دانلود تحقیق : بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان قطع پنجم ابتدايي

دانلود تحقیق : بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان قطع پنجم ابتدايي

تعداد صفحات: 55

فرمت فایل: word

دسته بندی: - -

قیمت: 3900 تومان

تعداد نمایش: 495 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 مارس 2016

به روز رسانی در: 5 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3900 تومان – خرید

دانلود تحقیق : بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان قطع پنجم ابتدايي 

 

فصل اول كليات تحقيق 1

مقدمه 2

بيان مسئله 3

اهداف تحقيق 3

اهميت و ضرورت تحقيق 3

فرضيه تحقيق 4

واژه ها و مفاهيم و تعاريف عملياتي 4

فصل دوم پيشينه و ادبيات تحقيق 5

پرخاشگري 6

تعريف پرخاشگري 6

انواع پرخاشگري 7

علل و انگيزه هاي پرخاشگري 9

  1. نظريه زيستي پرخاشگري 9

كروموزمهاي جنسي و پرخاشگري 10

بلوغ جنسي و پرخاشگري 10

  1. نظريه ناكامي ـ پرخاشگري 11

درستي و نادرستي نظريه ناكامي ـ پرخاشگري 12

  1. نظريه يادگيري اجتماعي 12

پرخاشگري چگونه ياد گرفته مي شود ؟ 14

نقش رسانه هاي گروهي و فيلمهاي تلويزيوني درآموزش پرخاشگري 15

كنترل پرخاشگري 17

شيوع افسردگي شديد 17

اختلال دو قطبي 19

ديس تايمي و سيكلو تايمي 21

ديس تايمي يا افسرده خويي مزمن 21

سيكلو تايمي يا افسرده خويي ادواري 21

ابعاد اختلالات خلقي 22

سيكوتيك در برابر نوروتيك 22

افسردگي درون زاد در مقابل افسردگي واكنشي 23

افسردگي فصلي 27

نظريه ها، تحقيقها ودرمان افسردگي 28

نظريه هاي مربوط به افسردگي 28

نظريه هاي زيست شناختي 29

نقش وراثت در اختلالات دوقطبي 30

الكتروشوك درماني 32

شبكه ارتباطي عصبي- بدني وانتقال دهندگان آن 33

نظريه هاي روان پويايي 34

نظريه يادگيري 36

درمان افسردگي از نقطه نظر يادگيري 39

شناختي 39

نظريه شناختي بك درباره افسردگي 40

اسناد (نسبت دادن) و بي پناهي در افسردگي 40

فصل سوم روش تحقيق 43

جامعه آماري 44

حجم نمونه 44

روش نمونه گيري 44

ابزار اندازه گيري (اعتبار و رواني آنها) 44

روش آماري مربوط به فرضيه ها 45

روش تحقيق 45

منابع و مآخذ 46

 

فصل اول

كليات تحقيق

مقدمه :

پرخاشگري يكي از پديده هاي مهم رواني ـاجتماعي است كه قسمت اعظم تاريخ مدون انسان پيرامون آن رقم خورده است. برخي سپيده دم تاريخ را با بيان قتل هابيل بدست قابيل آلوده به پرخاشگري و خشونت مي دانند. كوالسكي بر اساس پژوهشهاي انجام شده خود مي نويسد: از 5600 سال پيش تا امروز بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذارنيده و بقيه را در جنگ و ستيز بوده است اگر تاريخ انسان را ورق بزنيم پر از خونخواري و قتل و غارت و كشتار و بزرگترين افتخار قهرمانان تاريخ اين بوده است كه توده هاي گسترده تري از انسانها را كشته يا به كشتن داده اند. از آن سردار رومي مي توان نام برد كه چهل هزار غلام را در روم به صليب كشيده است. كه تمام اين موارد نمونه هايي بارز از پرخاشگري در ايران و جهان بوده است كه به طور گسترده خود را نشان مي دهد ولي پرخاشگري امروزه در مدارس و حتي در خانواده و خانه ها در بين زنان و مردان خود را نشان مي دهد كه به صورت زني كه از شوهر خود انتقاد مي كند يا مردي كه حضور همسرش را در يك مهماني ناديده مي گيرد و تمام اين موارد كه مي تواند در زندگي زناشويي باعث پرخاشگري شود و بدون در نظر گرفتن فرزندان كه چه ضربه اي به روحيات آنها خواهد خورد و تمام اين نوجوانان و جوانان سرخورده مي تواند حاصل اين زندگي هاي بدون برنامه باعث پرخاشگري به دليل خشم يا براي هيجان ايجاد نمي شود. بلكه هدف به دست آوردن پاداشهاي مطلوب مثل پول يا كالاي با ارزش است و تمام اين موارد ممكن است كه در نظر فرد ديگر امري نامطلوب جلوه كند كه تمام مشكلات را بوجود آورد و پرخاشگري ناشي از خشم كه اين نوع پرخاشگري عموماَ با علائم برانگيختگي هيجاني و اغلب ناشي از ناكامي است كه در زندگي زوجين ديده مي شود كه تمام موارد را مي تواند در گوشه گيري و انزواطلبي فرزندان و به گونه اي افسردگي تاثير بگذارد كه اين مسأله باعث مي شود كودك بعدها دچار ناراحتيها مي شود كه عامل اصلي ناراحتي خود را در والدين خود مي دانند.

  

بيان مسئله:

پرخاشگري را رفتاري تعريف كرده اند كه هدف آن صدمه زدن به خود يا ديگري باشد و آنچه در اين تعريف حائز اهميت است، قصد و نيت رفتار كننده است يعني آسيب رسانيدن تصادفي به شخص ديگر، پرخاشگري نيست در عمل بسياري از پژوهشگران تركيبي از اين دو تعريف را به كار مي برند رفتاري كه به ديگران آسيب مي رساند به خصوص وقتي كه كودك بداند رفتارش به ديگري آسيب مي رساند همه مسأله اي مثلاَ در زندگي زناشويي يا محل كار و … ديگر مي تواند باعث پرخاشگري فرد شود ولي در محيط خانواده و پرخاشگري در بين زنان و مردان بايد در نظر داشته باشيم كه ضربه نهايي به فرزند خانواده وارد نشود زيرا گاهي بعضي از رفتارها باعث اختلال رفتاري و رواني كودكان مي شود مانند افسردگي، بيش فعالي، گوشه گيري، شب ادراري و… كه اينها در وهله اول وظيفه والدين كودك است كه زندگي و محيط خانه را محيطي امن و آرام براي فرزند بوجود آورند تا مشكلات روحي و رواني به سراغ آنها نيايد.

 

اهداف تحقيق:

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين و حالت  پرخاشجويانه مادران و پدران با يكديگر مي تواند باعث افسردگي كودكان شود رفتاري مثل گوشه گيري و انزوا و تنهايي را در كودكان گسترش مي دهد يا نه و آيا بين كودكان افسرده و كودكان عاري از لحاظ پرخاشگري تفاوت وجود دارد يا نه و آيا كودكان پرخاشگر بيشتر دچار افسردگي مي شوند يا نه؟

 

اهميت و ضرورت تحقيق:

زيست شناسان بر اين باورند بيشترين تغييراتي كه هنگام پرخاشگري در بدن و اعمال آن روي مي دهد همانهايي است كه هنگام به كار افتادن اميال جنسي به وقوع     مي پيوندد پرخاشگري در زندگي زناشويي مي تواند مشكلاتي را به همراه آورد كه اين مشكلات مي تواند بيشتر گريبانگير فرزند خانواده شود به اين صورت كه عدم برخورد صحيح همسران نسبت به يكديگر و مشاجره در نزد كودك مي تواند تاثير منفي بر روي فرزند داشته باشد كه اميد است با تحقيقات انجام شده بتوان در ايجاد رابطه صميمانه والدين راه حلهايي را بوجود آورد تا باعث رشد و شكوفايي فرزند خانواده در جهت مثبت باشيم. همواره ناكامي در خانواده و محيط خانواده مي تواند در پرخاشگري زوجين نقش داشته باشد كه تصور نابجا و نادرست از ناكامي و نرسيدن به آرزوهايي از زندگي كه تمام اين مسائل با نگرش درست و عاقلانه مي تواند از بين برود.

 

 

فرضيه تحقيق:

بين پرخاشگري والدين و افسردگي كودكان رابطه معني داري وجود دارد .پرخاشگري در بين والدين داراي كودكان افسرده بيشتر از كودكان غير افسرده است.

.

.

افسردگي فصلي

بسياري از افراد، حتي كساني كه كاملاً سالم اند، زمستان را دلتنگ كننده مي دانند. وقتي كه براي فعاليت در هواي آزاد بايد لباس زياد بپوشند، وقتي كه خيابانها وكوچه ها به دليل برف و يخبندان آلوده وكثيف شده اند و آسمان غالباً ابرآلود است وهنگامي كه زودتر از ساعت 5  هوا تاريك مي شود، تعجب آور نيست كه افراد احساس دلتنگي كنند.

