دانلود پایان نامه : اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

دانلود پایان نامه : اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

تعداد صفحات: 71

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 3950 تومان

تعداد نمایش: 485 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 مارس 2016

به روز رسانی در: 19 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3950 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

 

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………… صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………….. 1

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی……………………………………………………………………….. 5

مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن.. 5

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی………………………………………… 17

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی…………………………… 17

الف : شرکت های تجاری……………………………………………………….. 17

ب : مؤسسات غیر تجاری………………………………………………………. 18

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی………………………………. 19

الف : دولت…………………………………………………………………………… 20

ب: شوراهای اسلامی…………………………………………………………….. 21

ج : شهرداری ها…………………………………………………………………… 24

د : سایر اشخاص حقوقی عمومی……………………………………………. 25

مبحث سوم : آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز…………………………. 27

گفتار اول : شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف……… 27

گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح…. 30

فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی

مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت………………………………………… 34

گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت…………………………….. 38

گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت……………….. 39

مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت…………………………. 42

گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت………………………… 42

گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت………………….. 43

مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی………………….. 44

گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات…………………………. 44

الف : وزارتخانه ها………………………………………………………………… 44

ب : مؤسسات دولتی……………………………………………………………… 45

ج : شرکت های دولتی……………………………………………………………. 46

گفتار دوم : مؤسسات عمومی و انواع آن…………………………………. 51

الف : مؤسسات عمومی مستقل……………………………………………….. 51

ب : مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی……………………………. 56


 

مقدمه :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب…

 

ب) مؤسسات غیر تجاری (ص44)

ویژگی بارز این دسته از اشخاص آن است که اصولاً در جستجوی سود مادی نیستند منظور این است که مؤسسات مزبور نسبت به مادیات به کلی بی تفاوت و بی اعتنا باشند بلکه در حقیقت این مسائل برای آنها در درجة دوم اهمیت قرار دارد[1].

قانون تجارت در این مورد مقرر می دارد که : تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تأسیس شده یا شوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند. مؤسساتی که مخالف انتظامات عمومی بوده یا نامشروع باشند قابل ثبت نیستند و نمی توانند شخصیت حقوقی پیدا کنند[2].

مهمترین اقسام مؤسسات غیر تجاری ( مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی) عبارتند از :

انجمن های سیاسی، صنفی

انجمن ها : اجتماعی هستند که برای

1- دکتر طباطبایی موتمنی منوچهر ، منبع یاد شده ، ص 236

2- ماده 584 و 585 قانون تجارت…

 

فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی

حال که با مفهوم دولت آشنا شدیم باید بدانیم که دخالت های دولت در امور اجتماعی و اقتصادی روز به روز توسعه می یابد و دیگر وظیفه دولت در تأمین عدالت و امنیت ( لیبرالها) منحصر نمی شود آنها معتقدند که دولت تا حد امکان نباید در امور اقتصادی مداخله کند ، زیرا دولت تاجر خوب ، کشاورز خوب و صنعتگر خوب نیست، سوسیالیست ها به عکس معتقد به فعالیت گسترده تر دولت هستند[1].

در ایران تعداد مشاغل دولت ، در تمام زمان ها یکسان نبوده است ، تا اواخر قرن نوزدهم در ایران مانند بیشتر کشورها ، مداخله دولت در امور اجتماعی و اقتصادی توسعه یافته نبود، از این رو مشاغل دولت بسیار معدود و به مشاغل انتظامی و امنیتی و تأمین عدالت یعنی اموری که برای حفظ موجودیت هر جامعه ضروری بودند محدود می شد.

