دانلود پایان نامه روزنامه نگاری : ابزار ها و عوامل انگیزش در خبرنگاران برای بالا بردن ارتقا کیفی اخبار

دانلود پایان نامه روزنامه نگاری : ابزار ها و عوامل انگیزش در خبرنگاران برای بالا بردن ارتقا کیفی اخبار

تعداد صفحات: 125

فرمت فایل: ورد

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 438 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 ژانویه 2017

به روز رسانی در: 5 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

دانلود پایان نامه روزنامه نگاری : ابزار ها و عوامل انگیزش در خبرنگاران برای بالا بردن ارتقا کیفی اخبار

125ص

) مقدمه

خبرگزاري ها مبنع تغذيه مطبوعات و در سال هاي اخير، خود در حال فراگيرشدن به مثابه يك رسانه جمعي هستند.

در كشور ما علي رغم اين كه اينترنت همپاي كشورهاي غربي در ميان مردم نفوذ پيدا نكرده، اما به هر روي روز به روز شاهد گسترش اين وسيلة ارتباطي در ميان اقشار مختلف مردم هستيم كه با توجه به سرعت اين نفوذ مي توان تصور كرد كه در آينده اي نزديك – كه بيش از  چند سال نخواهد بود – اينترنت، گسترشي در حدود يك رسانه همگاني پيدا كند و به تبع اين مساله، خبرگزاري ها نيز به رسانه اي تبديل شوند كه مردم، براي دسترسي به اخبار روز، مستقيماً به آنها مراجعه كنند.

علاوه بر اين در سال هاي اخير و پس از تأسيس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به عنوان دومين خبرگزاري ايران پس از حدود 60 سال، شاهد تأسيس آژانس هاي خبري متعددي بوده ايم كه هركدام شامل مجموعة بزرگي از عوامل انساني، ازجمله خبرنگاران هستند.

مجموعة اين عوامل، به علاوة اهميت و رسالت رسانه ها در يك جامعه متمدن، لزوم توجه به خبرنگاران خبرگزاري ها به عنوان اركان اصلي جمع آوري و ارسال اخبار را خاطرنشان مي كند. اين توجه را مي توان شناخت و فراهم كردن ابزارهاي انگيزش خبرنگاران براي انجام كار بهتر دانست. به طور كلي، انگيزش را مي توان به عنوان نيروي محرك فعاليت هاي انساني و عامل جهت دهندة آن تعريف كرد. عوامل انگيزشي عموماً به دو دسته دروني و بيروني تقسيم مي شوند كه در مورد موضوع اين تحقيق، مهم ترين اين ابزارها و عوامل در اختيار مديران خبرگزاري هاست، چه در مواردي كه به ابزارهاي انگيزشي مادي مربوط مي شود و چه ابزارهاي انگيزشي معنوي.

در واقع توجه به اين كه چه عوامل و ابزارهايي مي تواند باعث ترغيب و انگيزش خبرنگاران براي صرف وقت، انرژي و دقت بيشتر و درنتيجه، ارائه اخبار با كيفيت بالاتر  شود بيش از همه مي تواند مورد توجه مديران خبرگزاري ها واقع شود تا با شناخت نيازهاي خبرنگاران خود، زمينة پيشرفت خبرگزاري متبوعشان را فراهم كنند و از سوي ديگر تا حدي امنيت مادي و رواني قشري را فراهم كنند كه از كمترين امنيت شغلي در جامعة ما بهره مند است.

 

2) طرح مسأله و تعريف موضوع

پاسخ به اين سوال كه «چه ابزارها و عواملي باعث انگيزش خبرنگاران خبرگزاري ها براي فعاليت بهتر و درنتيجه، ارائه اخبار صحيح تر و دقيق تر و به يك معنا، ارتقاء كيفي اخبار مي شود» مسأله اصلي اين تحقيق است.

براي پاسخ به اين سؤال، چهار خبرگزاري كشور بر اساس اولويت تاريخ تأسيس انتخاب شده اند. خبرگزاري، يك سازمان خبري است كه وظيفه و مأموريت آن، جستجو، تحقيق، جمع آوري و تنظيم اطلاعات و پيام هايي است كه ضرورتاً بايد آنها را در مركزي انباشت نمايد و سپس اين اخبار را به مشتريان خود (روزنامه ها، راديوها، تلويزيون ها، مراكز اقتصادي و سياسي
و …) ارسال كند. (ژان لويي، سروان شرايبر، «نيروي پيام»، (تهران، سروش1371)

اين تعريف را مي توان اين گونه تكميل كرد كه امروزه آحاد مردم نيز به مشتريان خبرگزاري ها افزوده شده اند و در واقع اين، تنها رسانه ها نيستند كه به عنوان واسطه، اخبار خبرگزاري‌ها را به مردم مي رسانند بلكه بسياري از مردم از طريق شبكة اينترنت به طور مستقيم از اخبار خبرگزاري ها استفاده مي كنند و بنابراين حيطة مشتريان خبرگزاري ها بسيار گسترده تر شده و روز به روز نيز در حال گسترش است.

با توجه به اين موارد، اخبار ارسالي برروي خروجي خبرگزاري ها از اهميت بسياري برخوردار است و از آنجا كه عوامل اصلي تامين كننده اين اخبار، خبرنگاران هستند، به نظر مي رسد تامين ابزارها و عوامل انگيزشي براي آنها جهت ارائه ي اخباري  با كيفيت بالا از مهمترين مواردي است كه بايد مورد توجه مديران خبرزگزاري ها قرار بگيرد، چرا كه تأمين اين ابزارها عمدتاً بر عهده و در حيطة اختيارات آنهاست. اين تحقيق قصد دارد علاوه بر شناسايي ابزارهاي انگيزشي خبرنگاران از ديدگاه خود  آنها، وجود يا عدم وجود اين ابزارها در خبرگزاري هاي مورد بررسي و ميزان رضايت خبرنگاران اين ابزارها را نيز مورد توجه قرار دهد.

 

3) بيان ضرورت و اهميت موضوع

در دنياي امروز نقش وسايل ارتباط جمعي در همة شؤون زندگي اجتماعي، سياسي، اقتصادي  و حتي فردي غيرقابل انكار است.

در تمامي متون علم ارتباطات معمولاً از چهار وسيله ي مطبوعات، راديو، تلويزيون و سينما به عنوان وسايل ارتباط جمعي نام برده مي شود كه در دهه هاي اخير با توجه به كاهش شديد نقش خبري سينما، سه وسيله ي مطبوعات، راديو و تلويزيون را  مي توان وسايل ارتباط جمعي اصلي دانست. در اين ميان نامي از خبرگزاري به عنوان يك وسيلة ارتباطي برده نمي شود. در اين تحقيق سعي شده است بر اساس دلايل مستند ثابت شود كه خبرگزاري به عنوان منبع تغذيه ي ديگر رسانه ها، خود يك وسيلة ارتباط جمعي است كه در فصل هاي بعد در اين مورد توضيحات كاملي داده شده است. اما آن چه در اين بحث قابل طرح است اين كه اگر خبرگزاري را يك سازمان خبري بدانيم كه وظيفه اش جمع آوري و ارسال اخبار است و به عنوان يك وسيلة ارتباط جمعي نقش مؤثري در جامعه ايفا مي كند، شايد بتوان مهم ترين ركن اين رسانه را خبرنگاران دانست، كساني كه از ابتدايي ترين مرحله تا نهايي ترين آن – به جز ارسال اخبار روي سايت – در جريان اين روند، تأثير گذارند. خبرنگاري از جمله مشاغل سخت دنيا تعريف شده است و از اين رو شايد بتوان گفت خبرنگار، نسبت به شاغلين حرفه هاي ديگر به عوامل برانگيزاننده ي بيشتري براي فعاليت خود همان تهية اخبار است، احتياج دارد؛ عواملي كه هم از جنبه ي دروني و معنوي و هم از نظر بيروني و مادي قابل بررسي است. از اين رو اين كه خبرنگاران، چه عوامل و ابزارهايي را باعث پيشرفت در كارشان، يعني ارتقاء كيفي اخبار مي دانند و اين كه اين ابزارها تا چه ميزان در خبرگزاري هاي مورد بررسي – به عنوان نمونه اي از خبرگزاريهاي موجود در كشور – وجود دارد دو مقوله اي كه اهميتشان با توجه به مباحث مطرح شده، روشن است، با اين تأكيد كه بيشترين كاربرد شناخت اين مسأله، براي مديران خبرگزاري هاست.

.

.

تاریخچه خبرگزاری در ایران

الف) خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

در سال 1313 اداره ای به نام «آژانس پارس» در وزارت امورخارجه تشکیل شد تا اخبار کشور را گردآوری و در دسترس مردم و مطبوعات قرار دهد. این آژانس علاوه بر این، دو نشریه صبح و عصر به زبانهای فارسی و فرانسه برای مسؤولان و خبرگزاریهای خارجی و روزنامه ها منتشر می کرد.

شش سال بعد، یعنی در سال 1319 با تشکیل اداره عمومی تبلیغات، آژانس نیز به عنوان بخشی از این اداره به کار خود ادامه داد.

خبرگزاری فرانسه اولین خبرگزاری بین المللی بود که با آژانس خبری پارس قرارداد همکاری خبری منعقد کرد، پس از آن به ترتیب خبرگزاریهای رویتر، آسوشیتدپرس، یونایتدپرس و آناتولی نیز با آژانس پارس قرارداد منعقد کردند.

از سال 1332 اخبار خبرگزاریها و رادیو و تلویزیونها و مطبوعات به زبانهای مختلف در آژانس پارس ترجمه و متشر شد.

در سال 1342 همزمان با تأسیس سازمان اطّلاعات، آژانس پارس با نام خبرگزاری پارس به این وزارتخانه ملحق و به صورت 24 ساعته فعالیت خود را آغاز کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در سال 1360 نام خبرگزاری پارس را به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران تغییر داد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هم اکنون زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند و مدیرعامل آن سید محمد طاهری ناصری است.

این خبرگزاری هم اکنون با 1600 تا 1800 نیروی تمام وقت روزانه به طور متوسط بین 450 تا 600 خبر بر روی تلکس خود ارسال می کند.

نحوه قرار گرفتن اخبار بر روی خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

اخبار در تهران از طریق خبرنگاران حوزه ها، روابط عمومی سازمانها و وزارت خانه ها، رابطین خبر، اخبار خبرگزاریهای خارجی و شنود رادیویی و تلویزیونی دریافت و پس از تنظیم بر روی خروجیهای مطبوعات، اقتصادی، ایرنا فارسی، ایرنا انگلیسی و ایرنا عربی ارسال می شود و اخبار شهرستانها نیز توسط خبرنگاران و رابطین به دفاتر و سپس به مناطق هشتگانه خبری ارسال می شود و توسط سردبیران و دبیران بر روی خروجیهای ذکر شده قرار می گیرد. گردآوری اخبار و گزارشها در شهرستانها زیر نظر هشت منطقه خبری صورت می گیرد و هر منطقه، تعدادی از استانهای کشور را تحت پوشش قرار می دهد. اخبار و گزارشها توسط رابطین خبری و خبرنگاران شهرستانها تهیه و پس از ارسال به منطقه، آن را به طور مستقیم بر روی خروجیهای سازمان قرار می دهند که این اقدام به منظور تمرکززدایی و سرعت بخشیدن به ارسال خبرها صورت گرفته است.

فعالیت اداره کل اخبار خارجی به عهده هشت گروه اروپا و امریکا، آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، شبه قاره هند و آسیای میانه، اخبار عربی، اخبار بین المللی فارسی و اخبار خارجی است.

گروه اخبار خارجی مشتمل بر سه بخش شنود صوتی و تصویری، ترجمه اخبار خارجی و شبکه اطّلاع رسانی جهانی (اینترنت) به صورت 24 ساعته است. 23 فرستنده رادیویی و 13 فرستنده ماهواره ای بر روی نوارهای ویدئویی و صوتی مغناطیسی ضبط می شود. فرستنده های رادیویی روزانه در 85 نوبت شنود می شود و این برنامه ها علاوه بر زبان فارسی به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسه نیز ترجمه می شود. همچنین اخبار خبرگزاریهای مهم جهان و شبکه جهانی اینترنت نیز در این گروه مورد بررسی قرار می گیرد و خبرهای مهم از آنها استخراج می شود.


مناطق خبری خارج ایرنا

مناطق خبری ایرنا در خارج از کشور، شامل منطقه خاورمیانه و آفریقا با مرکزیت بیروت، منطقه اروپا و امریکا به مرکزیت لندن، آسیا و اقیانوسیه به مرکزیت کوالالامپور و دفتر ارشد هند که پوشش خبری آسیای میانه و شبه قاره را بر عهده دارد، می شود. خبرهای تهیه شده در 30 دفتر خارجی ایرنا و اخبار رابطین و خبرنگاران آزاد ایرنا در سراسر جهان را به طور مستقیم بر روی خروجیها ارسال می کنند.

همکاری با خبرگزاریهای خارجی و منطقه ای ایرنا در راستای مبادله خبر و عکس با خبرگزاریهای خارجی و منطقه ای، همکاری به صورت قراردادهای انحصاری پایاپای و فروش خبر و عکس صورت می گیرد که عمر این همکاریها با برخی خبرگزایها به دهها سال می رسد. این قراردادها که قبل از انقلاب فقط با خبرگزاریها غربی بود، بعد از انقلاب، خبرگزاریهای آسیایی و منطقه را نیز شامل می شد.

ایرنا در زمان حاضر در مجامع بین المللی همچون خبرگزاری بین المللی (IINA)، سازمان خبرگزاریهای آسیا و اقیانوس آرام (OANA)، خبرگزاریهای غیرمتعهد (NANAP)، خبرگزاری اوپک (OPECNA)، اتحادیه خبرگزاریهای دریای خزر (ACSNA) و خبرگزاری اکونا (ECONA) عضویت دارد و ریاست دوره ای چندین اجلاس مجامع بین المللی را برعهده داشته و دارد.

ایرنا هم اکنون با بیش از 70 خبرگزاری جهان برای مبادله مستقیم اخبار قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه دارد.

 


آرشیو عکس ایرنا

آرشیو عکس ایرنا که بیش از 40 سال از تأسیس آن می گذرد در حال حاضر یکی از غنیترین مجموعه های عکس کشور است و بیش از 3 میلیون عکس با موضوعهای  مختلف را در خود جای داده است.

 

خط مشیهای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

حفظ و حراست از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مهمترین وظیفه ای است که برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است. در راستای رسیدن به این هدف 10 اصل مشخص به عنوان خط مشیهای اساسی ایرنا تعریف شده است:

1- تولید و توزیع انبوه و گسترده اخبار با هدف دستیابی به منافع و اهداف جمهوری اسلامی ایران

2- گسترش فرهنگ اسلامی تا حد امکان و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی

3- گسترش فعالیتها به منظور دستیابی و پخش اخبار در خارج و داخل کشور

4- پخش اخبار جهان اسلام به طور کلی

5- تولید اخبار برای روزنامه ها و سایر نشریات دوره ای داخل کشور

6- آماده سازی زمینه و رقابت با خبرگزاریهای بزرگ بین المللی

7- تولید اخبار در بزرگترین شبکه ممکن

8- توسعه شبکه پخش اخبار تا دورترین نقاط ممکن

9- توسعه و تقویت سطح همکاریهای حرفه ای با خبرگزاریهای کشورهای مختلف و ایجاد شبکه های منطقه ای و بین المللی با همکاری آنها

10- تحقیق و پژوهش در رابطه با اخبار به ویژه در مواردی که پای منافع ملی در میان باشد

آدرس اینترنتی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا): www.irna.ir

 

پاسخ دهید