ولي براي بعضي از افراد نه تنها زمستان دلتنگ كننده است، بلكه عميقاً موجب افسردگي آنان مي شود. در چند سال گذشته معلوم شده است، كساني كه تنها در فصل زمستان افسرده مي شوند، از نوع خاصي افسردگي رنج مي برند كه اختلال عاطفي فصلي ناميده شده است.

نمونه نوعي اين اختلال، زناني هستند كه سالها از افسردگي زمستاني رنج مي برند(بنا به دلايل متعدد زنان بيش از مردان به اين اختلال دچار مي شوند). گاهي اوقات اين افراد به دليل يك حالت بيهودگي در پي كمك برمي آيند. توصيفهاي آنان درباره سستي افراطي، روحيه پايين و خواب آلودگي زياد در اثناي زمستان، اغلب به عنوان غمگينهاي اغراق آميز زمستاني مورد توجه واقع شده است.

علت غمگيني فصلي چيست؟ دكتر نورمن رزنتال در سال 1980 از طريق سازمان بهداشت جهاني تبيين خاصي را ارائه داده است. بدين ترتيب كه در خلال شاعات تاريك غده كاجي (اپي فيز) كه داراي ساختار بسيار كوچكي در پايين مغز است، هورمونهاي ملاتونين ترشح مي كند كه با خواب آلودگي وسستي وبي حالي در ارتباط است.(نور مانع ترشح اين هورمون مي شود). در افراد بهنجار تعادل شيميايي بدن به دليل افزايش ملاتونين در زمستان دچار اختلال نمي شود، ولي مبتلايان به افسردگي فصلي تحت تأثير بيش از اندازه اين هورمون قرار مي گيرند.

اگر نبود نور موجب افسردگي فصلي مي شود، به نظر مي رسد كه درمان اين افراد به سادگي عبارت از قرار گرفتن بيشتر در معرض نور باشد. درواقع اين موضوع درست است، زيرا اغلب كساني كه به افسردگي  فصلي مبتلا هستند پس از  چند جلسه نور درمانگري آثار مشخص بهبودي را آشكار مي سازند. اين افراد مدت چند روز، ودر هر روز چند ساعت جلوي نوري كه داراي تشعشع خاص و واجد تمام نورهاي طبيعي روز است قرار مي گيرند. با اين فن ساده بعضي از افرادي كه مبتلا به افسردگي فصلي بوده اند، توانسته اند انرژي واحساس هيجاني خوب بودن خود را حتي در تاريكترين روزهاي زمستان حفظ كنند(جلالي، 1379).

نظريه ها، تحقيقها ودرمان افسردگي

هدف اين فصل عبارت است از بررسي ديدگاهها ونظريه هاي مختلف درباره علل و درمان افسردگي.

نظريه هاي مربوط به افسردگي

علت افسردگي از ديدگاههاي نظري عمده مورد بررسي قرار گرفته است. مشهورترين ديدگاه درحال حاضر اين است كه گروههاي مشخصي از افراد افسرده وجود دارند كه نشانه هاي مرضي آنان علل مختلفي دارند. چنين تصور مي رود كه علل ايجادكننده نوع دوقطبي كه شامل رفتارهاي ماني و ديپرسيو هردو است، عوامل ژنتيك باشد. بسياري از پژوهندگان تصور مي كنند كه اختلال يك قطبي، كه درآن افسردگي به تنهايي وبدون حمله هاي مانيائي رخ مي نمايد، دست كم شامل دو گروه فرعي است. افراد گروه اول كساني هستند كه علت افسردگي آنان ناتواني در سازش با مقتضيات دشوار زندگي است. افراد گروه دوم افرادي هستن كه امكان دارد افسردگي آنان، علت بدني داشته باشد؛ مانند بروز دشواريهايي در انتقال پيامهاي عصبي به دليل نارسايي وكمبود مقدار انتقال دهندگان شيميايي به نام كتكولامينها (گروه هورمونهايي شامل اپي نفرين، نوراپي نفرين و دوپامين كه در واكنش نسبت به فشار رواني بسيار مهم است و ممكن است منشأ ژنتيك داشته باشد).

چنانكه معمولاً ديده مي شود، روي آوردهاي نظري متفاوت نسبت به افسردگي موجب انواع مختلف مطالعات ومفروضات گوناگون شده است كه روي هم مسئله علل و درمان اين اختلال را پيچيده تر مي سازد.(دادستان، 1382).

 

 

نظريه هاي زيست شناختي

پيش فرض نظريه هاي زيست شناختي اين است كه علت افسردگي يا در ژنها نهفته است كه از طريق توارث از والدين به فرزندان منتقل مي شود، يا نارسايي عمل فيزيولوژياني كه ممكن است پايه ارثي يا غير ارثي داشته باشد. يافته هاي مربوط به همزادان از 1930 به بعد بيانگر آن است كه عوامل ارثي موجب بروز نوعي افسردگي مي شوند. بسياري از پژوهندگان، عوامل ارثي،  همراه با آنچه در زندگي شخص به وقوع مي پيوندد يعني تركيب آمادگيهاي ارثي وفشارهاي رواني محيطي، را علت احتمالي افسردگي ورفتارهاي ناشي از آن مي دانند. كساني كه افسردگي دوقطبي دارند، يعني هم گرفتار افسردگي هستند وهم دچار ماني، اغلب دست كم دو نسل از بستگان آنها رفتارهاي مشابهي داشته اند. همچنين درخانواده هايي كه افسردگي دوقطبي روي مي دهد احتمال بروز افسردگي يك قطبي بيش از آن است كه برحسب تصادف رخ داده باشد. اين موضوع كه افسردگي چگونه از طريق توارث منتقل مي شود، هنوز نامعلوم است. پژوهندگان براي پاسخ به اين پرسش، بسياري از كنشهاي روان شناختي مؤثر در رفتار را كه مي توانند با رفتارهاي اختصاصي مربوط به اختلالات خلقي، از قبيل آشفتگي خواب، كاستي حافظه، و تغييرات خلق و خوي ربط داشته باشد مورد مطالعه قرار داده اند.

يك زمينه عمده پژوهش درباره علل زيست شناختي افسردگي مربوط است به نقش انتقال دهندگان عصبي. سالهاست كه نظريه كتكولامين در مورد افسردگي حاكم بوده است(شيلد كروت، 1965). اين نظريه بيان كننده آن است كه افسردگي مربوط است به كمبود كتكولامينها، بخصوص نوراپي نفرين، درمحلهاي گيرنده مخصوص در مغز. از طرف ديگر اين تصور وجود دارد كه علت ماني فزوني نوراپي نفرين در مراكز گيرنده معين مغز است. نتايج پژوهشها بيانگر آن است كه نوراپي نفرين برتغيير خلق و خو، احساسات شادي بخش، واحساسات افسردگي مؤثر است. گرچه فرضيه كتكولامين اكنون به نظر زياد ساده انگارانه مي رسد، ولي در فهم اينكه چگونه نوراپي نفرذين ممكن است به افسردگي يا خلق شعف آلود مربوط باشد، داراي اهميت است. از تحقيقات كنوني چنين برمي آيد كه مسائل مربوط به پذيرش كتكولامينها از طريق اعصاب گيرنده، ممكن است مهمتر از ميزان كتكولامين ايجادشده باشد(سولسر، 1979).

براي بسياري از افراد، پايين بودن ميزان دفع اپي نفرين در دوره هايي از افسردگي ملاحظه شده است؛ درحالي كه بالا بودن سطوح آن خصوصيات دوره ماني يا هيپوماني را تشكيل مي دهد. شواهد مؤيد اين موضوع عبارت است از: تغيير ميزان اپي نفرين در خون، ادرار ومايع نخاعي. مشكلي كه در رابطه با اندازه گيري نوراپي نفرين يا هر انتقال دهنده عصبي ديگر وجود دارد، اين است كه چنين اندازه گيريهايي پاسخهاي مستقيم سطوح انتقال دهندگان عصبي مغزي نيستند. انتقال دهندگان عصبي در ساير قسمتهاي دستگاه عصبي نيز ساخته مي شوند وشامل تعدادي از جريانهاي بدني مي گردند. علاوه برآن، انتقال دهندگان عصبي تركيبات بسيار ناپايداري هستند كه به سرعت تغييراتي در شكلهاي شيميايي آنها به وقوع مي پيوندد.

ارتباط كتكولامين ديگري به نام دوپامين نيز با افسردگي، شناخته شده است. دوپامين با گروه نرونهاي مربوط به هماهنگي، تنظيم غذا ومايعات، اثرات هيپوتالاموس بر غده هيپوفيز و ظهور هيجان مربوط است. ساير پژوهندگان افسردگي را به انتقال دهنده عصبي ديگري يعني سروتونين مربوط دانسته اند.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

 

پاسخ دهید