دانلود مقاله : آيين نامه اجرايي مجلاّت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

دانلود مقاله : آيين نامه اجرايي مجلاّت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

تعداد صفحات: 51

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 2900 تومان

تعداد نمایش: 498 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 مارس 2016

به روز رسانی در: 19 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2900 تومان – خرید

دانلود مقاله : آيين نامه اجرايي مجلاّت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

 

 

فن‌ آوري‌ جديد، ضرورت‌ تحول‌ در كميت‌ و كيفيت‌ دسترسي‌ به‌ اطّلاعات‌ و منابع‌ دانش‌ روز را به‌ دنبال‌ آورد. بدون‌شك‌، يكي‌ از مهمترين‌ منابعي‌ كه‌ امكان‌ دسترسي‌ سريع‌ و آسان‌ را به‌ تحقيقات‌ روز براي‌ دانش‌ پژوهان‌ بويژه‌ دانشجويان‌رشته‌هاي‌ مختلف‌ علمي‌ فراهم‌ مي‌سازد، مجلاّت‌ دانشگاهي‌ كشور مي‌باشد كه‌ به‌ توسعه‌ وتكامل‌ كمّي‌ و كيفي‌ تحقيقات‌ مددمي‌رساند و زمينه‌ ساز حل‌ مشكلات‌ پيچيده‌ جامعه‌ اعم‌ از مسائل‌ علمي‌، صنعتي‌، كشاورزي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌ و… خواهدبود.

گسترش‌ و توسعه‌ دانشگاهها تكثّر و تنوّع‌ مجلاّت‌ علمي‌ كشور را ايجاب‌ مي‌كند. علاوه‌ براين‌ قانونمند نمودن‌ اين‌ مجلات‌ وانتشار آنها به‌ منظور جلوگيري‌ از اتلاف‌ سرمايه‌هاي‌ ملّي‌ و علمي‌ مملكت‌ نيازي‌ است‌ كه‌ بخوبي‌ احساس‌ مي‌شود.

حوزه‌ معاونت‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد با اين‌ هدف‌ و با استناد به‌ بند سوّم‌ از بيست‌ سوّمين‌ صورتجلسه‌ هيأت‌رئيسه‌ دانشگاه‌، مورخ‌ 11/5/79 و به‌ منظور تقويت‌ مبادله‌ يافته‌هاي‌ علمي‌ و تحقيقاتي‌ بين‌ مراكز علمي‌، ايجاد وحدت‌ رويه‌ درتشكيلات‌، چاپ‌ و نشر و مسائل‌ مالي‌، توزيع‌ شايسته‌ تسهيلات‌ و همچنين‌ سهولت‌ نظارت‌ اجرايي‌ بر مجلاّت‌ علمي‌ به‌ دانشگاه‌فردوسي‌ مشهد ، آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ را به‌شرح‌ زير تدوين‌ نمود:

 

مادّه‌ 1 – اهداف‌ انتشارمجلاّت‌ داراي‌ اعتبار علمي‌

الف: ارتقاي‌ سطح‌ دانش‌ صاحبنظران‌، كارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌ ؛

ب:‌ معرفي‌ دستاوردهاي‌ جديد پژوهشي‌ و ايجاد زمينه‌ تبادل‌ انديشه‌؛

ج: ايجاد زمينة‌ همكاري‌ بيشتر بين‌ پژوهشگران‌ داخل‌ و خارج‌ كشور ؛

د : طرح‌ مسائل‌ علمي‌ نو و گسترش‌ مرزهاي‌ دانش‌ ؛

هـ : ايجاد روحيه‌ و انگيزه‌ تحقيق‌ در جامعه‌ ؛

و : كمك‌ به‌ ايجاد ارتباط‌ بين‌ مراكز آموزشي‌، علمي‌، تحقيقاتي‌ و همچنين‌ ميان‌ پژوهشگران‌ وكارشناسان‌ به‌ منظور انتقال‌…

 

آيين نامه بررسي و تصويب مجلات علمي دانشگاه

( مصوب هيات رئيسه دانشگاه 14/12/80 )

 

به منظور بررسي درخواست متقاضيان انتشار مجلات با درجه علمي پژوهشي در دانشگاه اين آيين نامه در 4 ماده به شرح زير تدوين مي‌گردد.

ماده 1 –

درخواست انتشار مجله علمي ـ پژوهشي از طريق رياست دانشكده با تكميل فرم‌هاي پيوست اين آيين‌نامه به معاون پژوهشي دانشگاه ارسال مي‌شود.

ماده 2 –

تشخيص ضرورت انتشار مجلات جديد با عنايت به موارد طرح شده در ماده 3 بر عهده هيات رئيسه دانشگاه است .

ماده3 –

ضوابط تصويب انتشار مجلات علمي

الف: دلايل توجيهي براي انتشار

   ب : مخاطبين و مشتركين مشخص و تعريف شده

ج : عضو هيات تحريريه منطبق با شرايط مندرج در ماده 10 آيين نامه مجلات علمي دانشگاه

   د : دانشكده‌ها و مؤسسات علمي و تحقيقاتي و انجمنهاي تخصصي كه حاضر به همكاري با نشريه هستند

ماده 4 –

در صورت تصويب پيشنهاد و تامين اعتبار، مجله براي سه شماره چاپ مي‌شود و براي تعيين درجه علمي به كميسيون بررسي نشريات علمي كشور ارسال مي‌شود، و در صورت اخذ درجه علمي پژوهشي ادامه‌ي انتشار چاپ آن امكان پذير خواهد بود.

 

اين آيين نامه در 4 ماده در پنجاه و چهارمين…

 

جمهوري اسلامي ايران
وزارت علوم تحقيقات و فناوري
كميسيون نشريات علمي

پرسشنامه درخواست تعيين و يا تاييد اعتبار علمي مجله

الف – مشخصات نشريه

  • نام نشريه :

2- زمينه موضوعي : علوم انساني ¡ علوم پايه ¡ فني و مهندسي ¡ كشاورزي ¡   هنر ¡

3- درجه علمي نشريه :

1-3 – درجه فعلي : علمي ـ پژوهشي ¡                   علمي ـ ترويجي ¡

2-3- درجه مورد درخواست : علمي ـ پژوهشي ¡                   علمي ـ ترويجي ¡

4- تناوب انتشار : سالي يك بار ¡ سالي دو بار ¡   فصلي ¡ ماهيانه ¡ هفتگي ¡

5-تيراژ :كمتر از : 1000جلد¡ 2000-1000جلد¡ 3000-2000جلد¡ بيشتر از 3000 جلد¡

6- زبان انتشار :
7- نشاني دفتر مجله :

8- شماره تلفن دفتر مجله :

ب – مشخصات مسئولين نشريه

  • صاحب امتياز :

نام : …………………….. نام خانوادگي : ……………………….محل اشتغال : ……………………………..

سمت : ………………………………….

  • مدير مسئول :

نام : …………………….. نام خانوادگي : ……………………….محل اشتغال : ……………………………..

سمت : ………………………………….

  • سردبير :

نام : …………………….. نام خانوادگي : ……………………….محل اشتغال : ……………………………..

سمت : ………………………………….

 

ماده 13- وظايف و اختيارات هيات تحريريه :

الف – رسيدگي و پيشنهاد خط مشي علمي و تحقيقي نشريه ……. به سردبير و مدير مسؤول

   ب   – رسيدگي و پيشنهاد توسعه و بهبود تشكيلات نشريه ……….. و سازمان و اداري آن به مدير مسؤول

   ج – رسيدگي و پيشنهاد بودجه سالانه نشريه ………….. و انتخاب بازرش به مدير مسؤول

   د – رسيدگي و پيشنهاد مقررات استخدامي هيات تحريريه و كاركنان فني و هنري به مدير مسؤول

   هـ – رسيدگي به مقررات مالي و معاملات نشريه كه از طرف مدير مسؤول يا مدير داخلي پيشنهاد مي‌شود.

   و – پيشنهاد نصب و عزل مدير داخلي يا اعضاي هيات تحريريه به مدير مسؤول بر اساس ضوابط كميسيون بررسي نشريات علمي كشور

     ز – پيشنهاد انتشار نشريه جديد و يا تغيير تيراژ و زمان انتشار – در حال نشر

   ح – رسيدگي به اموري كه از طرف مديرمسؤول، سردبير يا مدير داخلي براي تصويب يا اظهارنظر در هيأت تحريريه مطرح مي‌شود.

   ط – رسيدگي و پيشنهاد مقالات تخصصي و علمي و تحقيقي كه براي چاپ در مجله پيشنهاد مي‌شود به سردبير .

 

ماده 14- وظايف و اختيارات مدير داخلي :

الف – تشكيل منظم جلسات هيات تحريريه با هماهنگي و حضور مدير مسؤول و سردبير طبق آيين نامه داخلي كه به تصويب هيات تحريريه رسيده است.

ب – دريافت مقالات و ارسال پاسخ هيات تحريريه يا سردبير براي نويسندگان

   ج – ارسال مطالعات تصويب شده به طور منظم و براساس برنامه زمان بندي شده براي حروف چيني شده براي حروف چيني و چاپ خانه .

   د – توزيع نشريات ………….. خط مشي‌ها و برنامه‌هاي تصويب شده توسط مدير مسؤول

   هـ – رسيدگي به حسابهاي مالي نشريه ………….. اعم از مشتركين و متفرقه و گزارش منظم آن با مدير مسؤول

   و – نظارت بر امور داخلي نشريه و اداره كاركنان فني، هنري، مالي، اداري و خدماتي به نحوي كه هيچ گونه تاخير و يا بي نظمي در كار نشريه نباشد.

ز – پاسخ نامه، صدور گواهي و تامين ارتباطات بين نشريه به سايرين با نظر مدير مسؤول

ح – تنظيم آماد دقيق از تعداد نشريات چاپ شده در هر…

 

ماده 6- ضوابط پذيرش مجلات براي اعتبار گذاري

1/6- داشتن اساسنامه معتبر و جامع

2/6- داشتن محل مشخص و امكانات لازم و بودجه

3/6- داشتن مخاطبين و مشتركين مشخص و تعريف شده

4/6- سردبير ترجيحاً داراي مرتبه دانشگاهي دانشيار به بالا باشد. در غير اينصورت استاديار و حداقل داراي 3 مقاله علمي معتبر در مجلات و يا مجموعه مقالات كنفرانسها باشد.

5/6- داشتن حداقل 7 نفر عضو هيات تجريريه معتبر و با درجات علمي قابل قبول.
نيمي از اعضاء هيأت تحريريه بايد داراي مرتبه دانشگاهي دانشيار به بالا باشند بقيه اعضاء هيات تحريريه بايد حداقل داراي مرتبه دانشگاهي استاديار بوده و حداقل 3 مقاله علمي معتبر در مجلات و يا مجموعه مقالات كنفرانسها داشته باشند. ( به استثناي گروه هنر) ضمناً نيمي ار اعضاي هيات تحريريه بايد خارج از مؤسسه‌اي باشند كه مسؤوليت انتشار را به عهده دارد.

6/6- مقالات بايد از سطح علمي قابل قبولي برخوردار باشند( تعيين سطح محتوايي مقالات به وسيله داوران رشته‌هاي تخصصي منتخب كميسيون خواهد بود).

7/6- مندرجات و نوشته‌ها بايد با اصول صحيح نوشتاري زبان فارسي مطابقت داشته باشند .
( تشخيص اين امر به عهده مشاورين ادبي كميسيون خواهد بود.)

8/6- مجله از مشخصات فني قابل قبولي برخوردار باشد ( از بعد تخصصي، شيوه ارائه مطالب، كيفيت علمي و ادبي، استمرار چاپ، تسلسل زماني و غيره)

9/6- مجله بايد به طور مستمر چاپ و منتشر شود . ( تأخير در انتشار براي صدور مجوز بعدي تأثير منفي خواهد داشت).

10/6- حروفچيني، صفحه آرايي، پشت جلد، تصاوير منحني‌هاي و جداول به شيوه جذاب و متنوع انجام گرفته باشند.

11/6- منابع و مآخذ مقالات دقيقاً روشن بوده و نحوه بهره‌برداري آنها قابل قبول باشند.

12/6- به كارگيري اصطلاحات و نظارت علمي و…

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

 

پاسخ دهید