لیکن تغییرات و تحولات سریع و عظیمی که از اواخر قرن 19 بر اثر ترقی علوم و صنایع در طرز زندگی ملت ها به وقوع پیوست ، وضعیت این امور در ایران را نیز تغییر داد. این مسائل موجب شد که در ایران

1- دکتر طباطبائی مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، سمت 1383 ، ص 248…

 

گفتار دوم : مؤسسات عمومی :

الف : مؤسسات عمومی مستقل

در کنار وزارتخانه ها ، سازمان های دیگری وجود دارد که در اصطلاح « مؤسسات عمومی » نامیده می شوند. این مؤسسات شامل مؤسسات وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها قوه مقننه ، قوه قضائیه و مؤسسات وابسته به سایر اشخاص حقوقی حقوق مثل شوراها و سازمان های محلی و… هستند که با عناوین مختلفی مانند. سازمان ، مؤسسه ، بنیاد ، مرکز ، نهاد ، شرکت ، صندوق و … تشکیل شده اند. ممکن است مؤسسه مستقلی ، به موجب قانون و یا اساسنامه قانونی ، خود مؤسسات وابسته ای داشته باشد که مستقیماً زیر نظر مؤسسه ما در انجام وظیفه کنند. اصطلاح « مؤسسه عمومی » ترجمه تحت اللفظی اصطلاح فرانسوی etablissement public است که از…

 

فهرست منابع

الف ) کتب

1- ابوالحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، چاپ هفتم 1383

2- امامی، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج4 ، کتابفروشی اسلامیه ، تهران 1354

3- انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، چاپ هفتم 1386

4- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مقدمه عمومی علم حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، تهران ، 1361

5- رضایی زاده ، محمد جواد ، حقوق اداری (1) ، چاپ اول ، نشر میزان ، تهران ، 1385

6- شایگان ، سید علی، حقوق مدنی ایران ، چاپخانه مجلس ، تهران ، 1324

7- صفار ، محمد جواد، شخصیت حقوقی ، نشر دانا ، 1373

8- صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج یک ، انتشارات مدرسه عالی حسابداری ، تهران ، 350

9- طباطبائی ، مؤتمنی، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر ،انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1370

10- طباطبائی ، مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، تهران 1383

11- عالی خانی ، محمد ، حقوق اساسی ، انتشارات دستان ، چاپ سوم 1375

12- قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی ، نشر میزان ،1383

13- قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، انتشارات دانشگاه تهران 1368

14- کاتوزیان، ناصر ، مبانی حقوق عمومی ، نشر دادگستر ، چاپ اول 1377

15- موسی زاده ، حقوق اداری ، چاپ سوم ، نشر میزان 1381

16- نجفی اسفاد ، مرتضی ، فرید محسنی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات المهدی 1319

17- وینست اندرو ، نظریه های دولت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه ، نشر نی ، تهران 1371

18- هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی، چاپ هفتم، نشر میزان ، 1382

ب )پایان نامه

1- پایان نامه محمد یاشاپور ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، خردادماه 1377

ج ) مجموعه قوانین و مقررات

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2- قانون بودجه 71 مصوب 10/11/70

3- قانون بودجه 69 مصوب 29/12/68

4- قانون تجارت

5- قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 16/11/1364

6- قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29/4/73

7- مجموعه قوانین سال 66 ، 67 ، 68، 71 ، 72 ، 80 ، 84 ، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

8- قانون محاسبات عمومی کشور

9- آراء وحدت رویه حقوقی (1371 – 1328 ) دیوان عالی کشور ، فرج ا… قربانی ، انتشارات فردوسی ، تهران 1371

10- آراء وحدت رویه به دیوان عدالت اداری

11- پرونده های مربوط به اختلافات دستگاههای دولتی ( سازمان آموزش و پرورش

سازمان مسکن و شهرسازی – سازمان حفاظت منابع طبیعی و جنگداری )

د ) اینترنت

1.http: //dadgostary – es. Ir /cms/indexphn 2008/08/18

2.http:// www .hamshahrion .line.ir/News/?id

3.http :// www.vekalat.org

4.http://www.irna.ir /fa /news/ view/line 2008/06/7

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید