دانلود تحقیق : بررسي ميزان عزت نفس در دانش آموزان مدارس دولتي و غير انتفاعي

دانلود تحقیق : بررسي ميزان عزت نفس در دانش آموزان مدارس دولتي و غير انتفاعي

تعداد صفحات: 42

فرمت فایل: word

دسته بندی: - -

قیمت: 3700 تومان

تعداد نمایش: 496 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 9 مارس 2016

به روز رسانی در: 9 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3700 تومان – خرید

دانلود تحقیق : بررسي ميزان عزت نفس در دانش آموزان مدارس دولتي و غير انتفاعي

چكيده

هدف ما از این پژوهش مقایسه میزان عزت نفس بین دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی و دولتی و هم چنین متفاوت ساختن ۲ مفهوم عزت نفس و اعتماد به نفس است.برای پاسخ به سوالمان تست عزت نفس کوپر اسمیت را روی ۳۰۰ نفر اجرا کردیم.پس از انجام این تست و حاصل شدن نتیجه آن به این نتیجه رسیدیم که تفاوت در مدرسه(دولتی-غیر انتفاعی)نمی تواند تاثیر چندانی روی عزت نفس دانش آموزان بگذارد.اما نباید این نکته را فراموش کرد که وضعیت تحصیلی دانش آموز روی عزت نفس او تاثیر می گذارد.(به نقل از پور الصنایع-(۱۳۷۱))

 

. فهرست مطالب

1.مقدمه

2.روش كار

3.يافته ها

3-1.پيشينه  يتحقيق

3-2.عزت نفس چيست؟

3-3.نياز به عزت نفس

3-4.تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس چيست؟

3-.5منشا پيدايش عزت نفس كجاست؟

3-6.نظريه ها

3-6-.1.نظريه ي جيمز

3-6-2.نظريه ي روزنبرگ

3-6-3.نظريه ي آدلر

3-6-4.نظريه ي راجرز

3-6-5.نظريه  ي آلورت

3-6-6.نظريه ي پروين

3-7.ويژگي افراد

3-7-1.ویژگي افراد با عزت نفس بالا

3-7-2.ويژگي افراد با عزت نفس پايين

3-8.آيا عزت نفس مي تواند دليل اختلالات رفتاري دامش آموزان باشد؟

3-9.عزت نفس سالم و نا سالم

3-10.والدين چه نقشي در تقويت عزت نفس فرزندشان دارند؟

3-11.سه گام جهت رسيدن به عزت نفس بهتر

3-11-1.گام اول

3-11-2.گام دوم

3-11-3.گام سوم

3-12.تست كوپر اسميت

3-12-1.درباره ي تست كوپر اسميت

3-12-2.تست عزت نفس كوپر اسميت

3-12-3.كليد تصحيح تست عزت نفس كوپر اسميت

3-12-4.نتيجه ي تست كوپر اسميت

3-13.پيوستار عزت نفس

4.نتيجه گيري

5.قدر داني

6.منابع

1.مقدمه

نياز جامعه انساني به شناخت عزت نفس و رشد و ارتقا عزت نفس خود در اين زمان از هر زمان بيشتر شده است. تغيير تحولات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي اين دوره به شكلي است كه براي براورده شدن نيازها و كنار امدن با دنياي پيچيده رو به تحول كنوني احتياج به اتكاي دروني محكم و عزت نفس قوي داريم. عزت نفس یک شاخص بسیار مهم در شخصیت افراد است که با مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم و فکر می کنیم دیگران برای ما قائل هستند گفته می شود .عزت نفس از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است، اما قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علماء و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند نیز به چشم می خورد

2.روش كار

نوع تحقیق ما نظری است و روش تحقیقمان کتابخانه ای-پرسشنامه است.تست انجام شده تست عزت نفس کوپر اسمیت است و روی ۳۰۰ نفر انجام شده است. پرسش تحقیق ما این بود:آیا میزان عزت نفس در دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی متفاوت است؟با توجه به اینکه اعتماد به نفس وعزت نفس تعیین کننده نگرش فرد نسبت به دنیای پیرامون و خود فرد است و همچنین تمام کارکردها و جوانب زندگی خود را تحت الشعاع قرار می دهد به همین منظور در این تحقیق به دنبال بررسی و یافتن تفاوت بین  این دو مقوله هم  هستیم. 

3.يافته ها

3-1.پيشينه  ي تحقيق

 

پورشافعی (۱۳۷۰) در پایان نامه كارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه شهرستان قاین» ۱۶۰ نفر در سه رشته تحصیلی فرهنگ و ادب، ریاضی وعلوم تجربی را به روش تصادفی طبقه ای، برگزید و از سیاههٔ عزت نفس كوپر اسمیت برای سنجش عزت نفس آزمودنی ها استفاده نمود و نیز معدل دانش آموزان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی آنان درنظر گرفته شد. او با استفاده از همبستگی پیرسون به این نتایج دست یافت كه بین میزان عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر از نظر آماری تفاوت معنا داری وجود ندارد. در مورد رابطه بین عزت نفس با پیشرفت تحصیلی، با محاسبه روش همبستگی پیرسون ضریب به دست آمده برای آزمودنی های پسر ۴۶/۰ و برای دختران ۴۹/۰ بود كه با مقایسه این ضریب با مقادیر بحرانی ضریب گشتاوری پیرسون، از نظر آماری، معنادار بود. همچنین نتایج آزمون خی دو، با احتمال ۰۱/۰ نیز از این فرض را تایید نمود. بنابراین نتیجه گرفته شده بیانگر این است كه میان عزت نفس دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و افرادی كه عزت نفس بالاتری دارند، از نظر میزان پیشرفت در تحصیل نیز در رتبه بالاتری قرار می گیرند.

 

بیابانگرد(۱۳۷۰) در پایان نامه كارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی رابطه بین مفاهیم منبع كنترل، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان های تهران در سال ۷۰-۶۹» از بین دانش آموزان پسر كلاس سوم دبیرستان در سه منطقه ۴،۱۱و۱۷ آموزش و پرورش تهران و در هر منطقه نیز از هر سه رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی و اقتصاد، ۲۳۰ نفر را به شیوه تصادفی انتخاب نمود و از مقیاس كنترل درونی و بیرونی راتر و پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت برای سنجش منبع كنترل و عزت نفس استفاده نمود و از معدل نمرات ثلث اول و دوم دانش آموزان در كلیه دروس سال تحصیلی ۷۰-۶۹ برای سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده کرد. پس از محاسبه همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به این نتایج دست یافت: بین منبع كنترل، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ازنظر آماری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بین منبع کنترل و عزت نفس از نظر آماری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بین منبع كنترل و پیشرفت تحصیلیو نیز بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی از نظر آماری همبستگی مثبت و معناداری بدست آمد.

3-2.عزت نفس چيست؟

عزت نفس ، عبارت است از احساس ارزشمند بودن . این حس از مجموعه افكار، احساسات ، عواطف و تجربیات ما در طول زندگی ناشی می شود. می اندیشیم كه فردی با هوش یا كودن هستیم  ، احساس می كنیم كه شخصی منفور یا دوست داشتنی هستیم ،  مورد قبول و اطمینان هستیم یا خیر؟ خودرا دوست داریم یا نداریم؟

3-3.نياز به عزت نفس

عزت نفس واقعاً بر همه سطوح زندگی اثر می گذارد. در حقیقت ، بررسی های گوناگون حاكی از آن است كه چنانچه نیاز به عزت نفس ارضاء نشود ، نیازهای گسترده تری  نظیر نیاز به آفریدن ، پیشرفت ، و یا درك و شناسایی استعدادهای بالقوه محدود می ماند. به خاطر بیاورید هنگامی كه كاری را به بهترین نحو به پایان رسانده اید چه احساس خوشی به شما دست داده است. افرادی كه احساس خوبی نسبت به خود دارند ، معمولاً احساس خوبی نیز نسبت به زندگی خواهند داشت . آنها می توانند با اطمینان به خود و اطرافیان ، با مشكلات و مسئولیت های زندگی مواجه شوند و از عهده آنها برآیند.

.

.

 

3-11.سه گام جهت رسيدن به عزت نفس بهتر

پيش از آنكه شروع به بهبود عزت نفس خود نمائيد ،ابتدا،به توانايي تغيير آن اعتقاد داشته باشيد . لزوما هر تغييري سريع و آسان رخ نمي‌دهد، اما مي‌تواند اتفاق بيفتد. شما ضعيف نيستيد! به محض پذيرش و يا حداقل توجه به جمله مذكور،مي‌توان گام‌هاي سه‌گانه را براي تغيير عزت نفس برداشت

  گام 1: سرپوش گذاردن بر انتقاد دروني

 گام 2: تمرين پرورش خود

گام 3 : تقاضاي كمك از ديگران

3-11-1. گام اول : سرپوش گذاردن بر انتقاد دروني

 اولين گام مهم در بهبود عزت نفس،شروع مبارزه با پيامدهاي منفي  نداي دروني منتقد است . در جدول زير چند مثال شاخص از نداي دروني انتقادگر و راه ” سر پوش گذاردن ” بر آن آورده شده است :

نداي انتقاد كننده دروني به طرز غير عادلانه‌اي نا خوشايند است

مردم اظهار  داشتند كه نحوة  ارائه مطلب من به دلشان نشست ، در حاليكه به خوبي كه بايد مي بود، نبود . نمي توانم باور كنم مردم متوجه جابجايي مطالب به هنگام آن ارائه آن  نشده باشند . من انسان رياكاري هستم .

تعميم غير واقع گرانه

در امتحانم ، نمره رد ، گرفتم . من در اين كلاس هيچ چيز نمي‌فهمم . آدم كودني هستم . چه كسي را گول مي‌زنم ؟ نبايد به اين كلاس مي‌رفتم . من احمقم و در دانشكده جايي ندارم

پاسخگويي شما

اطمينان دهنده باشيد

خوب واقعا كارم را دوست دارم ! شايد كامل نبود اما من روي آن مطلب خيلي خوب كار كرده بودم و كارم را خوب انجام دادم . به خودم افتخار مي‌كنم . اين يك موفقيت بزرگ بود.

صريح باشيد

من، تنها در همين امتحان ، ضعيف كار كردم ، در صورتي كه همه تكاليف منزل را خوب انجام داده‌ام . در اين درس نكته‌اي وجود دارد كه كمتر از چيزي كه مي‌پنداشتيم ، دركش كرده‌ام ولي مي توانم  روي جزوه‌ها و مواد درسي كار كنم چرا كه من دردرس‌هاي ديگري نيز كه به همين دشواري بوده اند ! خوب بوده‌ام .

نداي دروني منتقد در جستجوي امور غير منطقي است

” او اخم آلود است. اگر چه چيزي گفت ، ولي مي دانم اين بدان معناست كه او مرا دوست ندارد !”

فاجعه مي‌سازد

” آن دختر دعوت مرا نپذيرفت . چقدر سرافكنده و تحقير شدم . هرگز موفق به پيدا كردن دوست نخواهم شد. هميشه تنها خواهم بود”،

پاسخگويي شما

با امور غير منطقي مبارزه كنيد

“خوب ، او اخم آلود است، اما من علتش را نمي دانم . احتمالا ارتباطي به من ندارد. بايد از او بپرسم “. برود . اما اين بدان معنا نيست كه هيچكس حاضر نيست اين كار را بكند . مي‌دانم كه فردي جذاب و دوست داشتني هستم، پس بالاخره كسي را پيدا خواهم كرد.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید