولتها…………………………………………………………………………………………………………………….

شكافهاي اجتماعي و قوميت…………………………………………………………………………………………….

عوامل تشديد كننده شكافهاي قومي……………………………………………………………………………..

نظريات مربوط به بسيج قوي……………………………………………………………………………………………

نظريات مربوط به همگرايي و وحدت سياسي……………………………………………………………..

قومت ها در ايران………………………………………………………………………………………………………………..

قوم ترك يا آذري………………………………………………………………………………………………………………..

قوم كرد…………………………………………………………………………………………………………………………………

قوم بلوچ………………………………………………………………………………………………………………………………..

قوم عرب………………………………………………………………………………………………………………………………..

قوم تركمن……………………………………………………………………………………………………………………………

قوم لر……………………………………………………………………………………………………………………………………..

قوميت ها و تهديد امنيت ايران………………………………………………………………………………………..

فرآيند شكل گيري تهديد…………………………………………………………………………………………………

رابطه امنيت و تهديد………………………………………………………………………………………………………….

امنيت و امنيت ملي…………………………………………………………………………………………………………….

قوميت ها و تهديد امنيت ملي ايران……………………………………………………………………………….

افزايش هزينه ها در مناطق قومي نشين……………………………………………………………………….

شيوه هاي حل و فصل منازعات قومي…………………………………………………………………………..

راهكارهاي پيشنهادي مديريت قومي…………………………………………………………………………….

نتيجه گيري و پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………..


چكيده

قوم يا قوميت در انگليسي از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان يوناني Ethnos به مردماني اطلاق مي شود كه بيش از پيدايش دولتهاي تك شهري بصورت عشيره اي يا قبيله اي زندگي مي كردند. ويژگيهاي قوم و ملت تقريباً يكسان هستند كه پيوندهاي خويشي در اقوام قويتر از ملت است و علاوه بر اين ملت به دنبال حاكميت سياسي است تفاوت اساسي بين ملت و قوميت بوجود آمدن دولت ملي مي باشد. يكي از عوامل تشديد كننده شكافهاي قومي زبان مي باشد كه اين تميز قومي و به تعبير جان اقوام است. مذهب يكي ديگر از عوامل تشديد كننده گرايشات قومي است نخبگان سياسي تاثير زيادي در ناسيوناليسم منفي و كاذب قومي دارند. بي اعتيادي به نارضايتي اقتصادي و سياسي زمينه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظريات مختلف نيز در اين زمينه قابل توجه است.

رابطه جودري ميان امنيت و تهويه مورد توجه قرار گرفته است و نيز به اين امر كه چه شيوه هايي براي حل و فصل نازمات قومي بكار گرفته مي شد. و چندين راپيشنهادي براي مديريت قومي در نظر گرفته شده است كه مفصل در مورد آن اشاره مي گردد.


مقدمه:

امروزه امنيت بعنوان اصلي ترين شاخص و عنصر رشد تعالي يك جامعه تلقي مي‌گردد امنيت نيز بدون وجود انسجام و وحدت سياسي تامين نمي گردد، به علاوه چگونگي دست يابي به انجام و وحدت سياسي نيز وابستگي شديدي به مديريت سياسي جامعه دارد، قوميت در دنياي امروز بعنوان متغيري تقريباً مفار با انجام و وحدت و بدين دليل تهديد كننده امنيت مطرح مي گردد. جمهوري اسلامي ايران بعنوان كشوري كه در جرگه كشورهاي كثير القوم قرار گرفته است شايد حادترين شرايط و معضلات امنيتي نهفته قومي را در ميان اين كشورها دارا باشد. آنچه ايران را از ساير كشورهاي كثير القوم متمايز مي نمايد استقرار اقوام در حاشيه و نوار مرزي كشور و نيز همسايگي هر يك از آنها با اكثريت قومي آن سوي مرز است.

در چنين شرايطي بسترسازي لازم براي ايجاد و انسجام يكپارچگي و وحدت بين اقوام مستلزم تلاش پيگير و برنامه ريزي ويژه اي مي باشد كه مديريت سياسي كشور مي‌بايستي براي دست يابي به آن اهتمام جدي ورزد تبيين چگونگي تهديد امنيت ملي از ناحيه قوميتها، معرفي اقوام ايراني و در نهايت …

 

سوال اصلي:

پرسش اصلي اين پژوهش عبارتست از اين كه چه تهديداتي از ناحيه قوميتها متوجه امنيت ملي ايران است و مديريت دولت براي اين كه از قوميتها در جهت تقويت امنيت ملي بهره برداري نمايد چگونه بايد باشد.

سوال فرعي:

براي پاسخگويي به پرسش اصلي فوق، مجموعه پرسشهاي فرعي زير مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قوميت يعني چه؟

2- چگونه مي توان حساسيت قوميتها را نسبت به سياستگذاري نظام حكومتي تقديل نمود؟

3- چگونه مي توان زمينه مشاركت سياسي فعال قوميتها را بيش از پيش فراهم كرد؟

4- چگونه بايد اهميت قوميتها را در ديدگاه سياستگذاران و تصميم گيرندگان حكومتي تبيين نمود؟

5- چگونه مي توان از توان بالقوه و بالفعل قوميتها براي مقابله با تهديدات داخلي و خارجي بهره برد؟

6- چگونه مي توان احساس جدايي طلبي قوميتها را تضعيف كرد؟


فرضيه:

فصول مختلف اين گزارش و رساله تلاشي در جهت آزمون و اثبات فرضيه ذيل مي‌باشد:

در مديريت قومي كارآمد (جلب مشاركت اقوام، تقويت حس ملي، جذب نخبگان قومي و افشاي توطئه و منافع بيگانگان) موجب تضعيف منابع تهديد امنيت ملي از سوي قوميتها در ايران خواهد شد. براي تسهيل آزمون و اثبات فرضيه كلي فوق مي‌توان آنرا به فرضيه هاي جزئي تر به شرح ذيل تقسيم نمود:

– در برنامه ريزي هاي اساسي كشور قوميتها جايگاه واقعي پيدا ننموده اند.

– عدم توجه به اصول قانون اساسي در رابطه با قوميتها باعث دلسردي و عدم مشاركت سياسي آنان شده است.

قوميت ها جايگاه مهم و اساسي در ذهنيت و ديدگاه نخبگان طراز اول حكومتي و سياسي جمهوري اسلامي ايران نداشته اند.

– در رفع معضل بيگاري و مشاركت اقتصادي مناطق قومي اقدامات شايسته بعمل نيامده است.

– عدم وجود برابري در حقوق و فرصتهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي براي قوميتها بسيار بحث انگيز است.


روش تحقيق:

براي تكميل اين گزارش و رساله بيشتر از روش كتابخانه اي بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرايط انجام چنين تحقيقي در نظام آموزشي و اداري كشور، مشكلات عديده اي براي نگارنده جهت دسترسي به منابع و يا مصاحبه وجود داشته است.

منابع:

براي تدوين اين رساله بيش از 60 مورد كتاب، فصلنامه، رساله، روزنامه و بولتن مورد استفاده قرار گرفته كه اهم عناوين آنها در فهرست منابع آورده شده است.

 

قوميت و دولتها:

در جامعه شناسي سياسي مبحث اقليتهاي قومي و ملي و رابطه آنها با دولت مركزي بسيار مهم مي باشد البته در اقليتهاي ملي و قومي تمايلي به جدا شدن از كشور را ندارند و اين بستگي به ميزان وفاداري آنها به دولت مركزي دارد كه به دلايل مختلف اين وفاداري هم متفاوت است. سياست دولت مركزي نيست به اقليتهاي ملي و قومي نيز متفاوت است ممكن است سياست دولت در جهت حفظ هويت فرهنگي اقليتهاي قومي جذب و يا ادغام آنها در درون فرهنگ و قوميت مركزي مثل اقدامات رضا شاه در ايران باشد. برخي از دولتها داراي جمعيت ناهمگون هستند و از چندين گروه زباني، نژادي و مذهبي تشكيل شده اند كه هر گروه با همگون شدن با گروههاي ديگر به مخالفت بر مي خيزد و سعي مي كند اصالت خود را حفظ نمايد. ايران نيز داراي اقليتهاي قومي متفاوتي است كه در طول تاريخ عقب…

 

قوميت ها و تهديد امنيت داخلي:

آنچه براي امنيت داخلي ايران از ناحيه قوميتها تهديد به حساب مي آيد ممكن است تا حدودي با مسايل امنيت ملي مشترك باشد وليكن اگر ثبات سياسي صورت مسئله امنيت داخلي قرار گيرد، عاملهاي زير از ناحيه قوميتها برهم زننده ثبات سياسي است:

افزايش سريع جمعيت و قدرت اقتصادي گروههاي قومي:

اقتصاد و جمعيت دو مولفه مهم قدرت بشمار مي روند. به لحاظ جمعيتي در حالي كه با توجه به سياستهاي اقتصادي و بهداشتي جمعيت فارس زبان شيعه مذهب ساكن نقاط مركزي كشور در قالب طرحهاي كنترل جمعيت فارس زبان شيعه مذهب ساكن نقاط مركزي كشور در قالب طرحهاي كنترل جمعيت شديداً كنترل مي شد، ظرف سالهاي اخير آهنگ سه درصدي رشد جمعيت استان كردستان، معمولاً چند درصد سريعتر از كل كشور تهديد قلمداد نگردد، اين افزايش سريع و خلاف برنامه جمعيت با توجه به كمبود امكانات رفاهي، آموزشي و اشتغال مي تواند به ايجاد نارضايتي و بحرانهاي شهري و تهديد امنيت…

 

مراجع و منابع:

1- آذري، علي. قيام شيخ محمدخياباني. تهران. صفي عليشاه. 1344.

2- آشوري، داريوش. ماومدنيت. تهران: موسسه فرهنگي فراط. 1376.

3- آلن، بيرو. فرهنگ علوم اجتماعي. ترجمه باقر ساروخاني. تهران: نشر كيهان. 1370.

4- احمدي، حميد. قوميت و قوم گرايي در ايران. از افسانه تا واقعيت. تهران: نشر ني. 1378.

5- الطائي، علي. بحران هويت قومي در ايران. تهران: نشر ستادگان. 1378.

6- بشيريه، حسين. دولت عقل. تهران: موسسه نشر علوم نوين. 1374.

7- پيرنيا، حسن. ايران باستان. تهران: انتشارات دنياي كتاب. 1362.

8- رضائيان، علي. اصول مديريت. تهران: انتشارات سمت. 1371.

9- شميم، علي اصغر. كردستان. تهران: نشر مدبر. 1375.

10- وزارت امور خارجه. كتاب سبز تركمنستان. 1375.

11- فصلنامه مطالعات ملي. سرزمين و فرهنگ مردم بلوچستان. تهران. 1379.

12- مجله نشر دانش. تعدد اقوام و وحدت ملت. شماره 21. 1371.

13- كاتم، ريچارد. ناسيوناليسم در ايران. ترجمه احمد تدين. تهران: انتشارات كوير. 1372.

14- كسروي، احمد. تاريخ هيجده ساله آذربايجان يا سرنوشت گردان و دليران. تهران: انتشارات اميركبير.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید